strategia
27 helmik. 2023

Uusi lähestymistapa strategiaan

Uusi lähestymistapa strategiaan

Strateginen uudistuminen – uusi kyvykkyyksiin perustuva lähestymistapa strategisten välttämättömien tavoitteiden määrittelyyn, sekä pitkän aikavälin kaupallisen menestyksen saavuttamiseen.

 

Strateginen uudistuminen on organisaatioille elintärkeää muuttuviin olosuhteisiin mukautumisessa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Siksi strategiatyön on muututtava perinteisestä kaksivaiheisesta mallista kohti jatkuvaa strategiatyön toimintamallia, jossa vahvistetaan organisaation muista toimijoista erottavia vahvuuksia.  

Perinteisesti yritykset ovat käyttäneet samoja työkaluja markkinoiden, strategisen kehittymisen ja KPI-mittareiden ymmärtämiseen. Mielestämme radikaalisti muuttuvan teknologian ja tavoitteellisuuden luomassa maailmassa strateginen uudistuminen tarvitsee kuitenkin uuden lähestymistavan.  

 

"Kyvykkyyksiin perustuvan mallin avulla yritykset voivat ennakoida ja luoda mahdollisuuksia, hallita resursseja tehokkaasti, sekä kehittää lisäarvoa luovia tuotteita, joilla päihittää kilpailijat myös tulevaisuudessa."

 

Nämä kyvykkyydet kuvaavat järjestelmiä, prosesseja ja tulevaisuuden osaamista, joita tulisi kehittää ja hallita yrityksen tavoitteellisen vision saavuttamiseksi.

Strategisen valmiuden ja kyvykkyyksien määrittely

Strategiset kyvykkyydet kuvaavat tapoja, joilla ihmiset ja resurssit tuodaan yhteen. Ne koostuvat aineellisista tekijöistä, kuten taloudellisista resursseista tai tuotantovälineistä, sekä aineettomista elementeistä, kuten prosesseista, verkostoista, tuotemerkistä tai kulttuurista. 

Strateginen osaaminen koostuu taidoista, tiedoista ja valmiuksista, jotka mahdollistavat yksilön tai tiimin tehokkaan työskentelyn tai toiminnan tietyssä tilanteessa. Tämä strateginen osaaminen mahdollistaa puolestaan kyvykkyyksien hyödyntämisen.  

Aiemmin tekemämme tutkimus strategisesta uudistumisesta osoitti, että kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen ja aktiiviseen hallintaan panostetaan hyvin vähän organisaatioissa. Organisaatiomallit, liiketoiminnan ja tarjonnan kehittämisen käytännöt, sekä tiedon ja lisäarvoa tuottavien ekosysteemien järjestelmällinen hallinta ovat vielä lapsenkengissä tulevaisuuden menestyksen varmistamisessa.

Jokaisen yrityksen strategiset valmiudet riippuvat sen toimialalla ja markkinoilla vallitsevista uniikeista olosuhteista.

Viisivaiheinen lähestymistapa strategiseen uudistumiseen

Mallimme perustuu viiteen vaiheeseen: 

  1. Markkinoiden ja laajemman arvoverkoston ymmärtäminen, joissa organisaatio on osallisena. 
  2. Organisaation missioon ja arvoihin perustuvan visionäärisen tarkoituksen määrittely. 
  3. Organisaation nykyisten voimavarojen ja osaamisen ymmärtäminen.  
  4. Organisaation toiminnan- ja 4-6 ydinkyvykkyyden määrittely, joita organisaation strategiset kompetenssit tukevat ja ovat ominaisia tämän organisaation menestykselle.
  5. Määritellään välttämättömät tavoitteet näiden strategisten valmiuksien kehittämiseksi ja seurataan jatkuvasti niiden kehittymistä.  

Strategisen suunnittelun sykli on lyhentynyt entisestään, vaatien organisaatioilta jatkuvaa strategian seurantaa ja kehittämistä. Kyvykkyyksiin perustuva lähestymistapa tarjoaa pitkäaikaisempia ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseen ja kykyyn vastata markkinoiden nopeisiin muutoksiin. Mallissa yhdistyvät pidemmän aikavälin liiketoiminnan kehittäminen, henkilöstön kehittäminen ja johtajuus.

 

Tuemme sinua, tiimiäsi ja organisaatiotasi strategisessa uudistamisessa ja kyvykkyyksien määrittelyssä. Lue lisää strategisista kyvykkyyksistä ja ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.

 

Kirjoittajasta

Marc Hinnenberg on Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja ja on työskennellyt viimeiset kaksi vuosikymmentä strategian kehittämisen ja sen toteuttamisen parissa. Hänen intohimonsa on kehittää organisaatioiden liiketoimintaa, kilpailukykyä ja kannattavuutta asiakasymmärryksen, asiakaskokemuksen ja tiimien suorituskyvyn avulla.

Image for Marc Hinnenberg
Marc Hinnenberg
CEO

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Jaa sivu