Takaisin ohjelmiin
Business management

Hanken Executive MBA

Seuraava ohjelma alkaa
7 maalisk. 2024
Moduulin sijainti
Helsinki
Kieli
Englanti
Viimeinen hakupäivä
31 tammik. 2024

Ohjelman yleiskatsaus

Hanken Executive MBA on osa-aikainen kaksivuotinen englanninkielinen johtajien koulutusohjelma Helsingissä. Hanken EMBA kuuluu alle 1% kauppakorkeakoulujen joukkoon, joilla on yliopistomaailman kolme arvostetuinta kansainvälistä akkreditointia (AMBA, AACSB, EQUIS).

Hanken Executive MBA:n avulla saat oivalluksia ja työkaluja, joiden kautta voit vaikuttaa mihin tahansa liiketoimintaympäristöön. Ohjelman avulla vahvistat strategisia päätöksenteko- ja johtamistaitojasi ja luot arvoa itsellesi, organisaatiollesi ja asiakkaillesi sekä muille sidosryhmille. Uskomme vuoropuhelun vahvuuteen, henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin. Koska ryhmät ovat pieniä, tunnistamme yksilölliset tarpeet. Tiedekuntamme ja kokeneet luennoitsijamme ovat vahvasti ohjelmalle omistuneita. 

100%
100%
osallistujista suosittelisi ohjelmaa
95%
95%
osallistujista valmistuu suunnitellusti
70%
70%
saa ylennyksen Hanken Executive MBA -tutkinnon suorittamisen jälkeen*

*Suurin osa jäljellä olevasta 30 % on yrittäjiä, johtajia tai erityisasiantuntijoita. Hanken EMBA lisää heidän kykyjään kehittää nykyisiä työtehtäviään sen sijaan, että he siirtyisivät uusiin tehtäviin.

Sisältö & rakenne

Aloitusajankohta on valinnainen: voit aloittaa ohjelman joko loka- tai maaliskuussa. Jos haluat aloittaa räätälöidyn ohjelman, ota yhteyttä tiimiimme. Ohjelma sisältää osa-aikaisia opintoja 18-30 kuukauden ajan, jaettuna 16 moduuliin. Niin sanottuja luokkapäiviä on 50, joista 36 arkisin. Moduuleihin on mahdollista osallistua Hanken & SSE Executive Education -toimistossa Helsingin keskustassa tai virtuaalisesti Zoomin kautta. Kansainväliset moduulit pidetään Riiassa ja Bostonissa. Hanken EMBA -ohjelma rakentuu muutaman keskeisen aiheen ympärille:

Strateginen johtaminen

Strategian ja johtamisen moduulien avulla parannat kykyäsi tunnistaa strategisesti tärkeitä ideoita ja toimia niiden mukaisesti. Johtamisen kehittämissessiot tukevat osallistujien henkilökohtaista kehitysprosessia koko Executive MBA -ohjelman ajan. Haastamalla osallistujia löytämään jatkuvasti uusia oivalluksia, moduulien tarkoituksena on valmistaa osallistujia vaativiin johtamistilanteisiin ja parantaa heidän kriittisiä johtamistaitojaan ja -kykyjään. Näin osallistuja saa paremman ymmärryksen muutoksesta ja siitä, miten hallita ja ajaa muutosta monimutkaisissa ja kilpailukykyisissä liiketoimintaympäristöissä.

Ohjelman moduuleihin kuuluvat skenaariosuunnittelu, strateginen yritysbrändäys ja markkinointi, strategiset kyvykkyydet ja johtaminen, työ ja johtajuus globaalissa taloudessa, muutosjohtaminen sekä teollisuuden ja korporaatioiden muutos, yrityskaupat, strateginen HRM ja strateginen ajattelu.

Palveluliiketoiminta ja innovaatiot

Kauppakorkeakoulu Hanken on palvelujohtamisen edelläkävijä. Palvelu- ja ratkaisumoduulit antavat oivalluksia, joilla muuttaa liiketoiminta tuotelähtöisestä ratkaisukeskeiseksi liiketoiminnaksi – pitäen asiakas aina liiketoimintamallin keskiössä.

Ohjelman moduuleihin kuuluvat markkinahäiriöiden tulkitseminen, palveluliiketoimintamallit, asiakaslähtöiset liiketoimintamallit, palveluinnovaatiot, yrittäjyysasenne sekä palvelu- ja suhdelähtöinen myynti.

Rahoitus ja kirjanpito

Jokaisen henkilön, jolla on toiveita ylimmän johdon asemasta, on ymmärrettävä toiminnan takana olevat numerot ja asetettava ne suurempaan kontekstiin. Strategista rahoitusta ja hallintaa käsittelevissä moduuleissa saat käsityksen avainluvuista ja niiden tulkinnasta, hinnoittelustrategioista, järkevien ja kestävien rahoitusratkaisujen soveltamisesta liiketoimintaasi sekä järjestelmistä, joilla voit hallita liiketoimintaasi.

Ohjelmamoduuleita ovat taloushallinto, johdon laskentatoimi, johdon ohjausjärjestelmät ja kannustinjärjestelmät, arvopohjainen johtaminen, yritysrahoitus, kirjanpito ja yritysostot, varainhoito, rahoitusjohtaminen sekä rahoituksen välitys ja riskienhallinta.

Kestävä liiketoiminta globaalissa kontekstissa

On tärkeää oppia yhdistämään yksittäiset liiketoiminnat laajempaan kontekstiin, jossa kansainvälinen kilpailu, kestävyys ja yritysten sosiaalinen vastuu vaikuttavat organisaatioosi.

Ohjelmamoduuleita ovat yhteiskuntavastuu, toimitusketjun hallinta, liiketoiminnan digitalisointi, tekoäly ja data-analytiikka, liiketoiminta-analytiikka, immateriaalioikeudet sekä mikro- ja makrotaloustiede.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu

Ohjelma on tarkoitettu esimiehille ja huippuosaajille, jotka ovat motivoituneita haastamaan itsensä ja käyttämään aikaa kehittymiseen. Ohjelman kriteereinä ovat vähintään kandidaatin tutkinto, vähintään 5 vuoden asiaankuuluva työkokemus ja sekä vahva englannin kielen taito.

Nykyinen tehtäväsi voi olla esimerkiksi johtaja, senior-asiantuntija, yrittäjä tai huippulahjakkuus.

Tavoitteenamme on muodostaa monimuotoinen ryhmä, joka lisää ryhmässä oppimista, laajentaa keskustelujen pohjaa ja lisää näkökulmien moninaisuutta.


Faktoja Hanken Executive MBA ryhmästä

 • Osallistujien keski-ikä on 41 vuotta
 • Osallistujilla on työkokemusta 5 - 20+ vuotta. Keskimääräinen työkokemus on 17 vuotta
 • Ryhmästä 56 % on miehiä ja 44 % on naisia
 • 22 % kansainvälisiä opiskelijoita

Toimialat: Biokemianteollisuus, mainostoimisto, energia, rahoituspalvelut, elintarviketeollisuus, geologiset palvelut, IT, meriratkaisut, media, metalliteollisuus, henkilöstön nostopalvelut, ohjelmistot, tekniikka, kuljetus.

Työtehtävät: Toimitusjohtaja, johtaja, varatoimitusjohtaja, senior-asiantuntija, esihenkilö, yrittäjä.

Koulutustaustat: Tekniikan kandidaatin tai maisterin tutkinnot, taloustiede ja liiketalous, geologia ja mineralogia, terveydenhuolto, historia, elintarviketieteet, kielet ja matkailu, lait, musiikkiliiketoiminta, tekniikka ja kuvataiteet.

