Back to programmes
Inköp och logistik

Inköpsledning

Module Location
Vaasa
Language
Swedish

Programöversikt

I välfungerande organisationer har inköp utvecklats från en stödfunktion till en affärsenhet med hög avkastning och låg risk. Programmet Inköpsledning fördjupar sig i innehåll och verktyg som gynnar såväl företagets affärsverksamhet som inköpsfunktionens utveckling till en mera strategisk funktion. Programmet utvecklar kompetensen hos inköpare genom ny kunskap, nya perspektiv och verktyg samt insikter i inköpsprocesser, leverantörssamarbeten, uppföljning och hållbarhet.

I tillägg till programmets innehåll, är det värdefullt för deltagarna att genomföra programmet tillsammans med sina kolleger. Det är en investering i kompetensutveckling och en unik möjlighet att reflektera över aktuella utmaningar – något som är svårt att göra i det dagliga arbetet. Tack vare ett nära samarbete mellan deltagarna och medverkande företag från olika sektorer fungerar programmet som ett forum för dialog och utveckling av företagens inköpsverksamhet.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till entreprenörer, ledare och nyckelpersoner med ansvar för inköpsfunktionerna inom företaget.

Målsättning

Målet med programmet är att skapa en förståelse för kraven som ställs på företaget och den inköpsansvariga för att uppnå god lönsamhet och effektivitet inom företagets inköps- och logistikfunktioner. 

Vad organisationen får

  • Möjlighet att utveckla inköpsfunktionen från en operativ funktion till att främja en mer strategisk affärsverksamhet.
  • Möjligheten att jämföra med, benchmarka och lära av andra företag direkt.
  • Värdet av ett utökat nätverk med andra organisationers inköpsfunktioner.
  • Ett meningsfullt sätt att utmana och utveckla personal som är ansvariga för inköp i företaget.
  • Programmet ger verktyg till att påbörja eller fortsätta internt utvecklingsarbete.

Vad deltagaren får

  • Uppdateringar och nya insikter i relevanta ämnen från kunniga experter.
  • Möjligheten att utvecklas och växa i sin roll.
  • Möjligheten att bygga ett djupt professionellt nätverk av kolleger från andra organisationers inköpsfunktioner.
  • Chansen att ta ett steg tillbaka och fundera över processer, system och åtgärder jämfört med hur andra företag gör saker.

Contact us for
more information

Image for Inger Aaltonen
Inger Aaltonen
Growth Area Director, Learning Solutions
+358 41 451 4600 inger.aaltonen(a)hankensse.fi
Share page