Ledarskap

Förmansprogrammet

Next programme starts
4 Mar 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
15 Feb 2020

Programöversikt

Förmansutbildningen är ämnad för förmän och mellanchefer, programmet är koncentrerat och praktiskt och lämpar sig för förmän inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Programmet ger dig verktyg för att kunna agera som förman och utveckla dig själv och dina anställda.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

4 Mar 2020
Människor, kommunikation och ledarskap
Kommunikativt ledarskap
Information eller kommunikation?
Kommunikation och kroppsspråk
Att leda en mångkulturell gemenskap
Hjärnkoll - den mänskliga hjärnan
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
5 Mar 2020
Att leda förändring och kunnande
Kunskaps- och förändringsledning
Omvärldsanalys
Värdegrund och CSR, inkl. miljöarbete
Att leda generation Y och Z – ett värderingsskifte
Arbetsplatslärande och lärandemiljö
Ledarskap för kreativitet

Modul 2

1 Apr 2020
Praktisk juridik
Arbetsavtalsrättens grunder
Semester och övriga frånvaron
Integritetsskyddet i arbetslivet
Grunderna i avtalsjuridik
2 Apr 2020
Företagsekonomi
Ekonomiska begrepp
Ekonomistyrning
Processerna i ekonomiförvaltningen
Lönsamhet
Bokslutsanalys

Modul 3

6 May 2020
Personalutveckling
Organisationens årsklocka
Personliga samtal med medarbetare

Att leda för topprestationer och skapa vinnande team
Hur skapa och leda vinnande team
Coachande ledarskap och att coacha mot gemensamma mål
Feedback - prestationsledarskapets viktigaste verktyg
Att ge och ta emot feedback och negativa budskap
7 May 2020
Konflikthantering
Hur hantera konflikter
Kommunikation i en konfliktsituation
Teamledarens roll i en konfliktsituation

En välmående arbetsgemenskap
Välbefinnande i arbetslivet; stress, utbrändhet och personalens ork
Förmannens roll och uppgift i en välmående arbetsgemenskap
Möjligheter att påverka

Ändingar i programdatum kan förekomma.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till personer i förmansställning, t.ex. arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom förmans- eller sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års erfarenhet av förmansuppgifter.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare

Målsättning

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

2.490 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar och individuella arbeten, digital inlärningsplattform, pardiskussioner/grupparbeten samt kursmaterial, lunch, kaffe och Diplom.

Plats

Utbildningen hålls mestadels i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

Referenser

Jenny Paajes, verksamhetsledare, Luckan Kyrkslätt
Magnus Stenström, VD, Waasa Graphics Oy
Anders Wallin, Teamledare, eCraft Oy Ab
Christina Flemming, Utbildnings- och samlingschef, Tritonia
Sari Noromies, Customer Service Supervisor, Herrmans Oy Ab - Nordic Lights
Mats Hägglund, Utvecklingschef, Wärtsilä Finland Oy
Anna Buss, Studiechef, Åbo Akademi
Maria Grundström, Organisationschef, Svenska folkpartiet i Finland

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page