Ohjelman hyödyt ja arvo

Hanken Executive MBA tarjoaa sinulle ja organisaatiollesi uusia näkökulmia, parempaa ymmärrystä ja keinoja kehittää kykyä vastaamaan paremmin liiketoiminnan keskeisiin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelma on suunniteltu tukemaan lisäarvonluomista itsellesi, organisaatiollesi ja asiakkaillesi sekä muille sidosryhmille, tulemalla paremmaksi strategiseksi päätöksentekijäksi ja johtajaksi. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää uusia oivalluksia liiketoimintaympäristöstäsi, laajentaa vaikutusvaltaasi organisaatiossasi ja yritysverkostossasi, sekä parantaa kykyäsi saavuttaa tuloksia ja luoda strategisesti merkityksellistä vaikutusta.

Hyödyt osallistujalle

 • Jatkuvasti kehitettävä ohjelmasisältö maailmanluokan tiedekunnan ja kokeneiden luennoitsijoiden kanssa
 • Oppiminen ja jakaminen yhdessä kunnianhimoisten EMBA-osallistujien kanssa, mikä johtaa arvokkaaseen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen verkostoon
 • Mukaansatempaava vuoropuhelu, jossa sinulla ja muilla opiskelijoilla on tärkeä rooli
 • Joustava osa-aikainen ohjelma, jossa päivällä pidettävät tunnit antavat aikaa myös työlle ja perheelle
 • Mahdollisesti elämää muuttava kokemus

Saat maailmanlaajuisesti akkreditoidun tutkintotodistuksen, tietoa keskeisistä liiketoiminta-alueista ja prosesseista, sekä kyvyn tehdä strategisia liiketoimintapäätöksiä. Kehität myös taitojasi ja osaamistasi haasteiden analysoimisesta ja ratkaisujen löytämisestä, joiden avulla pystyt parhaalla tavalla johtamaan, kehittämään ja sitouttamaan muita henkilöitä organisaatiossasi. Lisäät kykyäsi jakaa oivalluksia ja edistää muutosta, sekä saat elinikäinen verkoston. 


Hyödyt organisaatiolle

Esimiehet ja huippuosaajat, jotka menestyvät ja saavat uutta motivaatiota kansainvälisesti akkreditoidun ohjelman kautta, tulevat kollegoiksi: 

 • Parannetuilla strategisilla päätöksentekotaidoilla
 • Jotka tuovat tuoreita ideoita, konsepteja ja työkaluja työpaikalle
 • Joista on tullut parempia johtajia ja ammattilaisia
 • Joilla on kyky yhdistää sinut laajempaan ja syvempään valikoimaan vaikutusvaltaisia liikekontakteja
 • Jotka pystyvät soveltamaan tiimi-/konsultointiprojekteja yritykseesi
Nosta osaamisesi uudelle tasolle EMBA-tutkinnon avulla

Työtehtävät sekä työelämässä vaadittavat taidot vaihtuvat tai muuttavat muotoaan jatkuvasti. Yritysten ja organisaatioiden johtajien ja huippuasiantuntijoiden onkin kyettävä katsomaan laaja-alaisesti tulevaisuuden tarpeita, ymmärtämään muutoksia ja vastaamaan haasteisiin. On tärkeää kehittää omaa osaamista, oppia jatkuvasti, pitää uteliaisuus yllä ja laajentaa näkökulmaa.

Yksilön kasvu ja kehitys hyödyttää koko organisaatiota. Esimerkiksi opiskelu antaa nostetta sekä yksilön henkilökohtaiselle uralle että koko yrityksen kilpailukyvylle, jos sitä osataan hyödyntää oikein. Kun johtaja kehittyy, koko organisaatio kehittyy.

EMBA-tutkinto vahvistaa laaja-alaisesti osaamista

Executive MBA (EMBA) on liikkeenjohdolle suunnattu ohjelma, joka syventää liike-elämän osaamista ja laajentaa näkökulmaa. EMBA-ohjelmaan osallistuvia yhdistää halu kehittää liiketoimintaosaamistaan ja johtajuustaitojaan. Kyseessä on käytännönläheinen ohjelma, joka pohjautuu vahvaan teoreettiseen viitekehykseen.

EMBA-tutkinto vahvistaa osaamista ja pätevyyttä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Se kasvattaa ymmärrystä ja antaa syvällistä, ajantasaista tietoa esimerkiksi strategisesta johtamisesta ja yleensä organisaation toiminnasta ja taloushallinnosta. Uusimpien liiketoimintatrendien, teknologioiden ja strategioiden tunteminen auttaa kehittämään myös omaa yritystä ja organisaatiota.

Johtajuustaitojen kehittäminen on vahvasti esillä EMBA-ohjelmassa. Siinä keskitytään strategisen ajattelun, päätöksenteon, viestinnän ja tiimityön vaatimien valmiuksien kehittämiseen. Johtajana kehittyminen on myös henkilökohtaista kasvua, josta on hyötyä sekä uralla että henkilökohtaisessa elämässä.

EMBA-ohjelmassa opiskellaan yhdessä muiden samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden johtotehtävissä toimivien ammattilaisten kanssa. Sen lisäksi, että verkostoituminen avaa uusia ovia työelämässä, siitä saa ammatillista tukea ja apua omalle työuralle.

Vahvasti ammattitaitoiset työntekijät ovat yrityksen kilpailuetu

Huippuasiantuntijoita ja -johtajia yhdistää jatkuva valmius kehittyä. Heillä on riittävästi halua ja motivaatiota tulla työssään paremmiksi sekä kykyä päästää irti vanhoista tottumuksista, jotka eivät toimi. Opiskelu laajentaa hartioita ja antaa kyvyn ottaa vastuulleen entistä haastavampia rooleja ja tehtäviä. Se tuo lisää varmuutta ja ymmärrystä liiketoimintaan.

EMBA-tutkinnon suorittanut henkilö on myös yksi yrityksen kilpailueduista, ja hän voi tuottaa työnantajalle huomattavaa lisäarvoa. Koska ohjelma kehittää johtamistaitoja, edistää verkostoitumismahdollisuuksia ja auttaa kasvamaan ammatillisesti, työntekijä on entistä vahvempi ja valmiimpi kehittämään työtään ja koko liiketoimintaa.

Hakukriteerit

Jotta voit osallistua Hanken Executive MBA -ohjelmaan, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Kandidaatin tutkinto tai korkeampi tutkinto millä tahansa alalla

Ohjelmaan pääsy edellyttää kandidaatin tutkintoa millä tahansa alalla. Jos sinulla ei ole kandidaatin tutkintoa, mutta täytät kaikki muut vaatimukset ja sinulla on vahva ammatillinen tausta, ota yhteyttä EMBA-toimistoon saadaksesi lisätietoja.

Vähintään viiden vuoden asiaankuuluva ammattikokemus
Hanken Executive MBA -ohjelma on suunniteltu kokeneille ammattilaisille. Ohjelmamme osallistujilla on keskimäärin 15 vuoden työkokemus. Työkokemusta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Vahva englannin kielen taito
Vahvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa vaaditaan, koska ohjelma toteutetaan englanniksi. Kirjallisen englannin kielen taidon taso arvioidaan hakulomakkeen ja haastattelussa osoitetun suullisen taidon perusteella.

Lisäksi odotamme sinun täyttävän vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

 • Olet johtavassa asemassa; vastaat ihmisten, projektien tai kokonaisuuksien johtamisesta
 • Olet kokenut senior-asiantuntija, joka vastaa suurista kokonaisuuksista ja haluat laajentaa osaamistasi
 • Olet yrittäjä, jolla on vakiintunut yritys
 • Olet huippuosaaja, jolla on vankka kokemus poikkeuksellisen korkeasta suorituksesta (urakehityksessä, opinnoissa jne.) ja sinulla on vahvat suositukset

Näiden vähimmäisvalintavaatimusten täyttäminen ei takaa pääsyä ohjelmaan, mutta mahdollistaa kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun jatkovalintaprosessissa.

Valintakriteerit

Valitsemme enintään 30 kokenutta ja lahjakasta ammattilaista, jotka haluavat tulla paremmiksi strategisiksi johtajiksi ja päättäjiksi.

Valinta perustuu hakijan työkokemuksen, koulutustaustan, johtamispotentiaalin, ihmissuhde- ja kulttuuritaitojen sekä motivaation yhdistelmään.

Arvostamme suuresti halua oppia muilta ryhmäläisiltä ja kykyä jakaa omaa tietämystä ja kokemusta. Myös työnantajan ja perheen tuella on merkitystä. Sujuva puhuttu ja kirjoitettu englanti on välttämätöntä, koska ohjelma toteutetaan englanniksi.

Valitsemme huolella jokaisen uuden Hanken Executive MBA -osallistujaryhmän. Yritämme koota heterogeenisen ryhmän, sillä monimuotoisuus lisää ryhmän sisäistä oppimista, laajentaa keskustelupohjaa ja erilaisten näkökulmien määrää.

Infotapaaminen

Tapaamisessa saat vastauksia kysymyksiisi ja pääset tutustumaan lisää Hanken Executive MBA:an oppimisprosessiin ja -menetelmiin. Järjestämme tapaamisen sinun aikataulusi mukaan, joko paikan päällä tai verkossa.
 

Varaa tapaaminen

Hakuprosessi

Haku- ja valintaprosessi

Osa 1: Hakemus 

Ohjelmaan hakeminen edellyttää hakemuksen jättämistä määräaikaan mennessä. Saat kuittauksen siitä, että hakemuksesi ja suositukset on vastaanotettu.

Osa 2: Haastattelu

Jos pääset jatkoon, sinut kutsutaan englanninkieliseen haastatteluun. Alkuperäiset tutkintotodistukset ja opintosuoritukset tulee olla haastattelussa mukana. Huomioithan, että haastatteluun valinta ei takaa ohjelmaan pääsyä.

Osa 3: Valintapäätös

Ehdokkaat valitaan huolellisesti ja lopullisen valintapäätöksen tekee Hankenin Executive Education -dekaani. Kaikista päätöksistä ilmoitetaan hakijoille.

Osa 4: Osallistumisen vahvistaminen

Hakijat saavat tiedon myönteisestä valintapäätöksestä. Valittu hakija vahvistaa osallistumisensa ohjelmaan allekirjoittamalla ja palauttamalla opintosopimuksen.

Hae ohjelmaan

Maksu

Ohjelmamaksu on 46 000 euroa (+ALV). Hyödynnä Early Bird -hinta 43 000 euroa (+ALV) rekisteröitymällä ennen 31.12.2023.

Maksu sisältää materiaalikustannukset ja moduulit ulkomailla, lukuun ottamatta moduulien matka- ja majoituskustannuksia.

Executive MBA tarjoaa korkeatasoista johtamiskoulutusta

Executive MBA kehittää johtajia

Johtamisessa on kysymys siitä, miten ihmiset saadaan toimimaan tehokkaasti yhdessä kohti tavoitteita. Tässä työssä tarvitaan muun muassa kokonaisuuksien hallintaa, vuorovaikutustaitoja, ihmistuntemusta, talouden ymmärtämistä ja tulevan ennakointia.

Välineitä johtajuuteen ja johtajana kehittymiseen voi saada koulutuksella, sillä se tarjoaa rakenteellisen ja tavoitteellisen tavan oppia ja kasvaa. Johtamiskoulutus antaa mahdollisuuden päivittää tietoja, kehittää taitoja, laajentaa näkökulmia, verkostoitua ja saada arvokasta palautetta.

Executive MBA (EMBA) on liikkeenjohdolle tarkoitettu koulutusohjelma, joka kehittää liiketoiminnallisia taitoja sekä johtamistaitoja. Se on johtamiskoulutusta, joka yhdistää teorian käytäntöön ja antaa syvällistä tietoa johtamisteorioista, -käytännöistä ja -konsepteista, joita voi soveltaa käytännön työtilanteissa omassa organisaatiossaan.

