Muutos­neuvottelut ja sopeuttaminen

Meillä on yli 30 vuoden kokemus sopeutus- ja muutostilanteiden sekä uravalmennusten hoitamisesta. Opastamme organisaatiosi läpi jokaisen sopeutumistilanteen vaiheen, ottaen huomioon lainmukaisuuden, inhimillisyyden, organisaatiosi arvot ja liiketoiminnan tavoitteet.

Sari HMH 2081 hero
+30
+30
vuoden kokemus sopeutus- ja muutostilanteiden hoitamisesta
98 %
98 %
uravalmennuksiimme osallistujista suosittelee meitä
4,6/5
4,6/5
sertifioitujen uravalmentajiemme taso

Sopeutustilanteiden kumppaninasi tarjoamme

  • Laadukkaat ja räätälöidyt muutosturvaratkaisut eri henkilöstöryhmille
  • Yksilöllinen tuki irtisanotuille uuden ammatillisen ratkaisun löytämiseen
  • Esihenkilöiden valmentaminen muutoksessa johtamiseen ja irtisanomiskeskustelujen arvostavaan inhimilliseen hoitamiseen
  • HR:n ja johdon tuki muutostilanteen vastuulliseen johtamiseen
  • Jatkavan organisaation valmentaminen
About image

Tukea muutosneuvotteluihin

Muutokset ovat työelämässä arkipäivää, mutta silti ne usein yllättävät. Irtisanomisiin johtavissa muutosneuvotteluissa ovat tunteet vahvasti mukana. Muutos kohdistuu voimakkaimmin irtisanottuihin, mutta se horjuttaa myös työnsä säilyttävien henkilöiden turvallisuutta. Muutokset haastavat myös johtajia ja vaativat heiltä ihmisläheistä ja selkeää johtamista. Siksi työntekijöitä koskeviin muutoksiin tulee suhtautua vakavasti sekä suunnitella ja toteuttaa ne huolellisesti.

Vastuullinen organisaatio huolehtii irtisanomistilanteessa niin organisaation jättävästä kuin sinne jäävästä henkilöstöstään, pitäen samalla huolta myös työnantajamielikuvastaan ja maineestaan.

Sopeutustilanteen johtaminen lainmukaisuuden lisäksi tavalla, joka tukee yrityksen arvoja, kulttuuria, hyviä käytänteitä ja yhdenmukaisuutta onkin ensiarvoisen tärkeää.

Vuoden 2022 alussa voimaan astuneen yhteistoimintalain myötä yt-neuvottelujen sijaan puhutaan nykyään muutosneuvotteluista. Varsinaiset muutosneuvottelut, eli yt-neuvottelut, tulee aloittaa siinä vaiheessa, kun harkitaan henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia.

Katso lyhyt video muutosneuvotteluista
"On ensisijaisen tärkeää hoitaa muutosneuvottelut mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti."

Lue lisää muutosneuvotteluihin valmistautumisesta

Sopeutustilanteiden huolellinen toiminta linkittyy työnantajamielikuvaan, sijoittajien ja työntekijöiden mielenkiintoon sekä lopulta yrityksen taloudelliseen menestykseen.

Lue opas

Muutosturva

Vastuullisesti toimineet yritykset ovat jo muutaman vuosikymmenen ajan tarjonneet tukea irtisanotuille henkilöille. Muutosturvaa koskevan lainsäädännön uudistukset astuivat voimaan vuoden 2017 alusta: henkilöstöään tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanovat yritykset ovat velvollisia tarjoamaan tukea irtisanotuille. Muutoksen myötä irtisanotulle taataan oikeus muutosturvakoulutukseen, joka yritysten tulee tarjota ja kustantaa.

