itsensä kehittäminen
16 huhtik. 2021

Uramuuntautuvuus kansalaistaidoksi

Uramuuntautuvuus kansalaistaidoksi

Monille oman uran suunnittelu on ollut aika sattumanvaraista. Vain harvat ovat osanneet ja/tai halunneet proaktiivisesti ja systemaattisesti pohtia tulevaisuuttaan, osaamistaan ja osaamisensa kehittämistä. Useimmiten se tapahtuu vasta pakon edessä.

 

Urasuunnittelu ei koskaan ole ollut yhtä ajankohtaista kuin tänään. Jokaisen osaaminen, taidot ja taipumukset arvioidaan, kun yrityksissä mietitään, millä eväin pandemian vauhdittamina luotuja uusia strategioita lähdetään toteuttamaan. Liiketoiminnan kehittymistä on mahdotonta ennustaa, mutta oppiva ja utelias henkilöstö tukee uudistusta ja kilpailukykyä. Oppimis- ja uudistumiskyky ovatkin keskeisimpiä työelämän metataitoja, joita yrityksissä arvostetaan entistä enemmän.

Olitpa tilanteessa, jossa etsit uutta aktiivisesti uutta työtä, tai vasta alat hahmotella tulevia ura-askeleitasi, pidä mielessäsi tietoihisi, taitoihisi ja asenteisiisi kohdistuvat muutostarpeet. Mitä tulevaisuuden kannalta tärkeää osaamista sinä vahvistat nykyisessä tai tulevassa roolissasi? Jos saisit rakentaa itsellesi roolin tai tehtävän, jossa kokisit tuottavasi parhaiten arvoa organisaatiolle, mikä se olisi? Entä mikä on suunta, jota kohti haluat kulkea? Oletko avoin muutoksille ja halukas oppimaan uutta?

Hallinnan tunnetta ja ketteryyttä muutoksiin

Uramuuntautuvuus (career adaptabilty) tarkoittaa henkilön kykyä joustaa ja sopeutua vallitsevaan tilanteeseen ja toimintaympäristöön oppimalla ja omaksumalla uusia tehtäviä ja toimeksiantoja. Uramuuntautuvat henkilöt ikään kuin jatkuvasti skannaavat ympäristöään ja sitä, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

Uramuuntautuvuuteen liittyy hallinnan tunne omasta työstä ja tulevaisuuden suunnasta, vaikka ympäristössä tapahtuisi muutoksia. Se edellyttää myös itsensä tuntemista ja luottamusta omaan osaamiseen sekä uteliaisuutta uutta kohtaan.

Jotta luottamus omaa osaamista kohtaan voi syntyä, täytyy osaaminen ensin tunnistaa. Me olemme uravalmennuksissamme ja coaching-prosesseissamme huomanneet, että vaikka henkilö rekrytoisi itse työkseen, hänen voi silti olla vaikea tunnistaa tai sanoittaa omaa osaamistaan. Uracoachin sparrauksessa osaaminen jäsentyy tulevaisuutta silmällä pitäen, ja oma uuden oppimisen ja uudistumisen tarve kristallisoituu.

Kun tuntee itsensä, ja on selkeä käsitys omista vahvuuksista sekä kehittymisen tarpeista, jatkuvat muutokset ja haastavat tilanteet on helpompi kohdata, ja itselle parhaiten sopivia ammatillisia valintoja on helpompi tehdä.

Työelämän murroksessa, jota pandemia on vielä kiihdyttänyt, katoaa monia työtehtäviä ja jopa yrityksiä, mutta samalla tilalle syntyy uusia. Muutokseen sopeutuminen edellyttää meiltä jokaiselta aktiivista itsensä johtamista, osaamisen tunnistamista ja päivittämistä, uusien taitojen hankkimista ja uteliasta asennetta tulevaan – uramuuntautuvuutta, jota uudeksi kansalaistaidoksi voisi kutsua.

 

Uravalmennuksesta tukea uramuuntautuvuuteen. Lue lisää uravalmennuksesta.

 

Kirjoittajasta

Päivi Erkkilä on toiminut Työnelinkaari-ratkaisuiden kasvualuejohtajana Hanken & SSE:llä. Päivillä on 15 vuoden kokemus johtamisesta, yritysjohtokulttuurista sekä liiketoiminnan kehittämisestä ja uudistamisesta liiketoimintapäällikkönä, valmentajana, konsulttina ja työelämäpsykologina. Päivillä on ollut coaching-sertifikaatti 10 vuotta ja hänellä on asiakkaita johtotehtävissä eri toimialoilta.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu