Osaamisen johtaminen

Tiedätkö, onko yrityksessäsi jokainen henkilö oikealla paikallaan?

Yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia.

Ei ole itsestään selvää, että työntekijäsi ovat juuri niissä rooleissa, joissa heillä on edellytykset menestyä ja tukea liiketoimintaasi parhaiten. Siksi onkin tärkeää, että tunnistat kyvykkyydet organisaatiotasolla ja rakennat suunnitelman niiden kehittämiseksi. Näin jokainen työntekijä ja tiimi saa tarvitsemansa tuen kehittyä kohti parastaan.

Panostukset osaamisen johtamiseen näkyvät työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi koko yrityksessä: valjastamalla osaamisen oikein yrityksesi kyky kasvaa ja uudistua moninkertaistuu. 

Hyvä kumppani on tässä työssä korvaamaton. Kartoitamme yrityksesi osaamisen, löydämme tulevaisuuden osaamistarpeet ja nostamme esiin yrityksesi piilevät lahjakkuudet. Yhdessä luomme toimintatavat ja rakenteet, jotka pitävät huolen siitä, että jokainen työntekijäsi voi loistaa työssään – oikealla paikallaan.

Osaamisen johtaminen toteuttaa strategiaa

Esimiesten ja johdon keskeinen tehtävä on varmistaa organisaation uusiutuminen ja jatkuva oppiminen.

Miten tunnistaa kilpailuetua ja kilpailukykyä tukevat osaamiset? Miten viedä nämä osaamistarpeet käytäntöön yksilö- ja tiimitasolle? Miten tukea henkilöstön itseohjautuvuutta osaamisen kehittämisessä ja miten valmentaa esimiehiä toimimaan osaamisen kehittymisen mahdollistajina?

Osaamistarpeet on vietävä arkeen ja päivittäiseen toimintaan, tiimien ja yksittäisten henkilöiden tavoitteiksi.

Me autamme osaamisen johtamisen valmennuksissamme esimiehiä ja johtoa oivaltamaan, kuinka he voivat vahvistaa strategiaa tukevaa osaamista ja tiimien sekä yksilöiden jatkuvaa kehittymistä.

Osaamisen johtamisen valmennuksen teemoja

  • Osaamisen ja suorituksen johtaminen, joka pohjaa strategiseen kyvykkyysajatteluun ja osaamisiin
  • Työn merkityksellisyys ja esimiehen rooli sen tukemisessa
  • Itseohjautuvuuteen tukeminen oppimisessa: yksilön vastuu omasta kehittymisestä ja kuinka esimies sitä tukee
  • Esimiehen oma kehittymissuunnitelma oman osaamisensa jatkuvaksi uudistamiseksi
  • Kehitys- ja osaamiskeskustelut

Osaamisen arviointi, osaamiskartat ja 360-arvioinnit

Tiedätkö, missä on organisaatiosi tulevaisuuden kannalta keskeistä osaamista?

Organisaatiossa oleva osaaminen pitää tunnistaa, mutta tunnistaminen ei saa pohjautua subjektiiviseen arviointiin, vaan näkemystä osaamisen nykytilasta tulee kerätä useammalla tavalla:

  • Yrityskohtaiset strategisen osaamisen pohjalta laaditut osaamiskartat, jotka toimivat osaamisen arvioinnin pohjana. Osaamisia voidaan arvioida heat mapping-periaatteella: johto luo yhteisen kuvan osaamisen nykytilasta ja yhteisen näkemyksen osaamisen tavoitetilasta, ja tunnistaa mahdolliset osaamisvajeet, sekä luo toimintasuunnitelman osaamisen vahvistamiseksi.
  • Yksilötason osaamista arvioidaan räätälöidyillä kompetenssipohjaisilla 360-arvioinneilla, jolloin henkilö saa palautteen esimieheltään, kollegoiltaan ja tiimiläisiltään ja/tai sidosryhmiltään osaamisen nykytilasta. Arviointitulosten pohjalta henkilö laatii ammatticoachin kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman joko vahvuuksiaan vahvistaen tai keskittyen osaamiseen, jota tulee hankkia lisää.
  • Esimiesten 360-arviointi
  • Talent profiili. Laadimme asiakkaan strategisten osaamisten pohjalta kriteeristön, ja arvioimme henkilön potentiaalia monipuolisin henkilöarvioinnin keinoin suhteessa räätälöityyn kriteeristöön nähden. Syvällisen talent profiilin pohjalta on luonteva jatkaa coaching-prosessia, joka varmistaa yksilön potentiaalin ja vahvuuksien realisoitumisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 400 488004 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu