Back to programmes
Projektledning

Projektledning

Next programme starts
October 2023
Module Location
Vaasa
Language
Swedish

Programöversikt

  Behovet av projektledare är stort oavsett vilken projektmetod som används - traditionella projektledningsmetoder som mer Agila metoder som Scrum. Syftet med Hanken & SSE:S Projektledningsprogram är att utveckla deltagarnas förmåga att planera, leda, styra och genomföra olika typer av projekt på ett så effektivt sätt som möjligt samt att ge en djupare förståelse hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i den befintliga projektmetodiken.

  Programmet är en sex dagars helhet som ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare. Programmet ger dig en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg som hjälper dig att bli bättre på att hantera, analysera och påverka projektets resurser och medarbetare.

  Vem programmet är för

  Programmet riktar sig till projektchefer, teamledare, processägare, projektkoordinatorer samt till personer i olika roller som önskar åta sig ett större projektansvar i framtiden. Programmet lämpar sig även för nyckelpersoner som jobbar inom projektorienterade branscher samt för personer som ser ett behov av att bli mer agila utan att för den skull släppa taget om den gamla projektmetodiken. Innehållet lämpar sig såväl för tjänste- som för tillverkande företag och för både privata som offentliga sektorn.

  Till programmet antas max. 16 deltagare.

  Målsättning

  Genom programmet skapar vi en förståelse för de krav som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Vi ger dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Du får insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Programmet förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden. Efter programmet har du utvecklat:

  • en förmåga att använda moderna metoder och tekniker för projektarbete
  • goda kunskaper om projekt som arbetsform i yrkesmässig verksamhet
  • ett kunnande i ledarskapets betydelse inom projekt, nätverk och projektteam
  • en bättre självinsikt kring din egen roll i projekt som du leder
  • en förmåga att effektivt kunna leda projektteam och individer samt styra projektets ekonomi som en del av företagets affärsverksamhet
  • en ökad förståelse för vad agil projektledning handlar om, varför man ibland väljer ett agilt angreppssätt och på vilket sätt det skiljer sig mot det mer traditionella sättet att driva projekt
  • viktiga förutsättningar för ett agilt projekt, var kan man börja och vanliga fallgropar.

  Programmet som helhet ger en god baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA eller PMP standard.

  Utbildare

  Som utbildare fungerar erfarna föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

  Inlärningsmetoder

  Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

  Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

  Pris

  Hela programmet 2 690 € (+ moms 24 %) per deltagare.
  Enskilda moduler 990 € (+ moms 24 %) per deltagare.

  Uppge i anmälan till vilken eller vilka moduler du önskar anmäla dig.

  I priset ingår föreläsningar, programmaterial, bok och digitalt diplom.

  Plats

  Programmet arrangeras i första hand på plats i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa. 

  Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall du önskar övernatta i Vasa under programdagarna.

  Referenser

  Nisse Lithén, Project Manager på Stormossen Ab
  Maria Byholm, Pedagogue på Edulab / Tritonia
  Johan Kaustinen, Development Manager på Anvia Telecom Oy
  Sven Wannäs, Development Manager på Jakobstadsnejdens Telefon Ab
  André Norrgård, Team Leader på Lumi Technologies Oy Ab
  Niklas Ilvoranta, Project Manager på Arena Interactive Oy
  Emina Arnautovic, Contact Manager på Svenska folkpartiet i Österbotten
  Kenneth Asplund, Managing Director på Jake Rakennus Bygg Oy
  Sten Bertula, Managing Director på Hj. Bertula & Son Ltd

  Contact us for
  more information

  Image for Yvonne Högholm
  Yvonne Högholm
  Senior Project Manager
  +358 40 352 1720 yvonne.hogholm(a)hankensse.fi
  Share page