Projektledning

Behovet av projektledare är stort oavsett vilken projektmetod som används – traditionella projektledningsmetoder eller agila metoder såsom Scrum. Syftet med detta program är att utveckla deltagarnas förmåga att planera, leda, styra och genomföra olika typer av projekt på ett så effektivt sätt som möjligt samt att ge en djupare förståelse hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i den befintliga projektmetodiken.

KEKSI STK Hanken SSE lounge 89733
Programme start
October 2024
Register by
10.9.24
Module location
Vaasa
Investment
3250 €
Language
Swedish