Työn elinkaari
27 lokakuuta 2020

Sattuma vaikuttaa työnhakuun

Sattuma vaikuttaa työnhakuun

Korkeakoulutettujen työllistymisen haasteita käsittelevää pro gradu -tutkielmaani haastatellut asiantuntijat mainitsivat työnhaun ja työllistymisen tärkeimpinä elementteinä tuttuja kokonaisuuksia: oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja myyminen, oma aktiivisuus, työnhakutaidot sekä alueen ja alan työmarkkinatilanne. Näiden lisäksi yhdeksi ja joskus jopa ratkaisevaksi työnhaun onnistumisen tekijäksi nousi sattuma.

”Muutimme puolisoni työn perässä uudelle paikkakunnalle. Kerroin lapseni jalkapallotreeneissä kentän laidalla toiselle jalkapallovanhemmalle etsiväni töitä. Hän sattui tietämään organisaation, joka tarvitsi minun osaamistani.”

”Entinen kollegani vuosien takaa tiesi minun hakevan uusia haasteita. Hänen tiimiinsä haettiin uutta vahvistusta, joten hän vinkkasi, että minun kannattaisi hakea tehtävään. Hän myös suositteli minua esimiehelleen ja vuosien jälkeen olemme jälleen kollegoja, tosin eri organisaatiossa kuin aiemmin.”

”Osaamistani ja tavoitteitani vastaava työpaikka sattui aukeamaan juuri kun määräaikainen työsuhteeni projektin parissa oli päättymässä. Hain avoimen ilmoituksen paikkaa ja sain sen.”

”Aikani pohdittuani uskalsin tehdä työnhakupostauksen LinkedIniin. Postaus saikin hyvin näkyvyyttä ja muutama kiinnostunut työnantaja lähestyi minua työtarjouksella. Pääsin vertailemaan ja valitsemaan muutamasta vaihtoehdosta itselleni parhaiten sopivan.”

Työhaun ja työllistymisen lisäksi edellä kuvattuja tositapahtumiin perustuvia esimerkkejä yhdistää työnhaun suunnittelematon tapahtuma tai onnenkantamoinen eli sattuma. Samantyyppisiä tarinoita voi kuulla myös koko työuraan liittyen, sillä etenkin jälkikäteen omaa uraansa pohtiessaan moni kertoo suunnitelmallisuuden sijaan merkittävimpänä vaikuttajana olleen sattuman. Yhden kohdalla verkostosta on pyydetty aina uusiin mielenkiintoisiin tehtäviin ja tätä kautta ura on suuntautunut eri raiteille kuin oli nuorempana kuvitellut. Toisen kohdalla puolison uusi työ on voinut viedä toiselle paikkakunnalle ja avata täysin uutta suuntaa uralle. Kolmannelle syttyi kipinä yrityksen perustamiseen samanhenkisen ammattilaisen kanssa, vaikka muutama vuosi aiemmin oli vannonut pitäytyvänsä vain palkkatyössä. Vaikka työnhaussa ja urasuunnittelussa suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat tärkeitä, kannattaa jättää joustovaraa sattumalle.

Mitä sattuma tarkoittaa työnhaussa?

Sattuma työnhaussa tarkoittaa, että henkilö sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sattuma on siis suunnittelemattomia tapahtumia tai onnenkantamoisia, jotka koostuvat monista eri tekijöistä. Pro gradu -tutkielman asiantuntijoiden puheessa korostui myös arvaamattomuus: varmaksi ei voi tietää mistä ja miten seuraava itselle sopiva työmahdollisuus avautuu.

Kasvata sattuman todennäköisyyttä!

Kuulostaako siltä, että työnhaussa pärjää vain Hannu Hanhen tuurilla eikä sattuman toteutumiseen voi sen arvaamattomuuden takia itse vaikuttaa? Näin ei onneksi ole. Taustalla voi toki olla tuuria ja työnhaun oikea-aikaisuutta, mutta myös samanaikaiset muut tekijät vaikuttavat työnhakuun ja työllistymiseen. Näitä sattuman toteutumista lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi

  • omasta työnhausta lähipiirille ja harrastusten parissa kertominen
  • itselle sopivista organisaatioista piilotyöpaikkojen hakeminen
  • aktiivinen avoimien työpaikkailmoitusten seuraaminen
  • verkostoituminen sosiaalisessa mediassa ja omien (aiemmin luotujen) verkostojen kautta saatu apu
  • työmarkkinoiden tilanne ja muutokset.

Työnhaun arvaamattomuus ja sattuma ovat monien tekijöiden summaa, mutta uutta työtä hakevan onneksi sattuman toteutumista pystyy itse kasvattamaan omilla teoilla ja aktiivisuudella. Lopulta sattuma onkin vain yhdistelmä työnhaun aktiivisuutta ja pientä ripausta onnea.

Sattuma ja arvaamattomuus nousevat esiin erityisesti työn hakemiseen ja eri kanaviin liittyen sekä uravalintoja jälkikäteen pohdittaessa. Ne eivät kuitenkaan ylety enää rekrytointiprosessiin: rekrytoinnissa peilataan hakijan osaamista ja persoonaa työnantajan asettamiin hakukriteereihin sekä organisaation kulttuuriin. Tehtävässä tarvittavan osaamisen lisäksi hakijan persoonan sopivuus ja ”match” yrityskulttuurin kanssa ovat tärkeitä. Sattumalla on kuitenkin osuutta siihen, ketkä avoimen työpaikkailmoituksen bongaavat ja hakevat tai kohtaako piilotyöpaikkaa hakevan osaaminen työnantajan senhetkiset tarpeet.

Valmistaudu sattuman toteutumiseen!

”Sattuma suosii valmistautunutta mieltä.”

– Louis Pasteur

Työnhaun toimintasuunnitelman avulla voit suunnitella ja kartoittaa keinoja, joilla voit kasvattaa sattuman todennäköisyyttä. Ja jotta osaat sattuman eli työnhaun kannalta onnekkaan tilanteen tullessa kertoa omasta osaamisestasi, on hyvä olla hallussa työnhaun valttikortit eli tunnistaa oma osaaminen, motivaatio sekä arvot. Kokenut uravalmentaja on loistava sparraaja ja tuki oman osaamisen ja tavoitteiden asetannassa. Lisäksi uravalmentaja voi tuoda esiin itseltäsi huomaamatta jääneitä keinoja, joilla kasvattaa sattuman toteutumista.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Tanja Aholaakko
Tanja Aholaakko
Project Manager
+358 40 963 5002
Jaa sivu