Inköp och logistik

Inköpsledning

Next programme starts
13 Nov 2019
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
31 Oct 2019

Programöversikt

Programmet inköpsledning fokuserar på företagets inköps- och logistikfunktion ur ett ledningsperspektiv. Under fyra utbildningsdagar berör vi centrala delområden för en effektiv ledning av företagets inköps- och logistikfunktioner samt för din professionella utveckling inom området inköp och logistik.

Kunskapen att leda och kontrollera materialflöden och resurser

Det har blivit allt viktigare för företag att effektivera inköps- och logistikprocesserna för att klara sig på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Beroende på företagets helhets- och inköpsstrategi kan man handskas med verksamheten på olika sätt. Företagets inköpsverksamhet omfattar ofta någon form av logistiskt upplägg, därför är kunskapen att leda och kontrollera materialflöden och resurser av central vikt för en inköpare. Som inköpsansvarig jobbar man mot olika intressenter; leverantörer, ägare, egen produktion och försäljning. Slutligen handlar det om att uppnå högsta möjliga lönsamhet och effektivitet för att bättre kunna betjäna företagets slutkunder. Detta kan göras t.ex. genom en bra service, effektiv logistik, bra kvalitet och låga omkostnader.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

13 Nov 2019
Strategiskt inköp: Mål, strategi, processer, inköpsorganisation
Inköpsprocesser och organisationsmodeller
Category Management för effektivare inköp och varuflöden
Kategoristrategi
14 Nov 2019
Inköpsprocesser med genomlysning av företagets inköpsfunktion
Leverantörssamarbetet
Uppföljning, mätning och KPI:er

Ekonomiuppföljning och inköpsekonomi
Självkostnadskalkyler
Bidragskalkyler och ABC-analyser
Ekonomisk leverantörbedömning
Räkneövningar

Modul 2

4 Dec 2019
Personlighetstest
Personligheter och förhandlingsteknik
Prisargumentering

Inköps- och avtalsjuridik
Avtalsstrategi
Allmänna avtalsvillkor
Leverans och transport av vara, riskens övergång
Betalning
Granskning av vara och felansvar
5 Dec 2019
Kommunikativt ledarskap
Personlig kommunikation
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
Att sätta mål inför underhandlingar
Psykologi inom förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer

Nätverkande på Kopparön - vi ser Sports hemmamatch mot Tappara 18:30

Vem programmet är för

Utbildningen riktar sig till entreprenörer, ledare och nyckelpersoner med ansvar för inköps- och logistikfunktionerna inom företaget.

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

Målsättning

Genom utbildningsprogrammet Inköpsledning skapar vi en förståelse för kraven som ställs på företaget och den inköpsansvariga för att uppnå god lönsamhet och effektivitet inom företagets inköps- och logistikfunktioner. Målsättningen är också att deltagarna skall lära av varandra. Som deltagare får du även insikter i användbara modeller och metoder för en effektiv och lönsam inköpsledning.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel.

Beredskap finns att ordna ett företagsbesök tex för att bekanta oss med operativa inköpsprocesser, lagerhantering oad.

Pris

1 690 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, ett års licens till vår digitala inlärningsplattform, diplom, Sports ligamatch, kursmaterial, lunch och kaffe.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE Vaasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page