About image
Executive coaching

Executive coaching on kokeneiden johtajien ajattelua ja totuttuja toimintatapoja haastava kehityskokonaisuus, jonka tarkoitus on kääntää oivallukset toiminnaksi ja liiketoiminnan hyödyiksi sekä tukea coachattavaa kasvamaan johtajana. Löytämällä uusia tapoja ajatella, uusia vahvuuksia ja toimintatapoja johtaja pystyy vastaamaan myös huomisen haasteisiin. Tähän tarvitaan haastajaa, sparrauskumppania - coachimme on sellainen. Executive coachimme tukee sinua johtajana käytännönläheisesti ja tuloksellisesti.

Lue lisää
About image
Business coaching

Johtajat saavat harvoin palautetta organisaation sisältä ja heillä on vähemmän ihmisiä, joiden kanssa peilata ajatuksiaan. Business coaching tarjoaa erinomaisen tilaisuuden omien ajatusprosessien kriittiseen tutkimiseen ja tarjoaa työkaluja keskittymisen, vaikutuksen ja henkilökohtaisen sietokyvyn kehittämiseen.

Lue lisää
About image
Career coaching

Career coaching on yksilöllisesti räätälöity ratkaisu, jonka keskiössä on itsetuntemuksen kirkastaminen, urakehitysmahdollisuuksien etsiminen sekä hyvän henkilökohtaisen ammatillisen uraratkaisun löytyminen.

Lue lisää