muutostilanteet
9 jouluk. 2019

Irtisanominen sattuu – vinkkejä kivunlievitykseen

Irtisanominen sattuu – vinkkejä kivunlievitykseen

Mikään yritys tai kukaan yksittäinen esimies ei halua joutua tilanteeseen, jossa edessä on työntekijän irtisanominen. Silloin kaikki ei nimittäin ole mennyt suunnitelmien mukaisesti – yrityksen taloudellinen tilanne on huonontunut, markkinatilanne muuttunut, osaaminen ei riitä tai yhteistyö ei toimi. Jos irtisanominen tulee yllätyksenä, niin silloin on tehty virheitä. Viestintä puolestaan ei ole toiminut, jos yrityksen tilanne ei ole selvä työntekijöille tai ymmärrys omasta suoriutumisesta ajan tasalla.

Ennaltaehkäise, jotta vältyt irtisanomisilta

Yrityksen osalta hyviä keinoja ovat koko henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen sekä järjestelmällinen palautteen anto. On hyvä kertoa avoimesti, että millaista osaamista yritys tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa.

Monet yritykset puhuvat tällä hetkellä osaamisvajeesta. Henkilökunnan määrä ei ole ongelma, mutta tarvittavaa osaamista puuttuu. Edelläkäyvät yritykset ovatkin alkaneet rakentaa kehitysohjelmia yrityksen sisälle, jotta ainut polku ei johtaisi yrityksestä ulos. Lisäksi ne tarjoavat henkilökohtaista coachausta oman kehityssuunnan löytämiseen.

Osaamisen vanhentumisesta ei voi syyttää vain työnantajaa, vaan kyllä vastuu kehittymisestä on myös työntekijöillä. Jokainen työntekijä voi varmistaa työpaikkansa säilymisen pitämällä huolen, että oma osaaminen on ajan tasalla. Jos työnantaja ei tarjoa koulutus- tai kehitysmahdollisuuksia, niin silloin niitä kannattaa hankkia itse. Myös palautetta kannattaa pyytää, jos siihen ei ole yrityksessä luotu toimivaa järjestelmää.

Yksi uravalmennettavani harmitteli omaa tilannettaan, kun tuli irtisanotuksi 23 vuoden asiantuntijaputken jälkeen. Hän totesi, että työpaikan vaihtaminen pitäisi olla pakollista 10 vuoden välein. Olisi hänenkin tullut uudistuttua ajoissa. Aina ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa työpaikkaa vaan voi myös hakeutua uusiin tehtäviin saman yrityksen sisällä.

Lääkkeet irtisanomistilanteeseen

Jos tilanne on kuitenkin se, että päädytään irtisanomiseen, niin senkin voi hoitaa vastuullisesti, kaikkia osapuolia huomioiden. Jokainen irtisanottu muistaa irtisanomistilanteen lopun elämäänsä. Jokin yksittäinen sana tai ele saattaa jäädä painamaan mieltä, joten esimiehellä on suuri vastuu hoitaa tilanne mahdollisimman hyvin.

Tässä muutama vinkki:

  1. Viestintä. Kaikille tulee olla selvä, miksi ollaan tässä tilanteessa, miten edetään ja miten tuetaan lähtijöitä.
  2. Inhimillinen, arvostava tapa olla läsnä, kun irtisanomisesta kerrotaan. Tilannetta kannattaa suunnitella ja harjoitella etukäteen.
  3. Irtisanottavan tukeminen. Ulkopuolista tukea kannattaa tarjota, mutta esimies tai yritys ei voi ulkoistaa itseään irtisanomiskeskustelun jälkeen. Henkilökohtaisen tuen antaminen ja kuulumisten kysely kannattelee irtisanottua eteenpäin henkisesti vaikeassa tilanteessa.

Muutos, myös irtisanominen, on mahdollisuus

Pitkällä tähtäimellä irtisanominen ei ole aina huono asia eikä sen lykkääminen korjaa asioita. Olen uravalmentajana nähnyt useita tilanteita, joissa irtisanominen on antanut uuden mahdollisuuden. Mielenkiintoisemman työn löydyttyä valmennettavani on todennut, että tämä olikin ihan hyvä juttu – itse en olisi uskaltanut lähteä hakeutumaan muualle.

 

Tukea irtisanomistilanteisiin

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu