Insights
8 marrask. 2022

Valmentava yrityskulttuuri ja johtajuuden kehittäminen

Keskustelemme videossa coachingin merkityksestä johtamisen kehittämisessä, sekä jaamme kokemuksia valmentavan organisaatiokulttuurin rakentamisesta.

Keskustelijoina:

Päivi Erkkilä, Kasvualuejohtaja ja ammatticoach, Hanken & SSE Executive Education
Emilia Kronlund, Henkilöstön kehittämisjohtaja, Aiven
Marjo-Riitta Mustonen, Viestintäratkaisuiden osastopäällikkö, DNA 

Minkä takia coaching on tärkeä menetelmä johtamisen kehittämiseen?

World Economy Forum julkaisi tärkeimmät taidot vuodelle 2025 (Top 10 skills for 2025 - A WEF report), joista lähes kaikki liittyvät metataitoihin ja niiden kehittämiseen. Näitä metataitoja ovat esimerkiksi analyttisen ajattelun kyky, kompleksisten ongelmaratkaisutaidot ja kriittisen ajattelun kyky, sekä jatkuva oppimisen kyky.  

Oppimisen lisäksi on tärkeää pystyä myös poisoppimaan. Kuten Amy Edmondson muotoili Nordic Business Forum (2022) puheessaan: "It's difficult to learn when you already know."

Coaching auttaa ihmisiä poisoppimaan totutuista ajattelumalleista ja toimintatavoista, sekä menemään myös epämukavuusalueelle.

Miksi johtamisen kehittäminen coachingin avulla oli tärkeää Aivenille, ja miten tätä lähdettiin toteuttamaan? 

Aiven lähti uudistamaan arvojaan, ja tähän uudistukseen tarvittiin valmentavaa johtajuutta. Aiven on kasvanut huomattavasti kahden viime vuoden aikana, ja siksi on erityisen tärkeää että organisaatio pystyy kasvaamaan kasvun mukana ja kohtaamaan tarvittavat haasteet. Aiven on muun muassa luonut keskustelufoorumeja sekä coaching-ohjelmia erityisesti esihenkilöille, jotta he pystyvät viemään organisaation kulttuuria eteenpäin tiimeissä. Jatkuva uudistuminen ja oppiminen tukevat Aivenin arvotyötä ja johtajuuden kehittämistä. 

Lue tuorein blogimme valmentavan johtajuuden kehittämisestä

Mitä tuloksia Aivenilla on tähän asti huomattu?

Coachingin avulla hyvinvointi lisääntyy sekä työpaikalla, että kotona. Coaching ja valmentava kulttuuri on antanut esihenkilöille mahdollisuuden omaan reflektiotyöhön ja turvalliseen ilmapiirin, jossa ei tarvitse olla täydellinen. Esihenkilöllä ei ole tarvetta osata kaikkea, vaan heidän tärkein tehtävä on pystyä tukemaan omia tiimiläisiään parhaalla mahdollisella tavalla. Tiimien psykologinen turvallisuus ja perinteisen esihenkilön roolin murtaminen on tärkeää.


Mitä vinkkejä antaisit yrityksille, jotka pohtivat kulttuurityön aloittamista?

Rahan ja ajan lisäksi tarvitaan business case, miksi kulttuurityötä lähdetään tekemään. On myös tärkeeä, että organisaatio saa tähän kokonaisvaltaisen tuen johdolta. Lisäksi organisaation tulee määrittää minkätyyppisiä coacheja etsitään. Jos päädytään käyttämään ulkoisia coacheja, kannattaa heitä haastatella jotta arvomaailmat kohtaavat. 

Entä miten DNA:lla on lähdetty systemaattisesti kehittämään johtajuutta?

Myös DNA:lla johtajuuden kehittäminen perustui vahvasti arvotyöhön. Esihenkilöille lähdettiin hakemaan koulutusten avulla valmentavan johtajuuden taitoja. Lisäksi DNA koulutti myös kymmeniä sisäisiä coacheja, jotka auttavat eri tilanteiden sparrauksessa.

Marjo-Riitta, olet myös itse ollut coachattavana. Miksi coachingiin kannattaa tarttua?

Minulle tuli työelämässä eteen iso muutoskohta, jossa en pärjännyt niin hyvin kuin halusin. Coachingissa joutuu laittamaan itsensä likoon, ja koska olen itsekin kouluttautunut coachiksi, niin ymmärrän hyvin tämän hyödyn. En ole päivääkään katunut, että aloitin coaching-prosessin. Tärkeimmät arvot ja hyödyt kokee vasta prosessin aikana. Ymmärsin coachingin avulla paremmin sen, että minua arvotetaan kokoajan roolini kautta, mutta on ok olla välillä epävarma ja tietämättä kaikkea. 

Työelämässä ja yksityiselämässä saattaa tulla eteen isoja muutostilanteita, joita ei pysty välttämättä itse käsittelemään. Coach haastaa näissä tilanteissa rikkomalla vanhoja kaavoja, ja tarjoamalla henkistä kannustamista.  
 

Mikä DNA:lla on lähtenyt muuttumaan coachingin myötä?

Olen huomannut erityisesti sen, että henkilöt ovat rohkeampia ja valmiita hyppäämään uusiin haasteisiin. Organisaation hyvä fiilis ja valmentava kulttuuri tuo puolestaan DNA:lle hyviä, osaavia ja rohkeita työntekijöitä. 

Tutustu coachingiin

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu