Back to programmes
Försäljning

Bästsäljaren

Next programme starts
October 2024
Module Location
Online
Language
Swedish

Programöversikt

Programmet Bästsäljaren är ett modernt säljprogram för företag med metoder och verktyg för att utveckla den personliga försäljningen inom B2B, med fokus på bland annat den digitala affärsmiljön vi verkar inom idag. I programmet kombinerar vi kunskap och praktisk erfarenhet inom personlig försäljning med ett utbyte av erfarenheter deltagarna emellan.

Programmet fäster uppmärksamhet vid olika utmaningar som en B2B försäljare möter i sitt arbete, t.ex. hur du prospekterar och hittar dina kunder online samt skapar en dialog både digitalt och personligen, hur du skapar en bra relation till kunden och hur du sköter dina kundmöten face to face eller online, hur du presenterar din produkt eller tjänst på ett övertygande sätt samt hur du stänger affären. Du får även möjligheten att göra din egen säljpitch mellan modulerna och få feedback på den.

Ett viktigt inslag som alltför ofta glöms bort är hur du kan utveckla kundrelationen efter första affären, vilket vi också fäster uppmärksamhet vid.

Se Patrik Nordkvists videohälsning, grundare av Försäljningschefen tillika föreläsare på Bästsäljaren.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till företagare och anställda i företag som jobbar med B2B försäljning. Programmet lämpar sig för såväl företagare, nyförsäljare, after sales och personer som jobbar med kundhanterings- eller kundbetjäningsprocesser. Vi berör försäljningsfrågor främst ur ett B2B-perspektiv men betonar förstås också det personliga mötet mellan två individer.

Till programmet antas max. 20 deltagare.

Målsättning

Programmet ger dig metoder och exempel på effektiva arbetsmetoder inom ett personligt säljarbete i kombination med digitala verktyg. Målsättningen är att du under detta program ska ta tag i och förbättra dina egna säljprocesser och effektivera din B2B försäljning. Du får även praktiska modeller och tips och råd hur du lättare hittar och bygger säljprocessen från prospekt till offerering. 

Du får kunskap hur du ytterligare kan utveckla dig själv som säljare samt hur du kan inspirera dig själv och dina medarbetare till ett bättre säljresultat. Genom programmet får du kunskap om försäljningsprocessens olika steg, din och motpartens roll i säljsituationen och hur du kan dra nytta av olika avslutstekniker i din argumentation. Vi strävar till att du ska bli en säkrare i din roll som B2B säljare i krävande säljsituationer.

Utbildare

I programmet samarbetar vi med Patrik Nordkvist. Patrik är grundare av Försäljningschefen, där han hjälper företag och individer att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande företag inom flera olika branscher så som outsourcing, utbildning, IT och butiksinredning.

Pris

1290 € (+ moms 24 %) per person. 

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp-/individuella arbeten, samt ett digitalt diplom.

Plats

Programmet hålls online via Zoom.

Contact us for
more information

Share page