Back to all solutions for organisations

Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää organisaatioilta strategista ketteryyttä ja uudistumista. Työn tekemisen muuttuvat tavat ja muodot sekä kehittyvä johtaminen edellyttävät uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Mitä yrityksenne tekee paremmin kuin muut?

Tähän kysymykseen kiteytyy strategisten kyvykkyyksien ydin. Strategiset kyvykkyydet ovat ne organisaatiotason kyvykkyydet, jotka määrittelevät yrityksen kilpailuedun ja strategian toimeenpanon mahdollistajat.

Organisaation ja yksilöiden muutoskyvykkyys vuorostaan varmistaa kyvyn sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen.

Yrityksen tarkoitus, purpose, vastaa kysymykseen 'miksi', strategiset kyvykkyydet kysymykseen 'Miten'.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet

Strategiset kyvykkyydet toimivat myös erinomaisena lähtökohtana henkilöstön kehittämiselle, on sitten kyse johtamisen tai osaamisen kehittämisestä, talent managementista tai työn elinkaarien johtamisesta. Kyvykkyyksiin nojautuvat henkilöstöstrategiat saavat yrityksen strategian elämään, ja mahdollistavat sen, että jokainen työntekijä kytkeytyy yrityksen strategiaan osaamisensa ja tekemisensä kautta.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet ja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan niitä kohti. Tämä vuorostaan vahvistaa sidettä yrityksen tarkoituksen ja yksilön kokeman merkityksen välillä.

Valitse strategiseen uudistumiseen osaava kumppani

Parhainkin strategia toimii vain silloin, kun se on rakennettu oikein valituille ja hyvin johdetuille vahvuuksille.

Strateginen uudistuminen on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä ja edellyttää siksi näkemyksellistä johtamista. Siinä ei tarvitse jäädä yksin. Me varmistamme kyvykkyyksien pitkäjänteisen ja ketterän kehittämisen yhdessä yrityksesi johdon kanssa.


Tapahtumat, joissa keskustelimme strategisesta uudistumisesta

Strategic Renewal tapahtuma

Expand Renewal tapahtuma

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 400 488004 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu

At the starting point, we wanted to make sure that we had the right skills now. The capability model created with HRM Partners has helped identify how we will stand out and succeed in fierce competition in the future

Marko Rissanen
HR Director
DNA

Together with HRM Partners, we set out to shape our management concept in a new direction so that it supports our business strategy and to include more strongly the personnel in implementing the strategy, and also to develop expertise and operating methods to respond more effectively to the challenges of the future.

Tatu Hauhio
CEO
Cramo