Asiakastarinat
7 elok. 2018

Granlundin esimiesten Gunman-valmennusohjelmalla on vahva johdon tuki

Granlundin esimiesten Gunman-valmennusohjelmalla on vahva johdon tuki

Hanken & SSE on tehnyt kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlundin kanssa yhteistyötä esimiesvalmennuksessa jo useita vuosia. Uusille esimiehille ja projektipäälliköille kohdennetun Gunman-valmennusohjelman sisältöjä päivitetään ja kehitetään yhdessä Hanken & SSEn kanssa vuosittain tarpeen mukaan.

Granlundin Gunman-valmennusohjelma koostuu kuudesta eri modulista. Niiden aiheina ovat johtajana kehittyminen ja itsensä johtaminen, strateginen ajattelu ja johtaminen, talous ja liiketoiminnan kannattavuus, työoikeus ja työsuhdeasiat, henkilöstöjohtaminen ja vuorovaikutusvalmiudet sekä asiakkuudet ja asiakasstrategia. Lisäksi osallistujat ovat saaneet 360-palautteen valmennuksen alussa ja lopussa.

Valmennuksella on laaja Granlundin johdon tuki. Kullakin modulilla on oma johtajakummi eli mentori, joka on mukana kertomassa omasta erikoisalueestaan ja sparraamassa valmennukseen osallistuvia. Valmennuksia on järjestetty eri paikkakunnilla ympäri Suomea.

Johtajakummi sparraa ja kertoo hyvistä käytännöistä

Granlundin osastonjohtaja Santeri Kondakov on yksi Gunman-ohjelman mentoreista. Hän kuvailee rooliaan valmennuksessa coachiksi, joka on läsnä ja kertoo omista kokemuksistaan, mutta ei liiaksi korosta omia näkemyksiään.

"Monet kurssilaisista kokevat uudet esimiestehtävät jännittävinä ja toivovat parhaita käytäntöjä kokeneemmalta esimieheltä. Mentorina pyrin korostamaan coachaamisen merkitystä, erilaisten ihmistyyppien ymmärtämistä ja erilaisuuden kunnioittamista työyhteisön raamien puitteissa", Kondakov sanoo.

Hän on innoissaan, miten uusi työelämään tuleva sukupolvi arvostaa ja vaatii erilaista esimiestyötä kuin mihin on aiemmin totuttu.

"Yrityksen asiakkuudet, strategia ja oman osaamisen kehittäminen eivät enää ole vain kaukaista johdon jargonia. Nuoret asiantuntijat haluavat jatkuvasti oppia lisää, päästä mukaan monipuolisiin projekteihin, saada koulutusta ja verkostoitua. Esimiesten pitää pystyä vastaamaan näihin toiveisiin oman motivaationsa kannustamana", Kondakov sanoo.

Verkostoituva yhteistyö yleistyy myös valmennuksessa

Hanken & SSE osallistuu Gunman-valmennusohjelmassa kokonaisuuden suunnitteluun, koordinointiin ja johtamisosuuksien valmentamiseen. Kokonaisuus on toteutettu yhteistyössä eri alojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Valmennusohjelman monipuolinen sisältö on saanut erinomaista palautetta osallistujilta.

Hanken & SSE valmentaja pitää eri alojen asiantuntijoiden kanssa kehitettyä valmennusta hienona mahdollisuutena tarjota asiakkaille kustannustehokkaasti monipuolisia valmennussisältöjä.

"Eri alojen asiantuntijat tuovat laajempaa perspektiiviä valmennukseen. Meidän tehtävänä on kokonaisuuden suunnittelijana ja koordinaattorina huolehtia, että valmennuksen yhteinen punainen lanka säilyy, kun mukana on useampia valmentavia yhteistyökumppaneita. Vastaamme myös valmennusten käytännön järjestelyistä sekä erityisesti ihmisten johtamisen osuuksista", Pentti sanoo.

Hanken & SSE valmentaja sekä Granlundin henkiköstöpäällikkö Minna Lappalainen ovat olleet mukana kaikissa moduleissa jatkuvuuden varmistamiseksi. Muita valmentajia ovat olleet muun muassa tutkimusjohtaja, dosentti Mikko Luoma Vaasan yliopistosta sekä toimitusjohtaja Jukka Suvitie PI-Johtamiskoulusta.

Jokaiselle on määritelty oma urapuu

Granlund on hyvässä maineessa insinööriopiskelijoiden parissa. Se palkkaa vuosittain paljon opiskelijoita harjoittelijoiksi ja lähes poikkeuksetta he jäävät valmistuttuaan Granlundille töihin.

"Henkilöstön kehittäminen on meillä avainasemassa, uusia henkilöjohtamisen hallitsevia esimiehiä tarvitaan jatkuvasti lisää jo pelkästään eläköityvien konkareiden korvaamiseksi", toteaa Granlundin henkilöstöpäällikkö Minna Lappalainen.

Lappalaisen mukaan Granlundissa on investoitu mittavasti sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutustarjontaan. Hanken & SSE kanssa yhteistyössä toteutetun Gunman-valmennusohjelman ohella Granlund tarjoaa työntekijöilleen myös paljon muita erilaisia täsmäkoulutuksia.

"Luomme jokaiselle työntekijälle oman henkilökohtaisen urapuun, joka voi edetä vertikaalisesti tai horisontaalisesti. Esimiesasemaan tähtäävän uran rinnalla on yhtä merkittävää kehittää horisontaalisesti erikoistuvia asiantuntijoita esimerkiksi asiakkuuksiin tai tekniseen osaamiseen", Lappalainen sanoo.

Granlundin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa esimiestyön onnistumisella on valtava merkitys.

Granlundin kasvun kannalta avainasemassa on nykyisten ja tulevien esimiesten valmennus, jotta organisaatio kehittyy hallitusti ja suunnitellusti haluttuun suuntaan.

Lappalainen arvioi, että tulevaisuudessa henkilöstön kehittämisessä tullaan luomaan systematiikkaa enemmän myös Talent Management -prosesseihin.

"Suotuisan talouskehityksen aikana on tärkeää tunnistaa talon sisällä olevaa osaamispotentiaalia ja kasvattaa alan johtavia ammattilaisia, jotka ovat paras kilpailuvalttimme silloin, kun talouden suhdanteet muuttuvat", Lappalainen sanoo.

Positiivista palautetta

Palautteen perusteella Granlundin Gunman-valmennusohjelma on ollut erittäin pidetty osallistujien keskuudessa. Valmennusta kiitellään monipuolisesta sisällöstä, mentoreiden avartavista puheenvuoroista ja kollegoilta saadusta vertaistuesta. Valmennuspäivät ovat myös kätevä tapa tavata samalla kollegoita, jotka työskentelevät 20 eri toimipisteessä ympäri Suomea.

Ryhmäpäällikkö Teemu Salonen Granlund Consulting Oy:stä mainitsee valmennuksen parhaimmiksi anneiksi coachingin ja harjoitustyöt.

"Coachingin oppeja olen voinut hyödyntää käytännön esimiestyössä. Esimiesasemassa on hyvä ymmärtää ihmisten erilaiset persoonat ja löytää oikea tapa käsitellä asioita. Valmennuksen harjoitustyöt antoivat arvokkaita työkaluja, miten ennakoida mahdolliset vaativat vuorovaikutustilanteet", Salonen sanoo.

Mentoreiden näkemykset toivat hänen mukaansa lisää perspektiiviä esimiestyöhön, kun taas yrityksen taloudenpidon käsittely yrityspelin keinoin oli virkistävää vaihtelua.

"Pelillistämisen avulla kovat talousluvut tehtiin oivaltavasti tutuiksi", Salonen sanoo

Seinäjoella työskentelevä Granlundin ohjelmistoliiketoiminnan osastojohtaja Antti Ålander kiittelee myös valmennuksen coaching-osuutta, mentoreiden puheenvuoroja sekä mahdollisuutta verkostoitua ja saada vertaistukea kollegoilta.

"Meillä on valtakunnallisesti ympäri Suomea esimiehiä erilaisissa ura- ja ikävaiheissa ja hyvin erilaisissa tehtävissä. Silti haasteet ovat usein samankaltaisia. Useat esimiehet harmittelevat, ettei heillä tunnu olevan riittävästi aikaa esimiestyönsä kehittämiseen. Ajanhallintaan liittyvät kysymykset puhuttivatkin paljon valmennukseen osallistuneita. Granlundissa on vahva työn tekemisen kulttuuri. Projektit ja asiakkuudet ajavat kaiken edelle", Ålander sanoo.

Hyvät ja kannustavat esimiehet ovat Granlundin tulevaisuuden kilpailuvaltti. Ålanderin mielestä onkin arvostettavaa, että yrityksessä investoidaan vahvasti henkilöstön kehittämiseen ja esimiestaitojen valmentamiseen.

"Gunman-valmennusohjelma on siihen osallistuneiden parissa erittäin hyvässä maineessa. Mielestäni ohjelmaa voisi tehdä nykyistä vahvemminkin tunnetuksi yrityksen sisäisessä viestinnässä", hän sanoo.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 40 048 8004 mari.tasanto(a)hankensse.fi
Jaa sivu