Projektledning

Projektledning

Next programme starts
1 Sep 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
17 Aug 2020

Programöversikt

Lönsamma projekt med ledarskap som grund. Programmet projektledning är en 6 dagars helhet som ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare.

I ledarrollen, som chef på olika nivåer i organisationen, som projektledare eller teamledare, ställs kompetenskrav som gäller generellt - oavsett bransch och verksamhet. Programmet fokuserar på ledarens ledarskapsförmåga och förmåga att driva lönsamma projekt. Via programmet får du en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka projektets resurser och medarbetare.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 – Metodik och Teknik

1 Sep 2020
Projekt som arbetsform
Case för utbildningsdagarna.
Analys av projektidén
Projektintressenter
Behovs- och kravanalys
Resultat, mål och strategier
Strukturering av projektarbetet (WBS)
2 Sep 2020
Tids- och resursåtgång
Beroendeanalys, logiska nätverk, kritisk linje
Tidsplan och budget
Projektorganisation och kommunikation
Planering av överlämning och avslut
Riskanalys
Frågor och summering

Modul 2 – Avtalsrätt, Excel, Projektekonomi o -styrning

29 Sep 2020
Avtalsrätt – offerter och kontrakt

Excel för projektarbete
Planera projekt tidsmässigt
Hantera projektdata
Jämföra projektkostnader mot budgeterade
30 Sep 2020
Projektekonomi och projektstyrning
Från WBS till projektbudget
Projekt som arbetsform i stora och små organisationer
Förstudien i olika projekttyper
Att följa upp och kontinuerligt värdera projekten
HRM i projektmiljöer
Sju sätt att misslyckas med ett project

Modul 3 - Ledarskap

27 Oct 2020
Individ och grupputveckling
Effektiv kommunikation med transaktionsanalys (TA)
Teamroller – personligheter och beteenden i team
Mötesteknik
28 Oct 2020
Individ och grupputveckling – återkoppling
Förhandlingsteknik
Konflikthantering
Samtalsteknik för känsliga och svåra samtal

Vem programmet är för

Programmet vänder sig till projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter som skall åta sig större projektansvar. Programmet lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som jobbar inom en projektorienterad bransch.


Till programmet antas max. 16 deltagare.

Målsättning

Genom programmet skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Vi ger dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Du får insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Programmet förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden. Efter programmet har du utvecklat:

  • en förmåga att använda moderna metoder och tekniker för projektarbete
  • goda kunskaper om projekt som arbetsform i yrkesmässig verksamhet
  • ett kunnande i ledarskapets betydelse inom projekt, nätverk och projektteam
  • en bättre självinsikt kring din egen roll i projekt som du leder
  • en förmåga att effektivt kunna leda projektteam och individer samt styra projektets ekonomi som en del av företagets affärsverksamhet

Programmet som helhet ger en god baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA eller PMP standard.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,4/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

Under programdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

2 690 € (+ moms 24 %) per deltagare. Man kan även medvara på enskilda moduler vars pris är 990 € (+ moms 24 %) per deltagare.

I priset ingår föreläsningar, digital inlärningsplattform, programmaterial, kursbok, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Programmet arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa under programdagarna.

Referenser

Nisse Lithén, Project Manager på Stormossen Ab
Maria Byholm, Pedagogue på Edulab / Tritonia
Johan Kaustinen, Development Manager på Anvia Telecom Oy
Sven Wannäs, Development Manager på Jakobstadsnejdens Telefon Ab
André Norrgård, Team Leader på Lumi Technologies Oy Ab
Niklas Ilvoranta, Project Manager på Arena Interactive Oy
Emina Arnautovic, Contact Manager på Svenska folkpartiet i Österbotten
Kenneth Asplund, Managing Director på Jake Rakennus Bygg Oy
Sten Bertula, Managing Director på Hj. Bertula & Son Ltd

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page