Insights
24 lokak. 2022

Vastuullinen sopeutustilanteen johtaminen

Kuinka johtaa sopeutustilanteita vastuullisesti? Keskustelemme videossa sopeutustilanteen johtamisesta juridisesta, liiketoiminnallisesta ja sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmista.

Keskustelijoina: 

Päivi Erkkilä, Kasvualuejohtaja ja ammatticoach, Hanken & SSE Executive Education
Eija Salo, Henkilöstöjohtaja, Fennovoima
Mari Mohsen, Työoikeusjuristi, Roschier 


Näkökulmat vastuullisen sopeutustilanteen johtamiseen 

  1.  Juridinen - Miten uudet lakimuutokset (yt-laki, 2022) vaikuttavat sopeutustilanteiden johtamiseen?
  2.  Liiketoiminnallinen - Miten sopeutustilanteita tulisi johtaa vaikuttavasti niin, että liiketoiminta pääsisi jatkumaan ja riskien hallinta otettaisiin huomioon?
  3.  Sosiaalinen vastuu - Miten yrityksen tarjoama muutosturva ja tuki linkittyvät sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteisiin? Mikä on muutosturvalakia koskeva lain henki ja palvelu?

Miksi nämä teemat ovat tärkeitä?

Teemat ovat ajankohtaisia, koska tämän hetkisen maailmantilanteen ja taloudellisen epävarmuuden aikana moni yritys joutuu käymään muutosneuvotteluita. Moni yritys on onneksi jo lähtenyt vastuullisesti uudistamaan ja tukemaan oman henkilöstönsä osaamisen uudistumista ja kehittymistä. 

On tärkeää pohtia, kuinka yritysten kilpailukyky pystytään varmistaa jatkossa, ja kuinka nopeasti ja hyvin yritykset tulevat selviämään haastavista muutostilanteista, niin että liiketoiminnan kasvu pääsee jatkumaan muutosneuvotteluiden jälkeen. McKinseyn tutkimus (2021), todentaa hyvin ajatusta siitä, että yritysten ei tulisi suhtautua muutoksen johtamiseen erillisenä projektina, vaan muutoksen johtaminen tulisi ottaa kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaan ja suunnitteluun mukaan. 

Sosiaalinen vastuu on isossa osassa sopeutustilanteita. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että yritys ottaa vastuuta irtisanotuista henkilöistä niin, että he pääsevät työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen. Tätä tukee myös vuonna 2017 voimaan tullut muutosturvalaki, jonka mukaan yritykset ovat velvollisia tarjoamaan tukea irtisanotuille.

Mistä uudessa yhteistoimintalaissa on kyse? 

Vanhan lain perusperiaatteet eivät ole muuttuneet, mutta uudessa laissa on avattu paremmin lain tarkoitusta. Uudessa laissa on korostetun selvää, että työnantaja ottaa sopeutustilanteissa huomioon avoimen vuorovaikutuksen, viestinnän ajankohtaisuuden, yhteistyön ja ihmisten kohtaamisen. Työpaikan kulttuuri, yhteiset pelisäännöt ja yhteiset tavat kommunikoida arjessa ovat tärkeitä, ja on juuri uudella lakimuutoksella pyritty tuomaan konkretiaan. Uusi laki auttaa yrityksiä pohtimaan kuinka luoda siltaa myös vaikeiden aikojen yli, juuri jatkuvan vuorovaikutuksen ja avoimen työkulttuurin avulla.


Yrityksen on tärkeää pohtia hyvissä ajoin millaista tukea henkilöstölle tarjotaan, kun sopeutustilanteet tulevat ajankohtaisiksi

Sopeutustilanteiden menettelystä tulisi tiedottaa koko henkilöstöä hyvissä ajoin. Erityisen tärkeää on kertoa avoimesti missä tilanteessa yritys on, ja mistä syystä yritys on joutunut siihen tilanteeseen, että muutosneuvottelut ovat ajankohtaisia. Jos yrityksen edustajilla tai henkilöstöllä ei ole tästä ymmärrystä, niin muutosneuvotteluprosessista tulee paljon hankalampi. On tärkeää, että koko henkilöstöllä on ymmärrys keskusteluiden agendasta jo ennen itse neuvotteluiden alkamista. Kuinka johtaa sopeutustilanteita vastuullisesti? Lue lisää

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu