Back to programmes
Social impact, Strategy

Strategiskt hållbar utveckling

New
Next programme starts
12 Mar 2024
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development
Registration deadline
16 Feb 2024

Programöversikt

De ökade kraven på hållbarhet kommer från olika håll i vårt samhälle. Förväntningar från kunder, arbetstagare och investerare ökar och det finns även en finansiell risk med att ligga efter i hållbarhetsarbetet. Hur kommer man igång? Hur utvecklar man sitt hållbarhetsarbete för att möta de krav och utnyttja möjligheterna för att säkerställa en lönsam verksamhet?

Programmet Strategiskt hållbar utveckling hjälper dig och ditt företag att komma igång i processen. Programmet är en sex dagars helhet som ger dig ramverk för hur man genom att tillämpa hållbarhetsmålen, framgångsrikt kan uppnå en ökad lönsamhet och positiv påverkan för företaget och miljön. Du kommer att få konkreta och praktiska verktyg och metoder som stöder dig vid skapandet av en strategiskt hållbar utveckling och handlingsplan i företaget.

Centrala teman i programmet är grunderna i hållbarhet, nulägenanalys, handlingsplan och kommunikation. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom strategisk hållbar affärsutveckling. Du får definiera ditt företags strategiskt hållbara utveckling genom att analysera och identifera företagets egna position. Vi diskuterar även hur man kommunicerar hållbarhetsarbetet både internt och externt och vikten av trovärdig och ärlig kommunikation. Under programmets gång skapar du även en handlingsplan på hur strategin implementeras på kort- och långsikt.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 Introduktion och bästa praxis (1,5 dag)

12 Mar 2024
Introduktion
Varför är hållbarhet viktigt? Målsättningar för hållbar utveckling.
Nationella & globala riktlinjer och ramverk.
Agenda 2030.
13 Mar 2024
Bästa praxis
Lokala företagsexempel.
Nuläge (förhandsuppgift).
Vad betyder hållbarhet?
Hur jobbar vi med hållbar utveckling i min organisation?
Påbörjar dialog internt för förankring.
Uppdrag och stöd av ledningen med koppling till företagsstrategin.
Inledning till strategiarbete.

Modul 2 Strategi och kommunikation (2 dagar)

23 Apr 2024
Strategisk planering
Strategi och hållbarhet utgående från agenda 2030.
Strategisk analys och planering.
Definiera hållbarhetsmognad och identifiera relevanta hållbarhetsmål.
Konkretisera verksamhetens hållbarhetsfilter utifrån hela värdekedjan.
24 Apr 2024
Kommunikation
Kommunicera hållbarhetsarbetet.
Målgrupper för kommunikation om hållbarhet.
Trovärdig och ärlig kommunikation.
Greenwashing.
Praktiska exempel för reflektion i grupper.

Modul 3 Strategi och handlingsplan (1,5 dag)

4 Jun 2024
Strategi
Strategi och innovationer.
Hållbarhetsvärden.
Risk- och konsekvensanalys.
Intressentanalys (inside-out vs. outside-in).
Väsentlighetsanalys (prioritering av hållbarhetsmål, var gör vi mest nytta?).
KPI.
5 Jun 2024
Pitching av handlingsplan
Företagets hållbarhetsstrategi är grunden för en handlingsplan för implementation och kommunikation på kort- och långsikt.
Kort presentation (pitch) av arbetet såhär långt (strategi och handlingsplan).
Självförtroende för att föra arbetet vidare.

Vem är programmet för

Programmet är för SME-företag och organisationer som vill kartlägga både risker och möjligheter i verksamheten och komma igång med att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete, kombinerat av ekonomiska synvinklar och lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang.

Som deltagare i programmet kan du ha företagets miljö- eller hållbarhetsansvar på ditt bord eller vara i ledande position, VD/ägare med ansvar över miljö, hållbarhet och kvalitetsfrågor.

Programmet passar även för personer som jobbar med både intern och extern kommunikation.

Målsättning

Målet med programmet är att öka kunnande kring hållbarhetsfrågor både på individ- och organisationsnivå.

Deltagaren:

 • Bättre förståelse för vilka krav som gäller vid ett ansvarsfullt företagande i en hållbar affärsmiljö
 • Konkreta och praktiska verktyg och metoder som fungerar som hjälp och stöd vid skapandet av en framgångsrik strategiskt hållbar utveckling och handlingsplan i företaget
 • Synvinklar på risker och möjligheter och dess ekonomiska inverkan
 • Redskap att kommunicera hållbar utveckling såväl internt som externt
 • Ett utökat nätverk för erfarenhetsutbyte kring hållbarhetsfrågor

Organisationen:

 • Fördjupade kunskaper i Agenda 2030 hållbarhetsmål
 • Ramverk för hur man genom att tillämpa hållbarhetsmålen, framgångsrikt kan uppnå en ökad lönsamhet med positiv påverkan för företaget, samhället och miljön.
 • KPIs för hållbarhet
 • En handlingsplan för det egna fortsatta hållbarhetsarbetet
 • Hur hållbarhet stöder brand, marknadsföring och kommunikation
 • Förstärkt arbetsgivarvarumärke

  Inlärningsmetoder

  Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Vi varierar undervisningen med praktiska övningar och självstudier. 

  Pris & plats

  3790 € (+moms 24%) / per deltagare

  6490€ (+moms 24%)/ 2 personer från samma företag 

  7590€ (+moms 24%) / 3 personer från samma företag


  Programmet arrangeras på plats i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

  Vi hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall du önskar övernatta i Vasa under programdagarna.

  Utbildare

  Som utbildare fungerar erfarna föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.


  Tina Karme, Programdirektör

  Tina Karme har varit med och vänt risker till möjligheter i fem steg. Hon har två MSc-examina, en från FN om hållbart företagande. I över fem år har hon arbetat som managementkonsult och projektledare i traditionell mening (kostnadseffektivitet, försäljning, IT, processutveckling, organisationsdesign, lean och logistik), vilket ger alla aktiviteter en hållbarhetstwist. Nu har hon helhjärtat övergått till hållbar affärsverksamhet. Hon doktorerar också i företagsekonomi om hur meningsskapande och meningsbrytande går till för hållbara affärslösningar och framtida ledarskap.

  Image for Tina Karme
  Tina Karme
  Programdirektör
  Image for Sara Libäck-Sandin
  Sara Libäck-Sandin
  Hållbarhetskonsult på kommunikationsbyrån Losvik & Flen
  Image for Tomas Knuts
  Tomas Knuts
  Hållbarhetskonsult på kommunikationsbyrån Losvik & Flen
  Image for Terje Andersson
  Terje Andersson
  Projektledare och hållbarhetscoach
  RISE

  Contact us for
  more information

  Image for Inger Aaltonen
  Inger Aaltonen
  Growth Area Director, Learning Solutions
  +358 41 451 4600 inger.aaltonen(a)hankensse.fi

  Ladda ner mer information

  Mer information om programmet
  Share page