Asiakastarinat
7 syysk. 2021

Uusiutuvaa johtajuutta ja monipuolista lähijohtamista

Uusiutuvaa johtajuutta ja monipuolista lähijohtamista

Hanken & SSE on tehnyt kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlundin kanssa yhteistyötä lähijohtajavalmennuksessa jo useita vuosia. Uusille lähijohtajille suunnatusta valmennusohjelmasta muokattiin virtuaaliversio, jotta lähijohtajien kehittyminen varmistetaan koronasta huolimatta.

”Hyvin on sujunut näinkin, vaikka kyllähän ryhmän aitoja tapaamisia on ikävä”, toteaa Granlundin henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen. Valmennuskokonaisuuden osat on pilkottu pienempiin moduuleihin teemoittain, ja osallistujaryhmät puolitettu vuorovaikutuksellisuuden varmistamiseksi.

Ohjelman teemat ovat johtajana kehittyminen ja itsensä johtaminen, strateginen ajattelu sekä talous ja liiketoiminnan kannattavuus. Lisäksi ohjelmassa käsitellään teemoja työoikeus ja työsuhdeasiat, henkilöstö- ja osaamisen johtaminen sekä asiakkuudet. Lisäksi osallistujat saavat palautteen 360-arvioinnista valmennuksen alussa ja lopussa. Hyväksi todettu johtajuuden kummikäytäntö jokaisella osiolla jatkuu.

Minna Lappalainen korostaa, että ”Granlund kasvaa voimakkaasti ja siksi kasvun kannalta avainasemassa on nykyisten ja tulevien lähijohtajien valmennus, jotta organisaatio kehittyy hallitusti ja suunnitellusti haluttuun suuntaan. Talouden kasvaessa on tärkeää tunnistaa talon sisällä olevaa osaamispotentiaalia ja kasvattaa alan johtavia ammattilaisia, jotka ovat paras kilpailuvalttimme kaikissa taloustilanteissa."

Verkostoyhteistyö monipuolistaa kokonaisuutta

Uusille lähijohtajille suunnattu valmennuskokonaisuus rakentuu yhteistyössä Hanken & SSE:n kanssa siten, että eri jaksoilla on useita yhteistyökumppaneita ja valmentajia. Hanken & SSE:n asiakkuusjohtaja pitää eri alojen asiantuntijoiden kanssa kehitettyä valmennusta hyvänä mahdollisuutena tarjota asiakkaille kustannustehokkaasti monipuolisia valmennussisältöjä.

"Eri alojen asiantuntijat tuovat laajempaa perspektiiviä valmennukseen. Meidän tehtävänämme on kokonaisuuden suunnittelijana ja koordinaattorina huolehtia, että valmennuksen punainen lanka säilyy, kun mukana on useampia valmentajia. Vastaamme myös valmennusten käytännön järjestelyistä sekä erityisesti ihmisten johtamisen osuuksista", Hanken & SSEn asiakkuusjohtaja tarkentaa.

”Etänä toteutettu valmennus on ollut joustava ja hyvin toimiva kokonaisuus, josta toivottavasti valmennettavat ovat samalla löytäneet itselleen sopivia etäjohtamisen työkaluja. Tosin lähitapaamisiin liittyvää verkostoitumista yhteisine illanviettoineen olen jäänyt kaipaamaan. Ideaalitilanteessa valitsisin hybridimallin, jossa pääsisimme hyödyntämään niin etätyöskentelyn tuomaa joustavuutta kuin myös perinteisten kasvokkain tapaamisten tuomaa yhteisöllisyyttä”, sanoo Minna Lappalainen.

Ylemmän johdon valmennus käynnistyy syksyllä 2021

Granlundin ja Hanken & SSE:n pitkäaikainen ja antoisa yhteistyö laajenee syksyllä 2021 ylemmän johdon Uusiutuva johtaminen -ohjelmaksi. Lähdemme yhdessä pohtimaan hyvän johtamisen teemoja noin kahdenkymmenen henkilön voimin.

Uusi johtamisohjelma keskittyy strategiseen ajatteluun, ihmiskeskeiseen ja yhtenäiseen tapaan johtaa, uusiutumiseen ja innovointiin. Hanken & SSE on rakentanut monipuolisen kokonaisuuden, jossa hyödynnetään paitsi Hanken & SSE:n omaa osaamista myös kumppaniverkostomme tietoja ja taitoja.

”Innolla odotan myös tämän valmennusohjelman käynnistymistä yhdessä Hanken & SSE:n kanssa”, kertoo Minna Lappalainen.

Lue lisää johtamisen kehittämisestä: https://www.hankensse.fi/fi/johtamisen-kehittaminen. Ota yheyttä, niin selvitämme miten voimme räätälöidä ratkaisun juuri teidän yrityksen kasvun ja uudistumisen tarpeisiin.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 40 048 8004 mari.tasanto(a)hankensse.fi
Jaa sivu