itsensä kehittäminen
27 tammik. 2021

Hyvä substanssiosaaja harjaannuttaa myös metataitojaan

Hyvä substanssiosaaja harjaannuttaa myös metataitojaan

Oman osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä pääpaino on monesti ala- ja ammattikohtaisessa substanssiosaamisessa. Vaikka substanssiosaamisen kehittäminen on tärkeää, kannattaa aika-ajoin tarkastella myös omia metataitoja sekä niiden kehittämistarpeita.

Metataidot, nuo helposti unohtuvat arjen helpottajat

Metataidot ovat eri työtehtävien, toimialojen ja harrastusten välillä siirrettäviä ja eri tehtävissä hyödynnettäviä taitoja, jotka helpottavat työn tekemistä ja arkea. Metataitoja ovat muun muassa:

 • itsensä johtaminen, itseohjautuvuus ja oman työn hallinta
 • datalukutaito ja teknologinen osaaminen
 • oppimaan oppiminen
 • kriittinen ajattelu
 • muutoskyvykkyys ja uramuuntautuvuus
 • resilienssi ja stressinsietokyky
 • tiimityötaidot.

Substanssiosaamisen eli alakohtaisen kovan asiantuntemuksen lisäksi kannattaakin ottaa pieni hetki myös omien metataitojen tunnistamiselle ja kehittämiselle. Saat substanssiosaamisestasi enemmän irti, kun omaat useita metataitoja!

Miten tunnistan ja kehitän metataitojani?

Metataidot ovat siis taitoja, jotka ovat suoraan hyödynnettävissä jossain toisessa tehtävässä tai toisella toimialalla. Kuten osaamisen tunnistamisessa yleisestikin, myös metataitojen kohdalla taitojen ja osaamisen määrittely voi olla jopa helpompaa kuin omien taitojen tunnistaminen. Näillä muutamalla pohdinnalla pääset kuitenkin alkuun metataitojen tunnistamisessa:

Mitkä työskentelytapasi tekevät työ- tai työnhakupäivästäsi sujuvampia?

 1. Pohdi miten teet työtäsi tai työnhakuasi: suhtaudutko sopivasti ”rennoin rantein” (stressinsieto ja resilienssi), hyödynnätkö teknologisia välineitä sujuvasti, oletko sulava verkostoituja, …
 2. Muistele jotakin onnistumistasi tai huippusuoritustasi. Mitkä tekijät substanssiosaamisen lisäksi olivat sen taustalla?
 3. Teittekö tiimisi kanssa sujuvaa yhteistyötä tai saitko erinomaisen oman työn hallinnan kautta aikaan hyviä tuloksia?
 4. Kehittymisen näkökulmasta: havaitsetko tapoja, jotka vaikeuttavat tai hidastavat työskentelyäsi? Mitä ne ovat?
 5. Huomaatko esimerkiksi puutteellisten teknologiataitojesi hidastavan työntekoasi vai oletko ”multitaskaaja”, jolloin kuvittelet tekeväsi paljon tekemättä mitään kunnolla?

Metataitojen kehittäminen lähtee siis liikkeelle siitä, että kiinnittää huomiota omiin hyviin ja huonoihin työskentelytapoihin eli siihen, miten työskentelee. Itse kehittäminen puolestaan etenee pienin askelin, kokeilemalla uudenlaisia tapoja ja menetelmiä.

Metataitojen kehittämisessä korostuu oppimisen lisäksi erityisesti poisoppiminen. Arjessa on huomattavasti helpompi tehdä asiat itselle tuttujen toimintatapojen kautta – rutiinilla, niin kuin ne on aina tullut tehneeksi. Vaikeampaa on oppia pois omista (ehkä jo huonoiksikin havaituista) työtavoista ja omaksua niiden tilalle uusia, toimivampia ja tehokkaampia tapoja.

Hyödynnä metataitojasi työnhaussa!

Metataidot ovat siis siitä mahtavia taitoja, että ne auttavat työn organisoinnissa ja sujuvuudessa, mutta myös esimerkiksi uuden työn haltuunotossa. Metataidot voivatkin olla yksi valttikortti työnhaussa ja etenkin alanvaihdossa: vaikka uuden tehtävän tai alan substanssiosaaminen ei vielä olisi kaikkein vahvinta, voivat metataidot, kuten esimerkiksi itseohjautuvuus ja teknologinen osaaminen auttaa suuresti uuden haltuunotossa.

Myös uramuuntautuvuus eli kyky joustaa ja sopeutua vallitsevaan tilanteeseen ja toimintaympäristöön oppimalla ja omaksumalla uusia tehtäviä ja toimeksiantoja on yksi tulevaisuuden tärkeä metataito.

Voit siis ottaa metataitosi käyttöön jo työnhaussa! Jos olet esimerkiksi itseohjautuva ja oman työn hallinnan taitosi ovat erinomaiset, saatat ihan huomaamattasi luoda työnhakusuunnitelmaa, ylläpitää haettujen työpaikkojen Exceliä sekä hakea aktiivisesti tietoa (piilo)työpaikoista somen kautta.

Toisaalta työnhakutilanteessa resilienssiä ja stressinsietokykyä voi osoittaa esimerkiksi se, että pyörittää perheen arkea tulevaisuuteen positiivisesti katsoen, vaikka viikon sisällä on tullut kolme ”valintamme ei kohdistunut sinuun” -viestiä ja autokin hajosi toissa päivänä.

Poimi siis työnhaku- ja työarjestasi ne sinun työskentelyäsi helpottavat asiat ja kirjoita ne talteen. Muista myös tuoda tärkeimmät metataitosi näkyväksi CV:seen ja hakemuskirjeeseen! Jo metataitojen tunnistamisesta ja sanoittamisesta voi olla työnhaussa hyötyä – niin työnhakutilanteessa kuin uuden tehtävän haltuunotossakin.

 

Uracoach auttaa metataitojen ja työnhakumenetelmien reflektoinnissa. Lue lisää uracoachingista.

 

Kirjoittajasta

Blogin on kirjoittanut Tanja Aholaakko. Tanja toimii projektipäällikkönä Hanken & SSE:llä ja hänen vastuulleen kuuluu erityisesti työnelinkaaripalvelut.

Image for Tanja Aholaakko
Tanja Aholaakko
Senior Project Manager & Team Lead,
Career Lifecycle Solutions

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Tanja Aholaakko
Tanja Aholaakko
Senior Project Manager & Team Lead,
Career Lifecycle Solutions
Jaa sivu