johtaminen
15 kesäk. 2022

Viisi tapaa, joilla varmistat oman uudistumisesi johtajana

Viisi tapaa, joilla varmistat oman uudistumisesi johtajana

Työelämä uudistuu hurjaa vauhtia – miten itse uudistut? Toteutimme Hanken & SSE:llä hiljattain Strategisen uudistumisen -tutkimuksen, jossa haastattelimme noin 20 suuren teollisuusyrityksen johtoa. Yhtenä tutkimuksen löydöksenä oli, että monen yrityksen johto osaa puhua uudistumisen tarpeesta ja strategia on paikoillaan uudistamisen mahdollistamiseksi, mutta johtamisen mallit ja -käytännöt strategian toteutumiseksi ovat pysyneet samoina, eikä mikään ole juurikaan muuttunut.

5 tapaa jolla varmistat oman uudistumisen johtajana

  1. Ole utelias ja avoin. Älä pelkää olla tietämätön. Tunne hallinnan menettämisestä on hyvä merkki siitä, että haastat itseäsi uudistumaan.
  2. Tunnista uudistumisesi tarve. Koetko jonkin asian vieraaksi etkä suoraan näe sen merkitystä ja vaikutusta? Anna sille mahdollisuus, ja lähde oppimaan asiasta lisää.
  3. Ole rohkea ja uskalla epäonnistua. Myönnä virheesi, opi virheistä ja jatka yhtä rohkeana eteenpäin.
  4. Kuuntele ihmisiä eri puolelta organisaatiota ja sen ulkopuolelta. Kuuntele ja opi muilta ajattelun diversiteetistä.
  5. Älä yritä selviytyä omasta ajattelun uudistumisestasi yksin. Hanki itsellesi oma henkilökohtainen coach: ammatti-coach auttaa tunnistamaan omat ajattelun vääristymät ja uskomukset, sekä löytämään oman täyden potentiaalisi.

Miksi minun on tärkeää uudistua johtajana?

Strategian toteutuminen on johtajien tärkein tehtävä, ja usein näiden strategioiden toteutumisen vaikeus on syynä johtajien työurien puolittumiseen. IMD on tutkinut, mistä kansainvälisten yritysten johtajien potkut johtuvat. Tutkijat totesivat, että 70 prosenttia potkuista johtuvat siitä, että johtajat eivät ole saaneet yrityksen strategiaa toteutumaan. Johtajien kasvanutta vaihtuvuutta tukee myös Keskuskauppakamarin tekemä ”Huipulla tuulee” -tutkimus, jonka mukaan suomalaisten pörssiyritysten johtoryhmän jäsenten palvelusaika on keskimäärin 3,7 vuotta ja toimitusjohtajien 5,1 vuotta.

Kauppalehden artikkelissa Kun maailma muuttuu, johtajat jumittavat vanhassa – Tällainen on johtamisgurun mukaan yleisin syy johtajan potkuihin, Tero, J. Kauppinen toteaa, että monesti johtamisessa on juututtu sen perustasolle. Kauppinen jakaa johtamisen kehittymisen kolmeen elinkaareen. Ensimmäisen elinkaaren keskiössä on operatiivinen fokus, mikä on toimiva tilanteissa, joissa yrityksen kasvu ja toiminta on vakaata. Toisessa elinkaaressa on strateginen johtajuus, jossa otetaan ihmisten johtaminen huomioon strategisen uudistumisen yhtenä tärkeänä mahdollistajana. Kolmannen johtamisen elinkaaren keskiössä on arvon kotiuttaminen, ja tätä lähestymistä tarvitaan erityisesti tämän päivän työelämässä.  Tämä johtamisenmalli tukee vaikuttavia strategioita ja niiden uudistumista. Arvon kotiuttamisessa on fokuksessa tehokas johtamisjärjestelmä, toimiva johtamisprosessi ja taitava henkilökohtainen johtaminen. Nämä kolme johtamisen elinkaarta eivät ole irrallaan toisistaan, vaan organisaatioissa voidaan soveltaa niitä kaikkia. Kauppisen mukaan valitettavan usein törmää vielä vanhoihin tuloskeskeisiin johtamistapoihin.

Kuinka lähden uudistamaan itseäni ja organisaatiotani?

Johtamismallien uudistaminen ei ole helppoa, mutta ilman sitä, eivät strategiset suunnitelmatkaan toteudu. Harvadin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 90 prosentilla uuden strategian tehneillä yrityksillä on vaikeuksia viedä uusi strategia käytäntöön. Varsinkin se, mikä uudistumisessa on haastavinta; ajattelun ja toiminnan uudistaminen. Strategista uudistumista ei tule delegoida keskijohdolle ja ulkopuolisille konsulteille. Liian usein kuulee miten johto syyttää keskijohtoa johtamisen taitojen puuttumisesta tai rekrytointiongelmista.

Muutoksen tulee lähteä johtajista itsestään. Johtajakin saa olla erehtyväinen ja oppia uusia johtamisenmalleja matkanvarrella. Tämä asenne auttaa johtajia pääsemään siitä uskomuksesta eroon, että johtajan pitäisi osata jo lähtökohtaisesti johtaa uudistumista muita paremmin. Kun johtajat eivät enää saa turvautua opittuihin, ennen toimiviin johtamismalleihin ja tapoihin, niin se tuntuu myös johtajasta epämukavalta, koska tämä edellyttää oman toiminnan jatkuvaa tarkkailua ja reflektointia. Jatkuva itsereflektointi on aina raskasta ja epäonnistumisen mahdollisuus on läsnä. Tässä on hyvä muistaa tämä perusajatus: onko sinulla johtajana varaa enää turvautua vanhoihin johtamismalleihin, eikö silloin olekin suuri riski epäonnistumiseen?

Millaista tukea tarvitsen uudistumisessa?

Meillä Hanken & SSEllä on lähes 30 vuoden kokemus johtajien henkilökohtaisesta tukemisesta erosopimustilanteissa, sekä löytämään uuden ratkaisun työelämässä. Kokemuksemme mukaan dialogin ja palautteen vähyys hankaloittaa johtajien omaa uudistumista. Myös ajan riittävyys omalle ajattelutyölle tai oman johtamisosaamisen kehittämiselle ovat tiukassa. Moni johtaja on pettynyt siihen, miten vähän he ovat saaneet tukea tai itse pitäneet huolta oman työelämän jatkuvasta kehittymisestä. On hyvä käydä kerran vuodessa kehityskeskustelu itsensä kanssa, ja kysyä itseltään: missä minä haluan johtajana kasvaa ja mitä haluan oppia?

Coaching on vaikuttava menetelmä, jossa yhdistyy avoin dialogi oman esihenkilön ja kollegoiden kanssa. Tutkin hiljattain Executive uracoaching -prosessin vaikutusta johtajana kehittymiseen, osana Executive MBA -opintojeni lopputyötä. Tutkimus oli kvalitatiivinen haastattelututkimus, johon osallistuneet olivat olleet mukana Executive uracoaching -prosessissa. Tutkimus osoittaa, että coaching on lisännyt osallistujien itsensä johtamisen taitoja, muutosresilienssin kykyjä, uskoa omaan potentiaaliin ja kasvuun, positiivista asennetta ja pro-aktiivisuuden määrää. Nämä taidot lisäävät oman uran pääomaa (Career capital) ja tämä lisää puolestaan uralla menestymistä.

Onhan sinulla jo oma personal coach?

 

Uudistu johtajana ja lue lisää coachingista

 

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu