Projektledning

Projektledning

Next programme starts
28 Apr 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Lönsamma projekt med ledarskapet som grund. Utbildningen projektledning är en 6 dagars kurshelhet som ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare.

I ledarrollen, som chef på olika nivåer i organisationen, som projektledare eller teamledare, ställs kompetenskrav som gäller generellt - oavsett bransch och verksamhet. Denna utbildning fokuserar på ledarens ledarskapsförmåga och förmåga att driva lönsamma projekt. Kursen ger dig en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka projektets resurser och medarbetare.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 – Metodik och Teknik

28 Apr 2020
Projekt som arbetsform
Case för utbildningsdagarna.
Analys av projektidén
Projektintressenter
Behovs- och kravanalys
Resultat, mål och strategier
Strukturering av projektarbetet (WBS)
29 Apr 2020
Tids- och resursåtgång
Beroendeanalys, logiska nätverk, kritisk linje
Tidsplan och budget
Projektorganisation och kommunikation
Planering av överlämning och avslut
Riskanalys
Frågor och summering

Modul 2 – Ledarskap

26 May 2020
Individ och grupputveckling
Effektiv kommunikation med transaktionsanalys (TA)
Teamroller – personligheter och beteenden i team
Presentationsteknik
27 May 2020
Individ och grupputveckling – återkoppling
Mötesteknik
Förhandlingsteknik
Konflikthantering
Samtalsteknik för känsliga och svåra samtal

Modul 3 - Ekonomistyrning

25 Aug 2020
Avtalsrätt – offerter och kontrakt
Projektledaren som controller
Evaluering av projekt och riskhantering
Projektbudget och uppföljning
Projektets kassaflöde
26 Aug 2020
Scope och Change Order Management
Projektets resultatvärde (Earned Value Management)
Projektavslut och efterkalkylering
Analys och rapportering

Deltagarna kan ta med sig material (t ex en projektbeskrivning) från sina egna projekt till kursen. Det ges utrymme att praktiskt tillämpa och att reflektera kring användbarheten av olika planeringstekniker i det egna projektet.

Vem programmet är för

Utbildningen vänder sig till projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter som skall åta sig större projektansvar. Utbildningen lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som jobbar inom en projektorienterad bransch.


Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Genom utbildningen skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Som deltagare ger vi dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Vi ger dig insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Utbildningen förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden. Efter utbildningsdagarna har du utvecklat:

  • en förmåga att använda moderna metoder och tekniker för projektarbete
  • goda kunskaper om projekt som arbetsform i yrkesmässig verksamhet
  • ett kunnande i ledarskapets betydelse inom projekt, nätverk och projektteam
  • en bättre självinsikt kring din egen roll i projekt som du leder
  • en förmåga att effektivt kunna leda projektteam och individer samt styra projektets ekonomi som en del av företagets affärsverksamhet

Utbildningen som helhet ger en god baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA eller PMP standard.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

2490 € (+ moms 24 %) per deltagare. Man kan även medvara på enskilda moduler vars pris är 990 € (+ moms 24 %) per deltagare.

I priset ingår föreläsningar, par- och grupparbeten, digital inlärningsplattform, kursmaterial, kursbok, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Referenser

Nisse Lithén, Project Manager på Stormossen Ab
Maria Byholm, Pedagogue på Edulab / Tritonia
Johan Kaustinen, Development Manager på Anvia Telecom Oy
Sven Wannäs, Development Manager på Jakobstadsnejdens Telefon Ab
André Norrgård, Team Leader på Lumi Technologies Oy Ab
Niklas Ilvoranta, Project Manager på Arena Interactive Oy
Emina Arnautovic, Contact Manager på Svenska folkpartiet i Österbotten
Kenneth Asplund, Managing Director på Jake Rakennus Bygg Oy
Sten Bertula, Managing Director på Hj. Bertula & Son Ltd

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page