Johtamisen kehittäminen

Vaikka tulevaisuus on epävarma, varmaa on se, että ihminen ja ihmisten johtaminen tulevat olemaan jatkossakin avain menestykseen.

Johtamistyylejä on yhtä paljon kuin johtajia, mutta vaikuttavuuden tulisi yhdistää niistä jokaista. Vaikuttava johtaja tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja osaa muuntaa johtamistaan tilanteiden ja henkilöiden mukaan. Keskustelu ja osallistaminen ovat vaikuttavan johtamisen ytimessä.

Johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksessamme selkeytämme, mistä vaikuttavuus syntyy ja annamme työkaluja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kykyjen lisäksi johtamisessa on kyse asenteista, joiden tarkastelulla ja työstämisellä voimme avata monia lukkoja.

Matka vaikuttavaan johtajuuteen on jokaisen kohdalla erilainen, ja siksi huomioimme aina yrityksesi tilanteen, strategian ja liiketoimintaympäristön vaatimukset

Menestyvä johtoryhmä varmistaa uusiutumisensa

Menestyvä johtoryhmä varmistaa oman uusiutumisensa, selkeyttää tiiminsä vuorovaikutusta sekä tapaansa työskennellä, ja vahvistaa valmentavaa tapaa johtaa.Uusiutuva ja hyvin toimiva johtoryhmä kehittää valmennuksissamme perustehtäväänsä ja toimintaansa strategiaan nojaten. Ryhmä peilaa uudistumistaan organisaation kyvykkyys- ja osaamistarpeisiin.

Valmennuksemme uudistavat johtoryhmien työskentelyä sekä yksilö-ja ryhmätasolla. Samalla kun ryhmä vahvistaa kyvykkyyksiään, osaamistaan ja tapaansa työskennellä, yksittäinen johtoryhmän jäsen rakentaa omaa kehittymissuunnitelmaansa johtajana. Yhdistämme valmennuksellisia otteita sekä ryhmäcoachingin keinoja, ja erilaiset kyselyt, kartoitukset ja itsearviointimenetelmät tukevat työskentelyä.

Esimerkkejä johtoryhmän kehittämisen teemoista:

  • Muutosta johtavan johtoryhmän toiminta
  • Strategisten kyvykkyyksien määrittäminen ja johtaminen
  • Kulttuurin johtaminen
  • Uuden johtoryhmän perustehtävät ja tavoitteet
  • Strategisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  • Johtoryhmän erilaisuus, tiimin dynamiikka ja vuorovaikutus

Tukeeko lähijohtaminen strategiaanne?

Lähijohtamisen valmennuksissamme esihenkilö saa eväitä strategian läpivientiin ja sen toiminnallistamiseen omassa tiimissään. 

Vaikuttava ja hyvä esihenkilö ymmärtää, millainen johtaminen sopii omaan organisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Valmennuksissamme selkeytetään vaikuttavan johtamisen kompetenssejä ja sitä, mitkä ovat lähijohtajan omat vahvuudet esimiehenä. Autamme lähijohtajaa oivaltamaan miten johtaa, uudistaa ja tukea tiimiään ja sen jäseniä osaamisensa kehittämisessä ja jatkuvissa muutoksissa. Näin toimimalla hän vahvistaa tiimiläistensä kokemusta työnsä merkityksellisyydestä.

Itsensä johtaminen on oleellinen osa lähijohtajuutta. Esihenkilön on tunnettava itsensä, omat vahvuudet ja motivaatiotekijät, jotta hän voi hyvin johtaa muita. Tuemme esihenkilön kasvua monin menetelmin, mm. itseanalyysein, vahvuuskartoituksin, 360-arvioinnein ja coaching-prosessein.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 400 488004 email hidden; JavaScript is required
Image for Michael Röllich
Michael Röllich
Commercial Director
+358 40 519 7696 michael.rollich(a)hankensse.fi
Jaa sivu