About image
Sopeutustilanne vaikuttaa läpi organisaation

Emme puhu irtisanomisten puolesta. Emme myöskään ota kantaa siihen, milloin yrityksen pitää saada irtisanoa ja milloin ei. Meidän tehtävänämme on edesauttaa sitä, että irtisanomisprosessit hoidetaan irtisanomispäätösten jälkeen mahdollisimman hyvin, ja irtisanotut saavat tukea siirtyessään kohti uutta.

Kun toiminnan periaatteet on mietitty valmiiksi, helpottuu niin johdon, esimiesten kuin jatkavankin henkilöstön asema henkilöstövähennyksiin tähtäävän muutosneuvotteluiden sattuessa kohdalle.

Sopeutustilanteissa myös esimiehet ovat kovilla, sillä heillä ei ole välttämättä eväitä selvitä uudesta ja vaikeasta tilanteesta. Kun luvut saavat kasvot ja tarinat, esimiehet odottavat ja kaipaavat työnantajalta tukea. Samaa koskee koko työyhteisöä. Huolella suunniteltu ja toteutettu sopeutustilanne vaikuttaa positiivisesti työyhteisöösi ja siitä lähteviin.

About image
Älä jää sopeutustilanteessa yksin

Yrityksessä on syytä keskustella siitä, millaista osaamista ja millaisia kokemuksia sen johdolla ja esimiehillä on entuudestaan vastaavista tilanteista, ja arvioida, kyetäänkö muutos toteuttamaan omin voimin, vai tarvitaanko tilanteessa asiantuntijoiden apua. Toimimme asiantuntevana, tilanteen herkkyyden ymmärtävänä kumppanina. Toimimme HR:n ja johdon tukena varmistaen, että sopeutustilanne hoidetaan laadukkaasti ja yhtenäisesti.

Otamme ratkaisuissamme aina huomioon liiketoiminnalliset, juridiset ja inhimilliset näkökulmat. 

Ota yhteyttä