johtaminen
29 tammik. 2024

Executive MBA kehittää johtajia

Executive MBA kehittää johtajia

Johtamisessa on kysymys siitä, miten ihmiset saadaan toimimaan tehokkaasti yhdessä kohti tavoitteita. Tässä työssä tarvitaan muun muassa kokonaisuuksien hallintaa, vuorovaikutustaitoja, ihmistuntemusta, talouden ymmärtämistä ja tulevan ennakointia.

 

Välineitä johtajuuteen ja johtajana kehittymiseen voi saada koulutuksella, sillä se tarjoaa rakenteellisen ja tavoitteellisen tavan oppia ja kasvaa. Johtamiskoulutus antaa mahdollisuuden päivittää tietoja, kehittää taitoja, laajentaa näkökulmia, verkostoitua ja saada arvokasta palautetta.

Executive MBA (EMBA) on liikkeenjohdolle tarkoitettu koulutusohjelma, joka kehittää liiketoiminnallisia taitoja sekä johtamistaitoja. Se on johtamiskoulutusta, joka yhdistää teorian käytäntöön ja antaa syvällistä tietoa johtamisteorioista, -käytännöistä ja -konsepteista, joita voi soveltaa käytännön työtilanteissa omassa organisaatiossaan.

Johtajakoulutus tukee yksilön kehitystä ainakin seuraavilla osaamisalueilla:

  1. Strateginen ajattelu ja päätöksenteon mallit: Johtajan tehtävät edellyttävät syvällistä strategista ajattelua ja päätöksenteon mallien hallintaa. On kyettävä analysoimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia koko organisaation menestykseen. Tarvittavan strategisen ajattelun ja päätöksenteon opiskelussa ja omaksumisessa voivat auttaa mentorit ja valmentajat, joiden osaamista koulutusohjelmat tarjoavat.
  2. Johtamistaidot: Johtamistaitoja testataan usein arjen työtilanteissa, kuten viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, tiimien rakentamisessa, neuvotteluissa sekä konfliktien ja ristiriitojen ratkaisemisessa. Asioiden eteenpäin viemistä ja tilanteiden ratkaisuja helpottaa, kun johtajalla on riittävästi tietoa ja käytäntöön otettuja taitoja toimia eteen tulevissa tilanteissa.
  3. Toimiminen erilaisissa ympäristöissä: Koulutusohjelmat kokoavat ihmisiä yhteen ja tarjoavat tilaisuuden verkostoitua muiden kokeneiden johtajien kanssa. Usein EMBA-ohjelmat tuovat mukaan myös kansainvälisen verkostoitumismahdollisuuden, jonka kautta erilaiset liiketoimintakulttuurit ja globaalit haasteet tulevat tutuiksi. Verkostoituminen mahdollistaa ajatustenvaihdon, kokemusten jakamisen ja uusien näkökulmien saamisen sekä auttaa johtajia kehittämään kykyään toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.
  4. Johtamisfilosofia: EMBA-ohjelma auttaa johtajia syventämään johtamisosaamistaan ja kehittämään omaa johtamisfilosofiaansa. Osallistujat oppivat arvojohtajuutta, vision luontia ja inspiraation tuomista organisaatioon. Johtajakoulutus kannustaa myös tutkimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja kehittymiskohteitaan. Tämä itsetuntemus auttaa kehittymään paremmaksi johtajaksi ja hyödyntämään omia vahvuuksia tehokkaasti.

Hanken Executive MBA tukee koko organisaation kasvua ja uudistumista

Koulutus ja opiskelu on aina investointi johtajana kehittymiseen. Esimerkiksi Executive MBA voi vaikuttaa merkittävästi sekä yksilön osaamisen kehittämiseen sekä koko organisaation menestyksen rakentumiseen. Se haastaa strategista ja analyyttistä ajattelua sekä johtamistaitoja.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Henrich Nyman
Henrich Nyman
Growth Area Director, Degree Programmes - Ph.D.
+358 40 352 1481 henrich.nyman(a)hankensse.fi
Jaa sivu