Back to programmes
Ledarskap

Förmansprogrammet

Next programme starts
15 Mar 2022
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Registration deadline
1 Mar 2022

Programöversikt

Som förman och ledare är det viktigt att hela tiden utveckla sig själv och du behöver vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap.

Hanken & SSE:s Förmansprogram ger dig tillgång till nya insikter, färdigheter och verktyg som hjälper dig utvecklas i din roll som förman och teamledare. Förmansprogrammet lyfter upp såväl praktiska ledarskapsfrågor - lätta att implementera i den dagliga verksamheten, som frågor som behöver få tid att mogna under en längre tid. Programmet ger dig praktiska verktyg och metoder för att kunna agera som förman och utveckla dig själv och dina anställda via ett kommunikativt och inkluderande ledarskap. Programmet lämpar sig för förmän inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

15 Mar 2022
Människor, kommunikation och ledarskap
Kommunikativt ledarskap
Information eller kommunikation?
Kommunikation och kroppsspråk
Att leda en mångkulturell gemenskap
Hjärnkoll - den mänskliga hjärnan
Människan och mobilen
16 Mar 2022
Ledarskap och organisation
Uppdraget som förman
Individ - grupp - organisation
Produktions- och utvecklingslogik
Omvärld
Att leda generation Y och Z – ett värderingsskifte
Förändringsledning
Arbetsplatslärande

Modul 2

26 Apr 2022
Praktisk juridik
Arbetsavtalsrättens grunder
Semester och övriga frånvaron
Integritetsskyddet i arbetslivet
Grunderna i avtalsjuridik
27 Apr 2022
Företagsekonomi
Årsredovisning och bokslut
Bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal
Ekonomistyrning
Fasta och rörliga kostnader
Prissättningsstrategi CVP

Modul 3

17 May 2022
Talent Management
Organisationens årsklocka
Kompetensutveckling
Belöningssystem

Coachande ledarskap
Att leda och skapa högpresterande team
Empowerment, motivation och feedback
18 May 2022
Konflikthantering
Hur hantera konflikter
Kommunikation i en konfliktsituation
Teamledarens roll i en konfliktsituation

En välmående arbetsgemenskap
Välbefinnande i arbetslivet; stress, utbrändhet och personalens ork
Ledarens roll

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till personer i förmansställning, t.ex. arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom förmans- eller sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års erfarenhet av förmansuppgifter.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare

Målsättning

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,4/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella utbildare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Vi varierar undervisningen med individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under programmet arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Pris

2 690 € (+ moms 24 %) per deltagare

I priset ingår föreläsningar, programmaterial, lunch, kaffe och diplom - digital badge.

Plats

Programdagarna arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med deltagandet.

Referenser

Benny Brännbacka, Head of Project Mangement and Engineering Oy Nautor Ab
Jenny Paajes, verksamhetsledare, Luckan Kyrkslätt
Anders Wallin, Teamledare, eCraft OyAB
Christina Flemming, Utbildnings- och samlingschef, Tritonia
Sari Noromies, Customer Service Supervisor, Herrmans Oy Ab - Nordic Lights
Mats Hägglund, Utvecklingschef, Wärtsilä Finland Oy
Anna Buss, Studiechef, Åbo Akademi
Maria Grundström, Organisationschef, Svenska folkpartiet i Finland

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 352 1720 yvonne.hogholm(a)hankensse.fi
Share page