Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää yrityksiltä ja organisaatioilta strategista ketteryyttä ja uudistumista. Työn tekemisen muuttuvat tavat ja muodot sekä kehittyvä johtaminen edellyttävät uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Mitä yrityksenne tekee paremmin kuin muut?

Tähän kysymykseen kiteytyy strategisten kyvykkyyksien ydin. Strategiset kyvykkyydet ovat ne organisaatiotason kyvykkyydet, jotka määrittelevät yrityksen kilpailuedun ja strategian toimeenpanon mahdollistajat.

Organisaation ja yksilöiden muutoskyvykkyys vuorostaan varmistaa kyvyn sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen.

Yrityksen tarkoitus, purpose, vastaa kysymykseen Miksi?, strategiset kyvykkyydet kysymykseen Miten?.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet

Strategiset kyvykkyydet toimivat myös erinomaisena lähtökohtana henkilöstön kehittämiselle, on sitten kyse johtamisen tai osaamisen kehittämisestä, talent managementista tai työn elinkaarien johtamisesta. Kyvykkyyksiin nojautuvat henkilöstöstrategiat saavat yrityksen strategian elämään, ja mahdollistavat sen, että jokainen työntekijä kytkeytyy yrityksen strategiaan osaamisensa ja tekemisensä kautta.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet ja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan niitä kohti. Tämä vuorostaan vahvistaa sidettä yrityksen tarkoituksen ja yksilön kokeman merkityksen välillä.

Valitse strategiseen uudistumiseen osaava kumppani

Parhainkin strategia toimii vain silloin, kun se on rakennettu oikein valituille ja hyvin johdetuille vahvuuksille.

Strateginen uudistuminen on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä ja edellyttää siksi näkemyksellistä johtamista. Siinä ei tarvitse jäädä yksin. Me varmistamme kyvykkyyksien pitkäjänteisen ja ketterän kehittämisen yhdessä yrityksesi johdon kanssa.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 400 488004 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu