Asiakastarinat
15 maalisk. 2021

Coaching venyttelee esimiehen mindsettiä

Coaching venyttelee esimiehen mindsettiä

"Kuinka coach voikin mullistaa ajattelun osuvilla ja nasevilla kysymyksillään! Hämmästyin, miten pienessä ajassa pystyy asian pyöräyttämään erilaiseen kulmaan. Hektisessä arjessa ei huomaa, kuinka oma ajattelu kulkee helposti samaa uraa. Coachin kanssa pysähdyimme pallottelemaan myös muita reittejä, joilla saisi ehkä aikaan parempia tuloksia."

Haastattelimme Timo Liuksilaa hänen kokemuksistaan business coachingiin liittyen, ja coachingin soveltamisesta esimiestyöhön. Liuksila on liiketoiminnan kehittämisen parissa toimivan 9-henkisen asiantuntijatiimin päällikkö Finnverassa. Coaching tuli Liuksilalle tutuksi osana Hanken & SSE Executive Educationin esimiesvalmennusta, johon hän osallistui loppuvuodesta 2020.

Coachingista apua monimuotoisen tiimin sytyttämiseen ja orkestrointiin

Esimiesvalmennus herätti Liuksilan miettimään, miten omaa esimiestyötä voisi kehittää valmentavan johtamisen suuntaan. Liuksila kuvailee valmennusprosessia opettavaksi ja vuorovaikutteiseksi.

"Käsittelimme pienryhmäcoachingissa mm. miten tiimiläisten valmiuksia oman työnsä johtamiseen ja itsenäiseen vastuunkantoon voisi lisätä. Valmennukseen kuuluneessa henkilökohtaisessa coaching-prosessissani harjoittelin mm. poisoppimisen taitoa: miten malttaa antaa toisen itse oivaltaa sen sijaan että minä antaisin mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Business coachin kanssa keskustelu lähti mukavasti heti käyntiin ja vuorovaikutus toimi hyvin. Kun olin sortumassa vakioajatteluun, coachini ohjasi katsomaan asiaa eri vinkkelistä.

"Olen coachingin tuloksena alkanut huomata tilanteita, joissa minulla on ollut taipumus lukkiutua tiettyyn ajatuskulkuun. Näitä tilanteita on tärkeää katsoa myös eri näkökulmista ja tätä olen myös aktiivisesti pyrkinyt toteuttamaan arjessa."

Olen soveltanut coachingia ja valmentavaa johtamista myös tämän vuoden kehityskeskusteluissa, joista nyt suurin osa on käyty. Olin ennakkoon pohtinut, miten saisin jokaisen tiimiläiseni itse syttymään. Olen nyt käynyt kehityskeskustelut enemmän kysymysten muodossa, toisin kuin ennen, jolloin lähinnä yhdessä ensin todettiin ja sitten asia kirjattiin. Keskustelujen vuorovaikutteisuus on muutoksen myötä lisääntynyt oleellisesti, ja nyt tiimiläiset itse tuottavat ja miettivät sisältöä suunnitelmiin. Ainakin tähän mennessä tapa on toiminut hyvin. Tiimiläisten motivaatio, ja se mitä he kokevat tärkeäksi omasta näkökulmastaan, on tullut paremmin esiin.

Arjessa sitä suhtautuu ja peilaa ihmisiä herkästi omasta näkökulmastaan ja omaan luonteeseensa nojaten. Coachingin ja esimiesvalmennuksen oppina olen alkanut aktiivisemmin ajatella miten suhtautua erilaisuuteen, miten hyödyntää ja johtaa sitä tuloksekkaasti, ja miten motivoida monia erilaisia luonteita. Erilaisuutta ymmärtämällä voin myös sopeuttaa omaa lähestymistapaani. Yhteinen aaltopituus löytyy helpommin, asioita pääsee edistämään jouhevammin ja koko tiimi pääsee eteenpäin paremmin. Kaikki voittavat!"

Omaa mindsettiä täytyy jatkuvasti venytellä, jotta on tehtävänsä tasalla

Esimiehenä Liuksila on toiminut yhteensä noin viisi vuotta. Välillä tie kulki projektityöhön, josta paluu ihmisten lähijohtajaksi tapahtui vain parisen kuukautta ennen korona-pandemian alkua. Pandemia heittikin miehen tiimin uutena esimiehenä heti alkuun syvään päätyyn: tekeminen sekä työskentelytapa muokkautuivat nopeasti muuttuneen tilanteen vaatimuksiin. Hektisyys haastoi koko tiimiä, ja viime vuoden muutoksissa ihmisistä oppi paljon.

"Nyt kun pandemian johdosta työnteon uudelleenorganisoiminen on takana, pääsen paremmin miettimään omaa otetta esimiehenä, ja keskittymään rauhallisemmin esim. valmentavaan esimiestyöhön."

Ihmisistä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut Liuksila on pidetty lähijohtaja myös henkilöstötyytyväisyysmittarilla tarkasteltuna. Kehittämiselle utelias mies on työstänyt omaa esimiesrooliaan jo heti sen alkumetreiltä. Liuksilalle esimiesroolin jatkuva kehittäminen on tärkeää.

"Nuorempien sukupolvien myötä vaatimustaso on kasvanut - hyvää johtamista pidetään itseisarvona, ja vuorovaikutuksellisesti ollaan tultu jopa toiseen ääripäähän verrattuna 10 vuoden takaisiin johtamisen odotusarvoihin. Nykyinen keskustelevampi ja palvelevampi johtaminen haastavat osaa kokeneista esimiehistä", Liuksila pohtii.

"Etänä johtaminen on vaatinut uudenlaista ajattelua: Miten johdat, jotta saat kaikki sitoutumaan ja pysymään ajan tasalla muuttuvassa rytmissä."

Coachingin keinoin voisin jatkossa työstää esimerkiksi osaamisen ja työn jakamista sekä ammatillisen kokemuksen ja hiljaisen tiedon välittämistä tiimiläisteni keskuudessa. Kysymykset, kuten kenet kannattaa laittaa veturiksi mihinkin ja miten saan kokeneemman tukemaan kokemattomampaa, mietityttävät. Haluaisin miettiä coachin kanssa ehkä myös delegointiin liittyviä kysymyksiä.

Esimiehenä etänä ollessa korostuu se, ettei voi pallotella asioita yhtä matalalla kynnyksellä tiimiläisten kanssa kuin lähityössä. Monet arkiset ja epämuodolliset vuorovaikutusmahdollisuudet jäävät pois. Uusia näkökulmia ei tule yhtä paljon, eikä omia ajatuksiaan ja ideoitaan voi koeponnistaa yhtä vapaasti kuin läsnätyössä. Tämä vaatii jatkuvaa tekemisen tapojen ja menetelmien pohdintaa ja päivittämistä. Coaching tuo kokemukseni mukaan tähän apua. Se helpottaa oman ajattelun jäsentämistä.

Lisätietoja Executive Coachingista

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu