itsensä kehittäminen
29 tammik. 2024

Nosta osaamisesi uudelle tasolle EMBA-tutkinnon avulla

Nosta osaamisesi uudelle tasolle EMBA-tutkinnon avulla

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa työelämässä menestyminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja sitoutumista henkilökohtaiseen kasvuun. Johtajien ja huippuasiantuntijoiden on oltava valmiita omaksumaan muutokset, ymmärtämään tulevat tarpeet ja vastaamaan haasteisiin. Tässä blogissa tutustumme Executive MBA -tutkinnon tarjoamaan muutosvoimaan niille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää taitonsa ja viedä uransa uudelle tasolle. 

Muutoksen omaksuminen urakehityksen polttoaineena

Työtehtävät sekä työelämässä vaadittavat taidot vaihtuvat tai muuttavat muotoaan jatkuvasti. Yritysten ja organisaatioiden johtajien ja huippuasiantuntijoiden onkin kyettävä katsomaan laaja-alaisesti tulevaisuuden tarpeita, ymmärtämään muutoksia ja vastaamaan haasteisiin. On tärkeää kehittää omaa osaamista, oppia jatkuvasti, pitää uteliaisuus yllä ja laajentaa näkökulmaa.

Yksilön kasvu ja kehitys hyödyttää koko organisaatiota. Esimerkiksi opiskelu antaa nostetta sekä yksilön henkilökohtaiselle uralle että koko yrityksen kilpailukyvylle, jos sitä osataan hyödyntää oikein. Kun johtaja kehittyy, koko organisaatio kehittyy.

EMBA-tutkinto vahvistaa laaja-alaisesti osaamista

Executive MBA (EMBA) on liikkeenjohdolle suunnattu ohjelma, joka syventää liike-elämän osaamista ja laajentaa näkökulmaa. EMBA-ohjelmaan osallistuvia yhdistää halu kehittää liiketoimintaosaamistaan ja johtajuustaitojaan. Kyseessä on käytännönläheinen ohjelma, joka pohjautuu vahvaan teoreettiseen viitekehykseen.

EMBA-tutkinto vahvistaa osaamista ja pätevyyttä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Se kasvattaa ymmärrystä ja antaa syvällistä, ajantasaista tietoa esimerkiksi strategisesta johtamisesta ja yleensä organisaation toiminnasta ja taloushallinnosta. Uusimpien liiketoimintatrendien, teknologioiden ja strategioiden tunteminen auttaa kehittämään myös omaa yritystä ja organisaatiota.

Johtajuustaitojen kehittäminen on vahvasti esillä EMBA-ohjelmassa. Siinä keskitytään strategisen ajattelun, päätöksenteon, viestinnän ja tiimityön vaatimien valmiuksien kehittämiseen. Johtajana kehittyminen on myös henkilökohtaista kasvua, josta on hyötyä sekä uralla että henkilökohtaisessa elämässä.

EMBA-ohjelmassa opiskellaan yhdessä muiden samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden johtotehtävissä toimivien ammattilaisten kanssa. Sen lisäksi, että verkostoituminen avaa uusia ovia työelämässä, siitä saa ammatillista tukea ja apua omalle työuralle.

Vahvasti ammattitaitoiset työntekijät ovat yrityksen kilpailuetu

Huippuasiantuntijoita ja -johtajia yhdistää jatkuva valmius kehittyä. Heillä on riittävästi halua ja motivaatiota tulla työssään paremmiksi sekä kykyä päästää irti vanhoista tottumuksista, jotka eivät toimi. Opiskelu laajentaa hartioita ja antaa kyvyn ottaa vastuulleen entistä haastavampia rooleja ja tehtäviä. Se tuo lisää varmuutta ja ymmärrystä liiketoimintaan.

EMBA-tutkinnon suorittanut henkilö on myös yksi yrityksen kilpailueduista, ja hän voi tuottaa työnantajalle huomattavaa lisäarvoa. Koska ohjelma kehittää johtamistaitoja, edistää verkostoitumismahdollisuuksia ja auttaa kasvamaan ammatillisesti, työntekijä on entistä vahvempi ja valmiimpi kehittämään työtään ja koko liiketoimintaa.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Henrich Nyman
Henrich Nyman
Growth Area Director, Degree Programmes - Ph.D.
+358 40 352 1481 henrich.nyman(a)hankensse.fi
Jaa sivu