Asiakastarinat
29 kesäk. 2023

Osaamisen johtaminen mahdollisti keskustelun strategiasta uudella tavalla

Osaamisen johtaminen mahdollisti keskustelun strategiasta uudella tavalla

Hanken & SSE toteutti MTC Flextekin kanssa liiketoimintalähtöiseen osaamisen johtamiseen keskittyvän projektin. Yhteistyö toi yhteisen kielen ja konkreettiset johtamisen työkalut tulevaisuuden kilpailuedun rakentamiseen. MTC Flextek on metallintyöstö- ja muovinruiskuvalu koneisiin sekä robottiautomaatioon ja näistä integroituihin kokonaisuuksiin ja näitä tukeviin palveluihin erikoistunut yritys.

65 henkeä työllistävässä MTC Flextekissä oli jo pitkään tunnistettu tarve kehittää osaamista. Uudistettuun strategiaan pääsemiseksi kaivattiin konkreettista tiekarttaa, ja myös henkilöstön palautteissa nousi toistuvasti esiin kouluttautumisen halu.

”Pienemmässä yhtiössä on rajalliset mahdollisuudet tarjota urapolkuja, jolloin henkilöstön kehittämisen painopiste on luonnollisesti osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa”, toteaa yrityksen henkilöstöasioista vastaava talousjohtaja Tiia Suokas.

Ulkoista kumppania lähdettiin hakemaan, kun omat ponnistelut eivät tuoneet haluttua tulosta ja henkilöstön moninaisista tarpeista oli vaikea muodostaa yhtenäistä näkemystä siitä, minkälaista osaamista pitäisi kehittää tavalla joka veisi liiketoimintaa eteenpäin kohti strategisia tavoitteita.

"Linkki kahden kauppakorkeakoulun omistaman asiantuntijayrityksen ja perusinsinööriorganisaation välillä ei aluksi vaikuttanut ilmeiseltä. Silti molempien asiantuntemukseen nojaavan yhteistyön tuloksena onnistuttiin tekemään abstraktista asiasta selkeää. Suoraan strategiasta johdettua kyvykkyyttä ja osaamista voidaan nyt johtaa ja seurata mittarein johtoryhmä- ja hallitustasolla”, luonnehtii toimitusjohtaja Tomi Tiitola.

Kyvykkyydet ja osaamiset käytäntöön

Vuodesta 2022 jatkuneessa yhteistyössä oli kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin yrityksen strategiset kyvykkyydet, yritystason toimintasuunnitelmat, sekä vastuut johtoryhmässä. Kyvykkyydet mahdollistavat osaamiset määritettiin yhteisissä työpajoissa esihenkilöiden ja avainhenkilöiden kanssa. Samalla luotiin näkemys, minkälaisella johtamisella kyvykkyyksiin päästään.

Toisessa vaiheessa laadittiin prosessit kyvykkyyksien ja osaamisten käytäntöön viemisestä konkreettisiin työkaluin, joihin kuuluivat kyvykkyyksiin perustuvat osaamiskartoitukset ja kehityssuunnitelmat tiimi- ja henkilötasolla.

Tiia Suokasta ja Tomi Tiitolaa yllätti kokonaisuuden laajuus ja sen vaatima ajallinen ja ajattelullinen kapasiteetti. 

”Vaati rohkeutta luottaa prosessiin, joka konkretisoitui asteittain. Asiat alkoivat loksahdelle kohdalleen lopullisesti siinä vaiheessa, kun pääsi itse sanoittamaan osaamisia oman tiiminsä kanssa”.


Nykyään MTC Flextekissä kyvykkyyksistä ja osaamisista keskusteleminen on arkipäiväistynyt osaksi jokaista henkilöstötilaisuutta. Keskustelut alkavat muistutuksella huonetaulusta, jossa yrityksen strategia, kyvykkyydet ja arvot yhdistyvät asiakaslupaukseen. Henkilöstössä kehitystyö on otettu vastaan hyvin. Osaamisnäkökulma on mahdollistanut keskustelun strategiasta uudella tavalla ja yksilölliset osaamiskeskustelut on koettu hyödyllisinä.

On ollut palkitsevaa seurata, miten sitoutuneesti MTC Flextekissä on lähdetty viemään muutosta käytäntöön. Kohtalaisen lyhyessä ajassa on määrätietoisen ja systemaattisen työn tuloksena saavutettu paljon, iloitsevat toimeksiannossa työskennelleet Mari Tasanto ja Emilia Sainisalo. Ponnistukset henkilöstön osaamisen kehittämiseksi on tulevaisuuden liiketoiminnan edellytysten luomisen ohella myös panostus sosiaaliseen vastuullisuuteen.


Autamme osaamisen johtamisen valmennuksissamme esihenkilöitä ja johtoa oivaltamaan, kuinka he voivat vahvistaa strategiaa tukevaa osaamista ja tiimien sekä yksilöiden jatkuvaa kehittymistä.


Lue lisää osaamisen johtamisesta

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 40 048 8004 mari.tasanto(a)hankensse.fi
Jaa sivu