Asiakastarinat
19 kesäk. 2024

Muutosjohtamisen edelläkävijä

Muutosjohtamisen edelläkävijä

Veikkaus on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia, kun yhtiö on pyrkinyt vastaamaan digitalisaation haasteisiin ja kehittämään toimintaansa entistä vastuullisemmaksi tavoitteenaan olla kansainvälisesti johtava peliyhtiö. Tämä on edellyttänyt strategian uudistamista, tavoitteiden asettamista ja muutosjohtamisen vahvistamista.

 

Viime syksynä Suomen valtion omistama rahapeliyhtiö, Veikkaus, seisoi uuden aikakauden edessä. Tähän mennessä yhtiöllä on ollut yksinoikeus rahapelitoimintaan Suomessa, mutta syksyllä hallitusohjelmaan kirjattiin osio rahapelimarkkinoiden avaamisesta lisenssijärjestelmän avulla vuoteen 2025 loppuun mennessä. Tämän myötä Veikkauksen 80-vuotinen rahapelimonopoli on tulossa tiensä päähän ja merkittävä osa Veikkauksen toiminnasta siirtymässä kansainvälisille ja digitaalisille lisenssimarkkinoille.

Astuessaan tähän uuteen aikakauteen, päätti Veikkaus arvioida uusin silmin organisaatiotaan ja yhtiörakennettaan ja tehdä valintoja siltä pohjalta. “Totesimme, että tässä uudenlaisessa kilpailutilanteessa meidän täytyy varmistaa, että koko yrityksen toiminta on kestävää ja ennen kaikkea kannattavaa.” kertoo Veikkauksen henkilöstöjohtaja Heli Lallukka. Tämä tarkoitti myös henkilöstövaikutuksia, minkä vuoksi Veikkaus joutui käynnistämään muutosneuvottelut syyskuun alussa 2023, joihin muutosturvakumppaniksi valikoitu Hanken & SSE.

 

“Totesimme, että tässä uudenlaisessa kilpailutilanteessa meidän täytyy varmistaa, että koko yrityksen toiminta on kestävää ja ennen kaikkea kannattavaa.”

 

Veikkauksen muutoksen tavoitteena on ollut rakentaa tulevaisuutta, jossa Veikkaus olisi edelleen Suomen menestyvin rahapeliyhtiö ja merkittävä toimija kansainvälisillä markkinoilla. “Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta ja yhteinen ylpeydenaihe kaikille suomalaisille, ei pelkästään Veikkauksen työntekijöille.” Heli kertoo. Veikkaus päätti keskittää strategiaansa asiakaskokemuksen parantamiseen, tuotevalikoiman monipuolistamiseen ja vastuullisuuden edistämiseen. Tavoitteena on luoda entistä parempia pelikokemuksia asiakkaille, samalla kun yhtiö pyrkii minimoimaan pelihaittoja ja edistämään vastuullista pelaamista. Muutosjohtaminen oli avainasemassa, jotta strategia saatiin vietyä käytäntöön mahdollisimman sujuvasti. Veikkaus panostaakin muutoksissa vahvaan muutosviestintään, henkilöstön osallistamiseen ja koulutukseen, jotta muutokset sujuisivat mahdollisimman sujuvasti. 

Muutosjohtaminen avainasemassa

Muutostilanteissa, etenkin jos niihin liittyy henkilöstövähennyksiä, on aina tunteet vahvasti mukana. Muutokset haastavat johtajia ja vaativat heiltä ihmisläheistä ja selkeää johtamista. On ensiarvoisen tärkeää johtaa muutostilanteita lainmukaisuuden lisäksi tavalla, joka tukee yrityksen arvoja, kulttuuria, hyviä käytänteitä ja yhdenmukaisuutta.

Veikkauksen arvot ovat rohkeasti – tulevaisuudesta innostuen, yhdessä – joukkueena pelaten ja välittäen – ihmiseltä ihmiselle. “Meille onkin tärkeätä, että pidämme näistä arvoista kiinni myös muutostilanteissa.” Heli painottaa. Veikkauksella välittämisen kulttuuri näkyy muun muassa dialogin tärkeyden korostamisena. “Me aidosti kuulemme henkilöstöämme, ja he tuovat esiin palautetta työnantajan suunnitelmiin muutostilanteissa,” kertoo Heli ja jatkaa, “uskomme, että käymällä dialogia suunnitelmista työntekijöiden kanssa, voidaan kehittää entistä parempia ratkaisuja.”

 

“Uskomme, että käymällä dialogia suunnitelmista työntekijöiden kanssa, voidaan kehittää entistä parempia ratkaisuja.”

 

Hyvin johdettu muutosprosessi on keskeinen tekijä suunnitelmien parantamisessa sekä työyhteisön toimintakyvyn säilyttämisessä ja palauttamisessa. “Hyvin hoidettu muutosprosessi varmistaa, että suunnitelmat tulevat happotestatuiksi ja parannetuiksi henkilöstön antamien kehittämisehdotusten ansiosta. Prosessin päättyessä muutosta voidaan viedä käytäntöön nopeasti, koska dialogia on käyty ja valmiutta edetä on olemassa.” Heli painottaa ja jatkaa: “Kun muutosprosessi on hoidettu hyvin, työyhteisön toimintakyky palautuu suhteellisen pian. Vahva muutostarina ja ymmärrys siitä, miksi asioita tehdään, auttavat tässä.”

Veikkauksella saatiinkin positiivista palautetta kyvystä viestiä selkeästi tulevaisuuden suunnasta. “Onnistuimme luomaan uskoa siihen, että yritys selviää tästä tilanteesta voittajana. Tällaisella uskolla on valtava merkitys tulevaisuuden näkymien kannalta. Kun pystyy liittämään muutoksen suurempaan tarinaan siitä, mitä olemme tekemässä, se motivoi jatkamaan eteenpäin.” Heli korostaa.

Irtisanotuille tarjottu tuki

Veikkauksen uudelleenorganisoitumisen myötä jouduttiin tekemään päätös noin 20 pelisalin lakkauttamisesta ja vaikka osa henkilöstä ohjattiin uusiin tehtäviin, ei vähennyksiltä vältytty.

Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö määrää, että henkilöstöään kollektiivisista syistä irtisanovat yritykset ovat velvollisia tarjoamaan tukea, jossa vähintään viisi vuotta työsuhteissa olleille irtisanotulle taataan oikeus saada työllistymistä edistävää, yrityksen kustantamaa koulutusta tai valmennusta. Veikkaus ei kuitenkaan rajoittanut tukitoimia vain lakisääteisesti muutosturvapiiriin kuuluville, vaan tuki ulotettiin kaikille irtisanotuille. Myös itse tarjottu tuki oli lakisääteistä muutosturvaa laajempi ja sisälsi muun muassa tukea opiskeluun ja yrittäjyyteen. “Meillä on paljon kokemusta muutoksista, ja jokainen muutostilanne on omanlaisensa. Muutostilanteissa yritykset optimoivat usein kustannuksia, joita irtisanomisista koituu, mikä on monissa tilanteissa ymmärrettävää. Meillä on kuitenkin lähdetty siitä, että haluamme oikeasti tukea ihmisiä muutostilanteessa, ja siksi olemme tarjonneet muutosturvaa kaikille ja myös vahvennettuna.” Heli kertoo.

Muutosturvakumppaniksi valikoitu Hanken & SSE julkisen kilpailutuksen myötä. Valinnassa kiinnitettiin huomiota kilpailukykyisen hinnoittelun lisäksi kumppanin kykyyn aidosti räätälöidä palveluja ja tarjota ihmisille yksilöllistä tukea. “Halusimme kumppanin, joka pystyy tuottamaan muutospalveluita laadukkaasti, koordinoimaan kokonaisuutta kustannustehokkaasti ja toimimaan valtakunnallisesti. Muutoskumppanin tuli myös tuottaa palvelut henkilöstöä arvostavalla tavalla ja huomioida yksilöllisesti kunkin henkilön tilanne ja tarpeet.” Heli tiivistää.

Yhteistyö Veikkauksen ja Hanken & SSE:n välillä on ollut tiivistä koko muutosprosessin ajan. Muutosturvan koordinoinnista Veikkauksella vastannut Outi Moberg kertoo arvostaneensa Hanken & SSE:n toiminnassa kykyä tuoda lisäarvoa konsultoimalla käytännön toteutuksessa sekä mutkatonta vuorovaikutusta: “kaikesta on voinut keskustella matalalla kynnyksellä, vähän kuin olisimme yhtä ja samaa tiimiä”. Tunne on ollut molemminpuolinen. “On ollut todella etuoikeus saada toimia Veikkauksen kumppanina tässä muutoksessa ja erityinen ilo on saada jakaa tämä tarina, josta jokainen muutokseen valmistautuva organisaatio voi ottaa mallia!”, kiittää Hanken & SSE työn elinkaaripalveluista vastaava kasvualuejohtaja Emilia Sainisalo.

Helin parhaimmat vinkit muutostilanteisiin

Muutostilanteisiin valmistautuminen ja niiden hallinta vaativat huolellista suunnittelua ja avointa kommunikaatiota. Heli tarjoaa arvokkaita neuvoja yrityksille, jotka kohtaavat vastaavanlaisia haasteita.

Vinkki 1: Huolellinen valmistautuminen

Heli korostaa muutostilanteisiin valmistautumisen tärkeyttä. Hän painottaa, että jokainen muutos on uniikki, ja valmistautuminen on avainasemassa. “Valmistaudu aina huolellisesti, jotta muutostilanteissa voit keskittyä henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen”, hän huomauttaa.

Vinkki 2: Avoin kommunikaatio

Avoin ja jatkuva kommunikaatio on olennaista koko prosessin ajan. Muutokset koskettavat usein laajasti koko työyhteisöä, joten on tärkeää pitää kaikki työntekijät informoituna ja tukea heitä läpi muutoksen. Heli kehottaa pitämään huolta myös työyhteisön tukemisesta ja avoimesta kommunikaatiosta koko prosessin ajan.

Vinkki 3: Arvojen kunnioittaminen

Yrityksen arvojen äärelle palaaminen auttaa tekemään vaikeitakin päätöksiä. Heli korostaa, että yrityksen arvot tulisi peilata muutostilanteissa tehtäviin päätöksiin. “Kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, niitä tulisi aina arvioida yrityksen arvojen näkökulmasta, jotta varmistetaan toiminta niiden mukaisesti”, hän painottaa.

Vinkki 4: Työterveyshuollon tuki

Viimeiseksi Heli ehdottaa työterveyshuollon vahvempaa tukea muutostilanteissa. Selkeästi määritelty ja korotettu tuki työterveyshuollon kautta voi tarjota arvokasta apua työntekijöille ja esihenkilöille. “Ihmisille on usein helpompaa puhua muutostilanteisiin liittyvistä asioista jonkun ulkopuolisen kanssa, ja erityisesti esihenkilöt saattavat kaivata ulkopuolista tukea ja sparrausta. Tässä tilanteessa työterveyshuolto voi olla erinomainen tukipilari”, Heli lisää.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu