Takaisin ohjelmiin
Ledarskap

Ledare och chef

Moduulin sijainti
Vaasa
Kieli
Ruotsi

Programöversikt

Som ledare och chef är det viktigt att hela tiden utveckla sig själv och du behöver vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap.

Hanken & SSE Executive Education programmet Ledare och chef ger dig tillgång till nya insikter, färdigheter och verktyg som hjälper dig utvecklas i din ledarroll. Programmet lyfter upp såväl praktiska ledarskapsfrågor, lätta att implementera i den dagliga verksamheten, som frågor som behöver få tid att mogna under en längre tid. Programmet ger dig praktiska verktyg och metoder för att kunna agera som ledare och chef och hjälper dig att utveckla både dig själv och dina anställda via ett kommunikativt och inkluderande ledarskap. Programmet lämpar sig för ledare och chefer inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till personer i ledar- och chefsställning, t.ex. förmän, arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom expert- och sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års ledarskapserfarenhet.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som ledare/chef samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina medarbetare, det egna teamet eller den egna enheten.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,4/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella utbildare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Vi varierar undervisningen med individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under programmet arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika processer som berör ledarskapet i företag och organisationer.

Pris

2 990 € (+ moms 24 %) per deltagare

I priset ingår föreläsningar, programmaterial, lunch, kaffe och diplom - digital badge.

Plats

Programdagarna arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med deltagandet.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Jaa sivu