johtaminen
1 lokak. 2021

Uusi perspektiivi johtamiseen

Uusi perspektiivi johtamiseen

Organisaatioiden johtajat ovat nyt tilanteessa, jossa on tarpeen ennakoida ennakoimatonta. Viimeisen 18 kuukauden aikana tapamme tehdä yhteistyötä on muuttunut. Samalla on muuttunut odotuksemme toimivalta ja tehokkaalta johtajuudelta. Työkulttuurimme on muuttumassa ja oleellisiksi osiksi toimivaa organisaatiokulttuuria ovat tulleet vaikuttamismahdollisuuksien antaminen, monimuotoisuus ja läpinäkyvyys.

 

Näiden oleellisten organisaatiokulttuurin osien nivominen toimivaksi kokonaisuudeksi haastaa johtajan pohtimaan millaista johtajuutta tarvitaan toimivan yhteistyökulttuurin luomiseksi. Lisäkierrettä pohdintaan tuo hybridijohtaminen omine haasteineen. Johtajan keskeinen tehtävä on saada hyvät ajatukset ja strategiat toiminnallistettua ja tämä tapahtuu ihmisiin ja ihmisten toimintaan vaikuttamalla. Tutkimusten mukaan johtajan työpäivästä kuluu yli 80% eri tyyppisissä vuorovaikutustilanteissa. Tarvitaan taitoa riskien minimoimiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, jotta johtajan yhteistyö onnistuu yksilö, tiimi ja organisaatiotasoilla.

Perspective thinking

Yksi mielenkiintoisimmista näkökulmista johtajan tarvitsemiin taitoihin tuli kuuntelemani podcastin (HRD live: Creating a collaborative culture) kautta. Kyseissä podcastissa Columbia Business Schoolin professori Adam Galinsky tiivistää yhdeksi johtajan tärkeimmistä taidoista ”perspective thinking”, taidon tarkastella toimintaansa ja sen seurauksia, eri henkilöiden näkökulmista. Tätä tarkastelutaitoa ja näkökulmien vaihtamisen taitoa, Galinsky pitää perustana onnistuneelle yhteistyölle sekä yksilöiden välillä että tiimeissä ja organisaatiossa.

Mikäli emme ota toisten henkilöiden näkökulmia huomioon, meiltä jää oleellinen osa tarvittavasta tiedosta saamatta, professori Galinsky sanoo. Vaikka tunnistamme tarpeen tarkastella toimintaamme eri näkökulmista, on tämän taidon käytäntöön vieminen haastavaa. Työelämän ja päätöksenteon keskellä emme kuitenkaan toimi siten kuten ideaalisti toimisimme. Ihmisaivojen perusominaisuuksiin kuuluu energian säästäminen. Tutut, tavanomaiset ajattelutavat sekä rutiinit säästävät energiaa, jotka nopeuttavat toimintaamme.

 

Uusien näkökulmien etsiminen ja pohtiminen taas vie paljon energiaa. Toiminnan tai asioiden tarkastelu eri näkökulmista on työlästä myös siitä syystä, että se vaatii pysähtymistä. Pysähtyminen mahdollistaa omien ajatusten analysoinnin ja antaa mahdollisuuden huomata sokeat pisteet omassa ajattelussa.

 

Vertauskuvallisesti voimme kuvitella, että johtajuus on kuin auton kaasupoljin, jolla saadaan vauhtia toimintaan. Auton ohjauspyöränä taas toimii toiminnan tarkastelu eri näkökulmista. Vauhdikas meno ilman suunnan pohdintaa ei johda haluttuun päämäärään.

Miten siis pystymme varmistamaan pysähtymisen ja toiminnan tarkastelun eri näkökulmista? Alati muuttuvassa työympäristömme päätöksien seurausten ennakointi on muuttunut entistä haastavammaksi. Professori Galinskyn mukaan tämän taidon käyttöönotto varmistetaan kiinnittämällä siihen erityistä huomiota.

 

When you're in charge, your whisper may feel like a shout.

Perspective doing

Kun olet vastuussa, kuiskauksesi saattaa tuntua huudolta, lukee New York Timesista leikkaamassani vanhassa lausahduksessa. Tästä lauseesta olen keskustellut eri johtajien kanssa heitä coachatessani, sekä erityisesti siitä miltä, jokin asia kuulostaa toisten korvissa tai miltä jokin näyttää ulkopuolisin silmin tarkasteltuna. Yhdeksi osaksi johdon coachingia on muodostunut juuri johtajan ohjausliikkeiden ja toiminnan tarkastelu eri näkökulmista.

Luottamuksellinen työskentely ammatticoachin kanssa antaa johtajalle tilaisuuden testata eri ajatuksiaan ja sparrata asioita eri näkökulmista. Coaching tapaamisten aikana voidaan muun muassa selvittää ideoiden tai toiminnan vaikutuksia, liikkua hieman lähemmäksi ennustettavaa tilannetta tai ennakoimaan arvaamattomia seurauksia. Coaching yhteistyön tuloksena saadaan selkeämpi käsitys mahdollisista yllättävistä seurauksista sekä mahdollisista tulkintavaihtoehdoista. Lopulta tämä heijastuu yhteistyön paranemiseen ja tehokkaampaan johtajuuteen.

 

Oletko jo kokenut coachingin hyötyjä? Executive coaching on tarkoitettu tilanteeseen, jossa haluat sparrausta johtoryhmällesi tai itsellesi löytääksesi parhaan tavan toimia muuttuneessa tilanteessa, asioiden pohtimista uusista näkökulmista tai ajatusten tuulettamista. Lue lisää ja ole yhteydessä niin keskustellaan miten voimme parhaiten tukea sinua.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Virva Laherto
Virva Laherto
Account Director, Executive Coach
+358 40 833 1935 virva.laherto(a)hankensse.fi
Jaa sivu