Johtaminen

Vaikuttava ja hyvä esihenkilö ymmärtää, millainen johtaminen sopii omaan organisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Valmennuksissamme selkeytetään vaikuttavan johtamisen kompetenssejä ja sitä, mitkä ovat johtajan omat vahvuudet.
MJP 8036