Talent management ja development

Organisaatiosi menestys kulkee käsi kädessä sen kanssa, kuinka hyvin se osaa tunnistaa huippuosaamisen ja johtaa sitä.

Customer Stories Hanken SSE Low Res

Strateginen talent development

Henkilöstön tunteminen on organisaatiollesi paitsi menestystekijä myös erinomaisen työnantajuuden edellytys. Yksi tärkeimmistä johtoryhmän ja HR:n työkaluista on strateginen talent developement, eli strategiaa tukevien osaamisten tunnistaminen ja arviointi.

Autamme organisaatiotasi kehittämään ja ylläpitämään osaamista sekä tekemään systemaattista avainhenkilösuunnittelua.

Luomme yhdessä organisaatiosi kanssa tarvittavat talent management -prosessit ja avainpotentiaalin kriteeristön, jotka auttavat luokittelemaan osaajanne.

Kehitystyön tuloksena organisaatiossasi osataan entistä paremmin tunnistaa yksilöiden potentiaali, rakentaa henkilökohtaisia kehityspolkuja sekä kehittää valittuja kompetensseja monipuolisesti.

Talent development vahvistaa ja kehittää strategista osaamista

Talent developmentin keskiössä on kehittää strategista osaamista. Eri tavoin talenteiksi määriteltyjen osaajien joukkoon voi kuulua esim. heitä, joista kasvaa esihenkilöitä ja johtajia, sekä muita yksilöitä, joiden osaaminen on tulevaisuuden rakentamisen kannalta tärkeää.

Talent development -ohjelmat kehittävät niihin osallistuvien lisäksi koko organisaatiokulttuuria uudistumista tukevaksi. Palvelukokonaisuutemme vastaa työelämässä tapahtuvaan osaamisen murrokseen ja uusiutumisen tarpeeseen. Asiakkaan kanssa muotoiltu talent development -malli tukee organisaation strategisia tavoitteita ja vahvistaa yksilön kasvua ja kehittymistä asiantuntijana tai esimiesroolissa.

Kehittymisen rungon muodostavat monipuolisesti aikuisen oppimista tukevat valmennuspäivät, toimintatyyliarvioinnit, kompetenssipohjaiset 360-arvioinnit palautekeskusteluineen, talenttien coaching-prosessit, mentorointi ja business-simulaatiot varmistavat ja vahvistavat kehittymisen haluttuun suuntaan.

About image

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ohessa olevaa lomaketta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä Emiliaan.
Image of Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen lisää yksilön ja yrityksen kilpailukykyä

Työelämässä tarvitaan jatkuvaa strategista osaamisen kehittämistä, eli talent developmentia. Henkilöstön pitää pystyä reagoimaan muutoksiin, osata toimia uusissa tilanteissa ja hankkia lisää osaamista jatkuvasti.

Työelämän tärkeitä taitoja ovat muun muassa ongelmanratkaisutaidot, oman työn johtaminen ja kokonaisuuksien hallitseminen. Myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat. Lisäksi teknologian kehittyminen luo lisää konkreettisia osaamistarpeita. Esimerkiksi digitaalisten ja tekoälyn mahdollistamien ratkaisujen hallitseminen ja hyödyntäminen on merkittävä kilpailuetu.

Nykyisessä työelämässä tuleekin keskeiseksi käsitteeksi jatkuva oppiminen ja muutoskyvykkyys, jotka ratkaisevat yksittäisten työntekijöiden mahdollisuudet edetä urallaan. Oppiminen ei lopu siihen, kun saa tutkinnon käteen vaan se on merkittävä osa työelämää.

Osaamisen kehittäminen tukeutuu yrityksen strategiaan

Yrityksessä tarvitaan sen strategian mukaista osaamista. Siksi on oleellista, että tuetaan erityisesti strategian mukaisten taitojen kehittymistä ja järjestetään lisäkouluttautumista (upskilling) ja kouluttautumista uusiin tehtäviin (reskilling). Strateginen osaamisen kehittäminen takaakin sen, että saadaan hankittua ja hyödynnettyä liiketoimintastrategian edellyttämää osaamista. Näin parannetaan yrityksen kilpailukykyä ja varmistetaan menestyminen myös tulevaisuudessa.

Jotta uuden oppiminen ja osaamisen kehittyminen olisi mahdollista, työntekijöiden pitää olla itse motivoituneita ja halukkaita kehittymään. Kun työntekijöiden omat toiveet, tarpeet ja urasuunnitelmat huomioidaan, he ovat entistä valmiimpia työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen ja sitoutumaan organisaatioon.

Osaamisen kehittäminen organisaatiossa vaatii siis työntekijöiden sekä esihenkilöiden ja johtajien yhteistyötä ja molempien sitoutumista siihen. Yrityksen johdon pitää kuitenkin mahdollistaa kehitys ja luoda sille edellytykset. Täytyy varmistaa, että organisaation johtaminen ja koko kulttuuri-ilmapiiri kannustavat oppimiseen ja että oppimiselle on määritelty tarvittavat työkalut ja resurssit.

Toimivat suunnitelmat ja mallit jatkuvaan kehitykseen

Osaamisen kehittäminen on prosessi, jonka avulla autetaan yritystä säilyttämään itsellään se osaaminen, jota kilpailukyvyn varmistaminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaativat. Tämän prosessin keskiössä ovat työntekijät, joiden motivaatiosta, osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen ratkaisevat kokonaisuuden, koska työntekijät ovat juuri ne henkilöt, joiden työpanos vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Osaamisen kehittäminen on myös henkilöstön ja heidän osaamisensa tunnistamista ja arviointia. Siihen liittyviä toimintamalleja, tapoja ja käytäntöjä on hyvä suunnitella, arvioida ja kehittää.