Competence development, Försäljning

Bästsäljaren

Next programme starts
31 Aug 2021
Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
16 Aug 2021

Programöversikt

Programmet Bästsäljaren är ett modernt säljprogram för företag. I programmet kombinerar vi kunskap och praktisk erfarenhet inom personlig försäljning med ett utbyte av erfarenheter deltagarna emellan. Programmet fokuserar också på ett praktiskt utvecklande av det egna säljarbetet inom den digitala affärsmiljö vi verkar inom.

Bästsäljaren är ett praktisk säljutvecklingsprogram med tyngdpunkt på den personliga försäljningen.  Programmet fäster uppmärksamhet vid olika utmaningar som en B2B försäljare möter i sitt arbete, t.ex. hur man prospekterar och hittar sina kunder online samt skapar en dialog både digital och personligen? Hur skapar du en bra relation till kunden och hur sköter du dina kundmöten face to face eller online? Hur presenterar du din produkt eller tjänst  på ett övertygande sätt samt hur stänger du affären? Ett viktigt inslag som alltför ofta glöms bort är hur du kan utveckla kunden efter första affären, vilket vi också fäster uppmärksamhet vid.

Programmet innehåller ett 2,5 timmars möte med en  Business Coach där fokus är att efter kursdagarna utveckla den egna personliga säljprocessen eller en säljfunktion inom teamet. Hanken & SSE:s Business Coach träffar dig online före, under och efter utvecklingssprocessen och stöder dig i ditt utvecklingsarbete.

 

Se här Patrik Nordkvists konkreta råd att tänka på inom sälj under och efter en pandemi !

Programinnehåll & struktur

Programmet består av 4 halvdagar (kl.13-16) tillsammans i grupp och 2,5 h personlig Business Coaching kring aktuella utvecklingsområden inom din försäljning

Personlig försäljning inom företagsförsäljning

31 Aug 2021
Nyförsäljning

Prospektera
Den moderna köparen
Hur hitta potentiella kunder online och via traditionella kanaler
Hur du skapar kontakt och bygger relation med potentiella kunder

Mötesbokning
Boka möten via telefon
Använda LinkedIn för att boka möten
1 Sep 2021
Nyförsäljning forts.

Använda CRM och andra systemstöd för att boka möten
Samarbete internt och externt för att skapa möten

Säljmötet
Hur du genomför framgångsrika möten digital eller personligen
Enkla sätt att Förbättra din presentationsteknik på dina möten
14 Sep 2021
Säljavslut och kundutveckling

Offerten
Hur du skriver offerter och affärsförslag som ökar sannolikheten till affär

Avslutsteknik
Klassisk och modern avslutsteknik för att stänga fler affärer
Sales Pitchen – elevator, conference/fair, meeting och online meeting
15 Sep 2021
Säljavslut och kundutveckling forts.

Utveckla och fördjupa samarbetet – nyckelkunder och after sales
Bedöm potentialen hos dina kunder
Hur du arbetar med dina kunder över tid för att sälja mer och får nöjdare kunder.
Identifiera och förekom problem som gör att kunden lämnar

Business Coaching under och efter programmet

1 Sep 2021
Analysera och planera utvecklingsområde

Möte I med Business Coach (1 h):

Analysera – vilken säljprocess behöver du utveckla för att få mest genomslag i försäljningen?
Planera – hur ska detta utvecklas? Är det personligen beroende av dig eller berör det organisationer eller ett team av människor. Vilka resurser behövs – hur ska det genomföras?
30 Nov 2021
Eget utvecklingsarbete

Utveckla – genomför ändringarna
Testa – testa förbättringarna med marknaden i kundsituationer
Möte II med Business Coach (0,5 h)
Implementera – ta i bruk i din egen säljprocess eller i organisationen som ett nytt sätt att jobba mot kund

Möte III med Business Coach (1 h)
Utvärdera – vad gick bra vad kunde göras bättre – behövs vidareutveckling?

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till företagare och anställda i företag som jobbar med B2B försäljning. Programmet lämpar sig för såväl företagare, nyförsäljare, after sales och personer som jobbar med kundhanterings- eller kundbetjäningsprocesser.  Vi berör försäljningsfrågor främst ur ett B2B -perspektiv men betonar förstås också det personliga mötet mellan två individer.

Till programmet antas max. 20 deltagare.

Målsättning

Programmet ger dig metoder och exempel på effektiva arbetsmetoder inom ett personligt säljarbete i kombination med digitala verktyg. Målsättningen är att du under detta program ska ta tag i och förbättra dina egna säljprocesser och effektivera din B2B försäljning. Du får även praktiska modeller och tips och råd hur du lättare hittar och bygger säljprocessen från prospekt till offerering. 

Du får kunskap hur du ytterligare kan utveckla dig själv som säljare samt hur du kan inspirera dig själv och dina medarbetare till ett bättre säljresultat. Genom programmet får du kunskap om försäljningsprocessens olika steg, din och motpartens roll i säljsituationen och hur du kan dra nytta av olika avslutstekniker i din argumentation. Vi strävar till att du ska bli en säkrare i din roll som B2B säljare i krävande säljsituationer.

Utbildare

I programmet samarbetar vi med Patrik Nordkvist. Patrik är grundare av Försäljningschefen, där han hjälper företag och individer att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande företag inom flera olika branscher så som outsourcing, utbildning, IT och butiksinredning.

Som Business Coacher fungerar André Österholm med en mångårig erfarenhet av B2B försäljning, digitala säljverktyg och företagsutveckling samt Christoffer Lundström som är företagare och ägare av CHL Sales Agency (underleverantör inom försäljning) och säljare av Hanken & SSE:s öppna program.

Pris

1190 € (+ moms 24 %) per person. 

I priset ingår föreläsningar, Business Coaching, föreläsningsmaterial, ett års licens på digital inlärningsplattform, grupp-/individuella arbeten, samt ett digitalt diplom.

Plats

Programmet hålls online via Zoom.

Contact us for
more information

Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Project Manager
+358 40 352 1748 email hidden; JavaScript is required
Image for Christoffer Lundström
Christoffer Lundström
Sales
+358 50 466 8510 email hidden; JavaScript is required
Share page