Johtajakoulutus tukee yksilön kehitystä ainakin seuraavilla osaamisalueilla:

Strateginen ajattelu ja päätöksenteon mallit: Johtajan tehtävät edellyttävät syvällistä strategista ajattelua ja päätöksenteon mallien hallintaa. On kyettävä analysoimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia koko organisaation menestykseen. Tarvittavan strategisen ajattelun ja päätöksenteon opiskelussa ja omaksumisessa voivat auttaa mentorit ja valmentajat, joiden osaamista koulutusohjelmat tarjoavat.

Johtamistaidot: Johtamistaitoja testataan usein arjen työtilanteissa, kuten viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, tiimien rakentamisessa, neuvotteluissa sekä konfliktien ja ristiriitojen ratkaisemisessa. Asioiden eteenpäin viemistä ja tilanteiden ratkaisuja helpottaa, kun johtajalla on riittävästi tietoa ja käytäntöön otettuja taitoja toimia eteen tulevissa tilanteissa.

Toimiminen erilaisissa ympäristöissä: Koulutusohjelmat kokoavat ihmisiä yhteen ja tarjoavat tilaisuuden verkostoitua muiden kokeneiden johtajien kanssa. Usein EMBA-ohjelmat tuovat mukaan myös kansainvälisen verkostoitumismahdollisuuden, jonka kautta erilaiset liiketoimintakulttuurit ja globaalit haasteet tulevat tutuiksi. Verkostoituminen mahdollistaa ajatustenvaihdon, kokemusten jakamisen ja uusien näkökulmien saamisen sekä auttaa johtajia kehittämään kykyään toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Johtamisfilosofia: EMBA-ohjelma auttaa johtajia syventämään johtamisosaamistaan ja kehittämään omaa johtamisfilosofiaansa. Osallistujat oppivat arvojohtajuutta, vision luontia ja inspiraation tuomista organisaatioon. Johtajakoulutus kannustaa myös tutkimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja kehittymiskohteitaan. Tämä itsetuntemus auttaa kehittymään paremmaksi johtajaksi ja hyödyntämään omia vahvuuksia tehokkaasti.

Hanken Executive MBA tukee koko organisaation kasvua ja uudistumista

Koulutus ja opiskelu on aina investointi johtajana kehittymiseen. Esimerkiksi Executive MBA voi vaikuttaa merkittävästi sekä yksilön osaamisen kehittämiseen sekä koko organisaation menestyksen rakentumiseen. Se haastaa strategista ja analyyttistä ajattelua sekä johtamistaitoja.

Hanken Executive MBA -ohjelma tukee johtajien ja organisaatioiden kasvua ja uudistumista. Hanken & SSE Executive Education joka ohjelmaa vetää on osa Tukholman kauppakorkeakoulua, joka tarjoaa johtamiskoulutusta Helsingissä, Vaasassa, Tukholmassa, Oslossa ja Riiassa. Johtajakoulutuksessa hyödynnetään kouluttajien ensiluokkaista akateemista näkemystä sekä kansainvälistä liiketoimintaosaamista.

Lue myös siitä, miksi Executive MBA on hyödyllinen avaintyöntekijöille.

Kokemuksia

Tapaa alumnejamme ja kuule, mitä heillä on sanottavaa Hanken Executive MBA -ohjelmasta.

Outi Waltari 
Senior Transformation Consultant at Telia

"Olen avoimempi sen suhteen, mitä voin tai mitä haluan tehdä tulevaisuudessa ja nään nyt enemmän uramahdollisuuksia"

Katso lisää EMBA tarinoita

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Henrich Nyman
Henrich Nyman
Growth Area Director, Degree Programmes - Ph.D.
+358 40 352 1481 henrich.nyman(a)hankensse.fi
Image for Katharina Lapuerta
Katharina Lapuerta
Sales Manager
+358 50 449 2104 katharina.lapuerta(a)hankensse.fi

Seuraava infotilaisuus joulukuussa

Ilmoittaudu Hanken Executive MBA infotilaisuuteen

Elokuun Hanken Executive MBA infotilaisuus

Katso tallenne elokuun infotilaisuudesta

Lataa Hanken Executive MBA esite

Hanken Executive MBA esite
Jaa sivu