About image
Sopeutustilanne vaikuttaa läpi organisaation

Tehtävänämme on edesauttaa, että irtisanomisprosessit hoidetaan mahdollisimman hyvin, ja irtisanotut saavat tukea siirtyessään kohti uutta. Vastuullisesti toimivat työnantajat tukevat irtisanottavia työntekijöitä tutkitusti tuloksellisella uracoachingilla ja -koulutuksella.

Sopeutustilanteissa myös esimiehet ovat kovilla, sillä heillä ei ole välttämättä eväitä selvitä uudesta ja vaikeasta tilanteesta. Luomme esihenkilöille irtisanomistilanteisiin räätälöityjä valmennuksia, jotka tukevat organisaation käytäntöjä, prosesseja ja lainmukaisuutta.

Organisaation tulee myös huolehtia, että irtisanomiselta säästyneiden työntekijöiden psykologinen sopimus säilyy ja, että heidän motivaatiotaso ei laske merkittävästi sopeutustilanteissa.

Varsinaisen sopeuttamisen ohella, johdon on tärkeää myös miettiä strategista uudistumista ja mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta olisi mahdollisuus välttyä vastaavalta tilanteelta tulevaisuudessa. Tämä vaatii muun muassa merkityksellisen vision tulevasta ja sen osaavaa viestintää koko yrityksen kesken.

Lataa opas sopeutustilanteisiin valmistautumisesta
About image
Älä jää sopeutustilanteessa yksin

Yrityksessä on syytä keskustella siitä, millaista osaamista ja millaisia kokemuksia sen johdolla ja esimiehillä on entuudestaan vastaavista tilanteista, ja arvioida, kyetäänkö muutos toteuttamaan omin voimin, vai tarvitaanko tilanteessa asiantuntijoiden apua. Toimimme asiantuntevana, tilanteen herkkyyden ymmärtävänä kumppanina. Toimimme HR:n ja johdon tukena varmistaen, että sopeutustilanne hoidetaan laadukkaasti ja yhtenäisesti.

MuutosKoulutus sopeutustilanteessa

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa joudutaan vähentämään henkilöstöä tai lomauttamaan toistaiseksi. Toimimme ELY-keskuksen kumppanina asiantuntijoiden ja johdon MuutosKoulutuksissa. 

Muutosturvaratkaisuissamme on mahdollista sisällyttää mukaan vaihtoehto, jossa koulutuksen avulla tuetaan osallistujan työuran jatkoa. Yhdessä asiantuntijamme kanssa varmistetaan, että oppiminen tukee uuden ratkaisun löytämisessä työmarkkinoilla.

Ota yhteyttä