Projektledning

Projektledning

Next programme starts
October 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
13 Oct 2020

Programöversikt

  Lönsamma projekt med ledarskap som grund. Programmet projektledning är en 6 dagars helhet som ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare.

  I ledarrollen, som chef på olika nivåer i organisationen, som projektledare eller teamledare, ställs kompetenskrav som gäller generellt - oavsett bransch och verksamhet. Programmet fokuserar på ledarens ledarskapsförmåga och förmåga att driva lönsamma projekt. Via programmet får du en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka projektets resurser och medarbetare.


  Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläet är att utbildningsarrangemangen sker på plats.  

  Programinnehåll & struktur

  Modul 1 – Metodik och Teknik

  27 Oct 2020
  Projekt som arbetsform
  Case för utbildningsdagarna
  Analys av projektidén
  Projektintressenter
  Behovs- och kravanalys
  Resultat, mål och strategier
  Strukturering av projektarbetet (WBS)
  28 Oct 2020
  Tids- och resursåtgång
  Beroendeanalys, logiska nätverk, kritisk linje
  Tidsplan och budget
  Projektorganisation och kommunikation
  Planering av överlämning och avslut
  Riskanalys
  Frågor och summering

  Modul 2 – Ledarskap

  24 Nov 2020
  Individ och grupputveckling
  Effektiv kommunikation med transaktionsanalys (TA)
  Teamroller – personligheter och beteenden i team
  Mötesteknik
  25 Nov 2020
  Individ och grupputveckling – återkoppling
  Förhandlingsteknik
  Konflikthantering
  Samtalsteknik för känsliga och svåra samtal

  Modul 3 - Avtalsrätt, Excel, Projektekonomi o -styrning

  13 Jan 2021
  Avtalsrätt – offerter och kontrakt
  Excel för projektarbete
  Planera projekt tidsmässigt
  Hantera projektdata
  Jämföra projektkostnader mot budgeterade
  14 Jan 2021
  Projektekonomi och projektstyrning
  Från WBS till projektbudget
  Projekt som arbetsform i stora och små organisationer
  Förstudien i olika projekttyper
  Att följa upp och kontinuerligt värdera projekten
  HRM i projektmiljöer
  Sju sätt att misslyckas med ett project

  Vem programmet är för

  Programmet vänder sig till projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter som skall åta sig större projektansvar. Programmet lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som jobbar inom en projektorienterad bransch.


  Till programmet antas max. 16 deltagare.

  Målsättning

  Genom programmet skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Vi ger dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Du får insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Programmet förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden. Efter programmet har du utvecklat:

  • en förmåga att använda moderna metoder och tekniker för projektarbete
  • goda kunskaper om projekt som arbetsform i yrkesmässig verksamhet
  • ett kunnande i ledarskapets betydelse inom projekt, nätverk och projektteam
  • en bättre självinsikt kring din egen roll i projekt som du leder
  • en förmåga att effektivt kunna leda projektteam och individer samt styra projektets ekonomi som en del av företagets affärsverksamhet

  Programmet som helhet ger en god baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA eller PMP standard.

  Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,4/5.

  Utbildare

  Som utbildare fungerar professionella föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

  Inlärningsmetoder

  Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

  Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

  Under programdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

  Pris

  2 690 € (+ moms 24 %) per deltagare. Man kan även medvara på enskilda moduler vars pris är 990 € (+ moms 24 %) per deltagare.

  I priset ingår föreläsningar, digital inlärningsplattform, programmaterial, kursbok, lunch, kaffe och diplom.

  Plats

  Programmet arrangeras i Vasa.

  Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

  Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa under programdagarna.

  Referenser

  Nisse Lithén, Project Manager på Stormossen Ab
  Maria Byholm, Pedagogue på Edulab / Tritonia
  Johan Kaustinen, Development Manager på Anvia Telecom Oy
  Sven Wannäs, Development Manager på Jakobstadsnejdens Telefon Ab
  André Norrgård, Team Leader på Lumi Technologies Oy Ab
  Niklas Ilvoranta, Project Manager på Arena Interactive Oy
  Emina Arnautovic, Contact Manager på Svenska folkpartiet i Österbotten
  Kenneth Asplund, Managing Director på Jake Rakennus Bygg Oy
  Sten Bertula, Managing Director på Hj. Bertula & Son Ltd

  Contact us for
  more information

  Image for André Österholm
  André Österholm
  Director Hanken & SSE Vaasa
  +358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
  Share page