Asiakastarinat
24 maalisk. 2023

Fennovoiman laajoissa muutosneuvotteluissa tarjottu yksilöllinen tuki antoi valmiudet uuteen

Fennovoima joutui keväällä 2022 isojen muutosneuvottelujen eteen, koska sopimus ydinvoimalaitoksen toimittajan kanssa jouduttiin purkamaan. Tästä syystä muutosneuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Keskustelimme Fennovoiman HR- johtajan Eija Salon kanssa, kuinka yritys sai hoidettua muutosneuvottelut mahdollisimman vastuullisesti huomioiden henkilöstön, yrityksen sekä tietysti juridisen puolen.

Kumppanin valinta 

Henkilöstön tueksi haluttiin löytää ammattimainen kumppani, jolla oli laaja kokemus ja hyvät referenssit vaativien muutosneuvotteluiden hoitamisesta, laaja muutosvalmentajien- ja työnhakupalvelujen verkosto, sekä tuntemus koulutusmarkkinoista. Halusimme myös kumppanin, jolla oli valmius aloittaa muutosvalmennukset mahdollisimman nopeasti. Odotimme kumppanilta mahdollisuutta toteuttaa prosessit ja valmennukset myös englanniksi. Päädyimme muutaman tarjouspyynnön jälkeen ottamaan kumppaniksemme Hanken & SSE Executive Educationin.

Kumppani tuki yrityksemme henkilöstöä ja muutosneuvotteluiden osapuolia koko muutosneuvottelujen ajan, ja myös neuvotteluiden jälkeen. Muutosvalmennuksen prosessit ja vaihtoehdot käytiin huolella läpi ja viestittiin henkilöstölle. Kumppani piti myös tiedotustilaisuudet henkilöstölle, jossa kerrottiin muutosvalmennuksen eri vaiheista ja vaihtoehdoista. Saimme kokonaisvaltaisen tuen muutosvalmennusten hoitamiseen ja henkilöstön työnhaku lähti muutosneuvottelujen jälkeen vauhdikkaasti liikkeelle. Työntekijöitä valmennettiin löytämään uutta työtä ja monet osallistuivat työnhakua edistäviin korkeatasoisiin koulutusohjelmiin. Kumppanin laaja verkosto auttoi monen työntekijän nopeaa sijoittumista uuteen työhön myös kansainvälisille työmarkkinoille. 

Kuuntele podcast muutosneuvotteluihin valmistautumisesta

Viestinnän tärkeys neuvotteluiden aikana

Viestintä oli koko muutosneuvotteluprosessin ajan erittäin tärkeässä roolissa, ja pyrimmekin viestimään yrityksen sisällä mahdollisimman paljon, mahdollisimman selkeästi ja monen kanavan kautta.

Yrityksen johto piti säännöllisesti koko henkilöstölle kokouksia/tiedotustilaisuuksia, jossa perusteltiin, miksi tässä tilanteessa ollaan, mitä vaihtoehtoja meillä on, miten muutosneuvottelut etenevät, mitä tapahtuu seuraavaksi ja millaista tukea voimme tarjota henkilöstölle. Lisäksi kaikki muutosneuvottelun pöytäkirjat olivat nähtävillä intrassa koko henkilöstölle, sekä lisäksi työntekijöiden luottamusmiehet pitivät infotilaisuuksiaan ja olivat koko ajan käytettävissä työntekijöille. Muutosneuvotteluiden osapuolet, yrityksen edustajat ja luottamusmiehet kävivät jatkuvaa vuoropuhelua koko prosessin ajan.

Irtisanottujen tukeminen

Heti muutosneuvottelujen alussa sovimme työntekijöiden luottamusmiesten kanssa, että mikäli muutosneuvottelujen lopputulemana joudumme työntekijöitä irtisanomaan, tulemme tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoisen ja ammattimaisen muutosvalmennuksen jokaiselle, joka sellaisen haluaa. Meillä oli yhteinen näkemys siitä, että korkeasti koulutettu henkilöstömme, joista iso osa oli kansainvälisiä asiantuntijoita, haluavat ja tarvitsevat mahdollisimman paljon tietoa työmarkkinoista ja työnhakuprosessista, sekä haluavat mahdollisesti kouluttautua lisää prosessin aikana parantaakseen työmahdollisuuksiaan. Ja tietysti suurempana tavoitteena oli, että työntekijämme löytäisivät mahdollisimman nopeasti uuden työn. 

Kaikille tarjottiin sama kokonaisuus, jossa tarjolla oli laaja, juuri tälle kohderyhmälle räätälöity valikoima erilaisia tukimuotoja. Jokainen työntekijä sai itse päättää, minkälaisen tukikokonaisuuden tarjottavista vaihtoehdoista valitsee.

Kuinka hyvin hoidettu prosessi tuki henkilöstöä?

  Koko tilanne ja muutosneuvottelut olivat laaja ja vaikea prosessi kaikille osapuolille, ja tästä syystä muutosneuvottelut haluttiin hoitaa mahdollisimman hyvin. Olemme koko yrityksen olemassaolon ajan huolehtineet hyvin henkilöstön hyvinvoinnista, eikä muutosneuvottelutilanne tuonut siihen poikkeusta. 

  Muutosneuvotteluiden aikana työntekijöillä oli iso huoli tulevaisuudesta, joten tunteet olivat ymmärrettävästi pinnalla. Mitä pidemmälle prosessi eteni ja kun työntekijät alkoivat sijoittumaan uusiin töihin, henkilöstöltä alkoi tulemaan positiivista palautetta. Kun tilanne selkeni, henkilöt pystyivät paremmin prosessoimaan koko asiaa ja huomioimaan, miten tilanne hoidettiin, sekä mitä apuja ja tukea jokainen sai muutosvalmennuksesta. Työntekijät kokivat, että heidät ja heidän osaamisensa huomioitiin, heitä tuettiin työnhaussa ja he pääsivät osallistumaan osaamistaan ja työnhakuaan edistäviin koulutuksiin. Myös valmentajat saivat erinomaista palautetta ammattimaisuudestaan.

  Valmistaudu muutosneuvotteluihin lataamalla opas

  Eijan 4 vinkkiä muutosneuvotteluiden hyvään toteutukseen

  1. Suunnittelu ja valmistautuminen.
   Huolellinen suunnittelu ja valmistelu muutosneuvotteluprosessissa helpottaa huomattavasti ennaltaan raskasta ja vaikeaa tilannetta.
  2. Rooli ja vuoropuhelu
   On tärkeää tietää, millä tavoin muutosneuvottelut tullaan hoitamaan. Erityisen tärkeää on myös, että yrityksen johto, henkilöstöhallinnon edustajat sekä luottamusmiehet kaikki ymmärtävät oman roolinsa ja ylläpitävät hyvää vuoropuhelua koko prosessin ajan.
  3. Avainasemassa viestintä
   Viestintää pitää tehdä mahdollisimman paljon, mahdollisimman avoimesti ja monen eri kanavan kautta koko prosessin ajan.
  4. Kumppanin tärkeys
   Hyvän ja kokeneen kumppanin valitseminen auttaa koko henkilöstöä edistämään työnhakua, parantamaan työnsaantimahdollisuuksia, sekä lopulta löytämään uuden työn. Myös juridista apua kannattaa käyttää, jotta varmistetaan, että muutosneuvotteluprosessi täyttää lain vaatimukset.

  Kirjoittajasta

  Image for Eija Salo
  Eija Salo
  Eija työskenteli HR-johtajana Fennovoiman muutosneuvotteluiden aikana. Eijan osaamisella ja ammattitaidolla saatiin varmistettua, että vaikeat ja laajat muutosneuvottelut saatiin hoidettua mahdollisimman vastuullisesti.

  Ota yhteyttä
  saadaksesi lisätietoja

  Image for Emilia Sainisalo
  Emilia Sainisalo
  Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
  +358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
  Jaa sivu