itsensä kehittäminen
7 kesäk. 2023

Viisi syytä, miksi Executive MBA on hyödyllinen avaintyöntekijöillesi

Viisi syytä, miksi Executive MBA on hyödyllinen avaintyöntekijöillesi

Kilpailun kiristyessä monien työnantajien mielessä on löytää keinoja löytäminen parhaiden ammattilaisten houkuttelemiseksi ja pitämiseksi yrityksessä. Erityisen arvokkaita ovat ne korkean potentiaalin omaavat ja huippusuoriutuvat omien alojensa asiantuntijat, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan ja johtamistaitojaan. Tällaisessa tilanteessa Executive MBA voi olla viisas investointi.

 

Executive MBA haastaa ammattilaisen strategista ja analyyttistä ajattelua, sekä johtamistaitoja. Tyypillisesti Executive MBA myös kehittää ammattilaista ja tarjoaa ominaisuuksia, jotka tukevat henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Toisin sanoen, Executive MBA on loistava valinta, kun haluat motivoida työntekijöitäsi kehittämään itseään, ilman että ura joutuu tauolle.

Tässä viisi syytä, miksi työnantajien kannattaa harkita Executive MBA -ohjelmaa työntekijöilleen:

01 Kehittyneet johtamis- ja hallintataidot

Executive MBA -ohjelmat on suunniteltu erityisesti kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan ja johtamistaitojaan jatkamalla samalla kokopäiväistä työtään.

Executive MBA -ohjelma, johon sisältyy Executive Coaching, tukee johtajien ja ammattilaisten osaamisen kehittämistä organisaation ongelmanratkaisu- ja analyyttisissä taidoissa, kehittää heidän strategista ajatteluaan, lisää itseluottamusta ja päätöksentekokykyä, sekä parantaa kommunikointitaitoja.

Tämä voi heijastua ja johtaa urakehitykseen sekä liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen parannettujen pätevyyksien kautta.

02 Uusia oivalluksia ja ideoita, jotka ovat sovellettavissa liiketoimintaan

Executive MBA -ohjelmat voivat toimia keinona tuoda uusia ideoita, käsitteitä ja työkaluja työpaikalle.

Monissa ohjelmissa suurin osa moduulijaksojen tehtävistä ovat yksilöllisiä ja niitä voidaan soveltaa organisaatiossasi tai alallasi. Muita ohjelman osallistujia voi nähdä konsultatiivisena tiiminä, joka auttaa ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita ryhmätehtävissä. Henkilökohtainen lopputyö (opinnäytetyö) ja tehtävät tuottavat suoran tuoton organisaatiolle, sillä EMBA-opiskelijat analysoivat tapauksia, kirjoittavat raportteja ja antavat suosituksia liiketoiminnan kehittämiseksi ohjelman aikana.

03 Laajempi ja globaali näkökulma liiketoiminnallesi

EMBA-ohjelma tuo osallistujat kosketuksiin monipuoliseen ammattilaisryhmään eri teollisuudenaloilta ja taustoista, edistäen kulttuurien välistä ymmärrystä ja tiedonvaihtoa.

Kurssien ja tapaustutkimusten avulla työntekijät saavat näkemyksiä globaaleista liiketoimintakäytännöistä, kehittyvistä markkinoista ja kansainvälisistä strategioista. Laajennettu näkemys mahdollistaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä, sopeutumaan muuttuviin markkinadynamiikoihin ja tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia globaalilla tasolla.

04 Laajempi ja syvällisempi vaikutusvaltainen liiketoimintaverkosto

EMBA tarjoaa arvokkaan verkostoitumismahdollisuuden työntekijöille, jotka voivat yhdistää organisaatiosi laajempaan ja syvempään joukkoon vaikutusvaltaisia liiketoimintakontakteja. Monipuolinen ryhmä luo rikkaan oppimisympäristön, joka kannustaa yhteistyöhön ja ideoiden vaihtoon.

Verkostoitumistapahtumien, ryhmäprojektien ja vuorovaikutuksen kautta tiedekunnan ja vierailijapuhujien kanssa osallistujat voivat laajentaa ammatillista verkostoaan, edistää molemmin puolin hyödyttäviä suhteita ja saada tuoreita näkökulmia ja tietoja parhaista käytännöistä.

05 Kehitä ja säilytä talentit

Investoinnin tuoton optimoimiseksi työnantajien tulisi keskustella urakehitysmahdollisuuksista työntekijän kanssa Executive MBA:n suorittamisen jälkeen. Työntekijän lähettäminen Executive MBA ohjelmaan toivoen että hän pitää sitä palkkiona ei monesti ole se varsinainen pääpointti vaan EMBA-opiskelijat ovat yleensä kiinnostuneita opintojen jatkamisesta urakehityksensä vuoksi.

Jos organisaatio ei ole valmis hyödyntämään kehitettyä osaamista ja taitoja, tämä johtaa yleensä sekä työntekijän että työnantajan pettymykseen, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että työnantaja menettää huippusuoriutuvan ammattilaisen.

Miten työnantajat voivat optimoida Executive MBA:n investoinnin tuoton?

  1. Työnantajan tulisi sopia miten tukea työntekijää taloudellisesti ja ajallisesti EMBA-opintojen aikana.
  2. Työnantajan tulisi yhdessä työntekijän kanssa selvittää, miten käsitellä työkuormaa ja tavoitteita osa-aikaisen opiskelun rinnalla.
  3. Työnantajan tulisi keskustella yrityksen politiikasta ja prosessista työntekijän kanssa säännöllisesti, jakaa oivalluksia ja soveltaa uutta tietoa organisaation hyödyksi EMBA-opintojen aikana.
  4. Ankkuroi EMBA-lopputyön (opinnäytetyön) aihe organisaatioon.
  5. Työnantajan tulisi käsitellä urakehitysvaihtoehtoja kehityskeskustelussa ennen kuin työntekijä valmistuu EMBA-opinnoista.

Onko organisaatiosi valmistautunut?

Tyypillisesti yksittäiset työntekijät nostavat esille kiinnostuksensa Executive MBA opinnoista kehityskeskusteluissaan. Työnantaja päättää sitten, tuetaanko tätä tavoitetta ja millä tavalla.

Valmistautumista varten on välttämätöntä muodostaa yrityspolitiikka valintaprosessille ja taloudelliselle tuelle sekä miettiä muita ehtoja.

Oikean ohjelman valitseminen

  1. Valitse kansainvälisesti akkreditoitu triple-crown EMBA-ohjelma, jolla on kolme arvostetuinta kansainvälistä akkreditointia (AMBA, EQUIS, AACSB). Alle 1 % maailman kauppakorkeakouluista on saanut triple-crown akkreditoinnin.
  2. Valitse joustava EMBA-ohjelma, joka minimoi poissaolopäivät töistä. HyFlex (Hybrid-Flexible) -ohjelmissa opiskelijat saavat valita, miten he osallistuvat kurssille ja työstävät materiaalia heille parhaiten sopivalla tavalla.
  3. Valitse EMBA-ohjelma, jossa on yksilöllinen lopputyö (opinnäytetyö), jotta saat tuotua todellista vaikutusta organisaatioon. Lopputyö voi maksaa investoinnin nopeasti takaisin, kun se on tehty hyvin ja ankkuroituu organisaatioon, ja aiheesta on keskusteltu etukäteen työnantajan kanssa.
  4. Valitse EMBA-ohjelma, jossa on nykyaikainen opetussuunnitelma, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ​​näkökulmia liiketoimintaan huippuluokan tiedekunnan toimesta.
  5. Valitse EMBA-ohjelma, joka ottaa huomioon osallistujien monimuotoisuuden arvon koulutustaustan, työn, roolin, iän, sukupuolen ja kansallisuuden osalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijöiden lähettäminen EMBA-tutkintoon on strateginen investointi, joka voi tuottaa huomattavaa tuottoa työnantajille. Ohjelma parantaa johtamistaitoja, edistää verkostoitumismahdollisuuksia ja henkilökohtaista sekä ammatillista kasvua, osoittaa sitoutumista työntekijöihin ja tarjoaa arvokkaan osaamiskokonaisuuden. Tukemalla työntekijöidensä EMBA-tutkintoa työnantajat vahvistavat työvoimaansa, vahvistavat johtajuutta ja sijoittuvat pitkän aikavälin menestykseen kilpailukykyisessä liiketoimintaympäristössä.

 

Tuemme kaikissa EMBA:an liittyvissä kysymyksissä.  Voit varata Hanken Executive MBA tapaamisen kuullaksesi lisää ohjelmasta.

Lue lisää Hanken Executive MBA:sta.

 

Kirjoittajasta

Henrich Nyman (Ph.D.) toimii Hanken Executive MBA:n ohjelmajohtajana. Henrich on kokenut liikkeenjohdon, asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen ja myynnin ammattilainen. Hänellä on laaja työkokemus useista johtamistehtävistä ja yrityksistä. Hänen tehtävänsä on auttaa ihmisiä ja organisaatioita parantamaan kaupallisia valmiuksiaan tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä.

Image for Henrich Nyman
Henrich Nyman
Growth Area Director, Degree Programmes - Ph.D.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Henrich Nyman
Henrich Nyman
Growth Area Director, Degree Programmes - Ph.D.
+358 40 352 1481 henrich.nyman(a)hankensse.fi
Jaa sivu