About image
Executive coaching

Executive coaching on kokeneiden johtajien ajattelua ja totuttuja toimintatapoja haastava kehityskokonaisuus, jonka tarkoitus on kääntää oivallukset toiminnaksi ja liiketoiminnan hyödyiksi sekä tukea coachattavaa kasvamaan johtajana. Löytämällä uusia tapoja ajatella, uusia vahvuuksia ja toimintatapoja johtaja pystyy vastaamaan myös huomisen haasteisiin. Tähän tarvitaan haastajaa, sparrauskumppania - coachimme on sellainen. Executive coachimme tukee sinua johtajana käytännönläheisesti ja tuloksellisesti.

Lue lisää
About image
Business coaching

Johtajat saavat harvoin palautetta organisaation sisältä ja heillä on vähemmän ihmisiä, joiden kanssa peilata ajatuksiaan. Business coaching tarjoaa erinomaisen tilaisuuden omien ajatusprosessien kriittiseen tutkimiseen ja tarjoaa työkaluja keskittymisen, vaikutuksen ja henkilökohtaisen sietokyvyn kehittämiseen.

Lue lisää
About image
Ryhmä- ja tiimicoaching

Ryhmä- ja tiimicoaching kannustavat yhteistyöhön ja vertaiskonsultointiin, edistävät verkostoitumista organisaation sisällä sekä syventävät luottamusta läpi organisaation. Sekä yksilö- että ryhmäcoachingia käytetään paljon myös muun valmennuksen tukena, erityisesti syventämään valmennuspäivissä käsiteltyjä asioita, tai tukemaan käsitellyn asian käytäntöön vientiä.

Lue lisää