Vastuullisesti toimiva työnantaja tukee irtisanottavia työntekijöitä työllistymistä edistävällä uravalmennuksella ja -koulutuksella, jonka avulla henkilöt voivat kehittää ammatillista itsetuntemustaan, työelämä- ja työnhakutaitojaan, sekä löytää uuden merkityksellisen ammatillisen ratkaisun. Muotoilemme organisaation tilanteen ja irtisanottavien erilaisten tarpeiden mukaan räätälöityjä ja monipuolisia muutosturvaratkaisuita, jotta organisaatio ja yksilö voivat sopeutua mahdollisimman hyvin ja jopa menestyä muutostilanteissa.

Katso lyhyt video muutosturvasta
"On tärkeää, että henkilöstölle kerrotaan reilusti ja avoimesti, mikä muutosturva on ja miten sitä hyödynnetään."

Muutosturvaa koskevassa lainsäädännössä keskeistä on:

  • Työnantajan on tarjottava muutosturvan piiriin kuuluvalle irtisanotulle mahdollisuus työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen.
  • Muutosturvan piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleen työsuhteessa irtisanovaan työnantajaan vähintään 5 vuotta. On kuitenkin suositeltavaa ja vastuullista, että työnantaja tarjoaa uudelleentyöllistymisen tukea kaikille irtisnottaville työntekijöille tasapuolisesti.
  • Valmennuksen ja koulutuksen arvon on vastattava työntekijän henkilökohtaisen palkan määrää, kuitenkin vähintään yrityksen tai julkisen organisaation keskimääräistä kuukausipalkkaa toimialalla.
  • Irtisanotulla on myös oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työvelvollisuuden päättymisestä.

Yllä oleva koskee tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Velvoitteet koskevat työnantajia, joilla on vähintään 30 työntekijää. 

Vuoden 2023 alussa astui voimaan uusi muutosturvakokonaisuus yli 55-vuotiaille. Uusi laajennettu muutosturva parantaa yli 55-vuotiaiden asemaa muutostilanteissa ja pitää sisältää muutosturvarahan, tavallista pidemmän työllistymisvapaan ja laajemman muutosturvakoulutuksen.

About image

Uravalmennus

Uravalmennus (tunnetaan myös termillä uracoaching) on yksi muutosturvatuen muoto, jonka keskiössä on itsetuntemuksen kirkastaminen, urakehitysmahdollisuuksien etsiminen, sekä hyvän henkilökohtaisen ammatillisen uraratkaisun löytyminen.

Tehtävänämme on edesauttaa, että irtisanomisprosessit ja erosopimustilanteet hoidetaan mahdollisimman hyvin, ja työstä lähtevät saavat tukea siirtyessään kohti uutta. Vastuullisesti toimivat työnantajat tukevat irtisanottavia työntekijöitä tutkitusti tuloksellisella uravalmennuksella ja -koulutuksella.

Katso lyhyt video uravalmennuksesta
"Vastuulliset työnantajat tarjoavat tukea irtisanotuille heidän siirtyessään kohti uutta."

Irtisanotut arvostavat yksilöllistä uravalmennusta muita tukimuotoja enemmän

Teetimme kesän 2020 aikana kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, millainen tuki on auttanut tai olisi auttanut irtisanottuja parhaiten uudelleentyöllistymisessä.

Lue kyselytutkimus

Toimimme johtavien yritysten tukena

Logo_yit
Logo_abb
Logo_vartsila
Logo_finavia
Logo_ramirent
Logo_upm
Logo_fingrid
Logo_storaenso
Group-4
Logo_evli
Logo_finnair
Logo_genelec
Logo_supercell

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ohessa olevaa lomaketta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä Emiliaan.
Image of Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi

Toimimme kansainvälisesti

Arbora Global Career Partnersin jäsenenä olemme osa arvostettua kansainvälistä verkostoa, joka tarjoaa palveluita outplacementiin, urapalveluihin ja johtajuuden kehittämiseen. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota laadukasta tukea kansainvälisesti yhteistyössä yli 30 yrityksen kanssa ympäri maailmaa.

Lue lisää

Asiakastarinat