Asiakastarinat
15 helmik. 2021

Kymsotelta irtisanottujen usko omaan työllistymiseensä kasvoi merkittävästi valmennuksen aikana

Kymsotelta irtisanottujen usko omaan työllistymiseensä kasvoi merkittävästi valmennuksen aikana

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote joutui käymään mittavat yt-neuvottelut, joiden tuloksena lähes 40 henkilöä irtisanottiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Lähtijät toimivat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä hallinnossa. Kilpailutuksen tuloksena Hanken & SSE Executive Education valittiin muutosturvavalmennuskumppaniksi laadun korostuessa kilpailutuksen toteuttamisessa.

Valmennukseen osallistuvien keskimääräinen ikä oli 50-60-vuotta. Valmennuksen alkaessa luottamus omaa työllistymistä kohtaan oli melko matala. Usko omaan osaamiseen sekä oman osaamisen arvostaminen vaikuttavat positiivisesti uskomukseen omaa työllistymistä kohtaan. Kokemuksemme mukaan uskolla omaa työllistymistä kohtaan on ratkaiseva merkitys työllistymisen kannalta.

Usko työllistymiseen nousi merkittävästi valmennuksen tuloksena

Muutosturvavalmennuksen myötä Kymsotelta lähteneiden usko omaan työllistymiseen nousi valmennusprosessin aikana yli kahdella numerolla, 6,3:sta 8,6:een*. Miten tähän päästiin?

Valmennuksessa käsitellyt työnhaun ja uuden ammatillisen suunnan etsimisen teemat koettiin innostavina ja uusia näkökulmia avaavina. Virtuaalinen valmennuskokonaisuus eri osioineen ja verkkovalmennusympäristöineen miellettiin selkeänä, monipuolisena ja ajantasaisena. Valmennuksen tarjoama kokonaistuki uuden suunnan löytämiseen sai arvosanaksi 9.

Keskustelut uravalmentajan kanssa avasivat uusia näkökulmia ja lisäsivät luottamusta työllistymiseen. Palautteen mukaan juuri henkilökohtaiseen valmennukseen oltiin erityisen tyytyväisiä:

  • ”Henkilökohtainen valmennus auttoi minua omissa tarpeissani ja oli kohdistettu juuri minulle ”
  • ”Kahdenkeskinen ohjaus erittäin hyödyllistä.”
  • ”Valmentajani oli helposti lähestyttävä, upean innostava, sparraava ja aina uusia ratkaisuja löytävä. Hän auttoi löytämään ihan uusia oivalluksia itsestäni.”

Valmentajat saivatkin palautearviossa lähes täydet pisteet: 9,4 asteikolla 1-10.

Työnhakutaidot kohentuivat, tuleva suunta alkoi kirkastua, ja valmius uuden työn etsimiseen nousi niinikään yli kahdella numerolla, 6,8:sta 9,0:aan. Palautekyselyssä mainintoja saivat erityisesti opit CV:n työstämisen ja LinkedIn-profiilin hyödyntämiseen työnhaussa sekä tiedot nykypäivän rekrytoinnista.

* käytämme palautekyselyssä asteikkoa 1-10.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu