Asiakastarinat
6 helmik. 2018

Yrittäjäksi viisikymppisenä

Yrittäjäksi viisikymppisenä

Yrittäjän uraa pohtiessa kannattaa muistaa, ettei yrittäjyys välttämättä tarkoita pelkästään oman osaamisen paketointia uudeksi yritystoiminnaksi. Loikka palkansaajasta yrittäjäksi pitkän työuran jälkeen on rohkea päätös.

Suomessa on paljon jatkajia etsiviä perheyrityksiä, joista saattaa löytyä kiinnostavia mahdollisuuksia, Kari Vainio sanoo. Viisikymppinen Kari Vainio sai tukea ratkaisulleen HRM Partnersin tarjoamasta henkilökohtaisesta uravalmennuksesta, mikä auttoi häntä löytämään uuden suunnan uralleen.

Pitkän uran kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä tehnyt Kari Vainio osallistui vuosi sitten HRM Partnersin järjestämään uravalmennukseen, joka koostui henkilökohtaisesta valmennuksesta sekä workshopeista, joissa päivitettiin työnhakutaidot, terävöitettiin omaa CV:tä ja tuunattiin LinkedIn -profiilia.

"Kun edellinen työni toimitusjohtajana päättyi, halusin heti mukaan valmennukseen, tuulettaa ajatuksiani ja pohtia avoimin mielin, mitä haluaisin tehdä seuraavaksi. Keskustelut valmentajani kanssa antoivat minulle henkistä tukea ja kirkastivat näkemyksiäni eri vaihtoehdoista", Vainio kertoo.

Kun työelämän murros osuu kohdalle

Kyky johtaa itseään, osaamisen jatkuva kehittäminen ja avoin asenne oppia uutta ovat parhaita reseptejä vastata työelämän murrokseen, mikä voi paineistaa kenet tahansa uuden valinnan eteen. Uravalmennus tarjoaa merkittävän tuen omien työnhakutaitojen vahvistamiseen työmarkkinoilla.

Palautteen mukaan uravalmennukseen osallistuneet henkilöt arvostavat mahdollisuutta koota ja kirkastaa ajatuksiaan uravalmentajan kanssa sekä päivittää työnhakutaitonsa ajan tasalle.

"Myös työpajojen tarjoama vertaistuki toisten työnhakijoiden kanssa koetaan tärkeäksi", valmentaja Vesa Kangasperko toteaa.

Vainio kannustaa muutostilanteen kohtaavia työntekijöitä miettimään avoimesti eri vaihtoehtoja, sulkematta pois mitään ennalta.

"Uravalmennuksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Koutsin kanssa ajatusten koeponnistaminen voi vahvistaa tai avartaa ajatuksia yllättäviinkin ratkaisuihin", hän sanoo.

Uravalmennukseen osallistuneita kiinnostaa myös entistä enemmän yrittäjyys yhtenä vaihtoehtona, jos joutuu työurallaan risteykseen, missä on valittava uusi polku.

"Yrittäjän uraa pohtiessa kannattaa muistaa, ettei yrittäjyys välttämättä tarkoita pelkästään oman osaamisen paketointia uudeksi yritystoiminnaksi. Suomessa on paljon jatkajia etsiviä perheyrityksiä, joista saattaa löytyä kiinnostavia mahdollisuuksia", Vainio sanoo.

Perheyrityksen jatkajaksi

Vainio aloitti tämän vuoden alussa Loimaalla sijaitsevan erikoislaukkuja kehittävän ja valmistavan Erikoislaukku Oy:n toimitusjohtajana. Hän hankki omistukseensa pitkäikäisen ja kannattavan perheyrityksen liiketoiminnan ja johtaa nyt 12 työntekijän yritystä.

Siirtyminen yrittäjäksi ei ollut Vainiolle loppujen lopuksi mitenkään dramaattinen käänne.

"En ole mielestäni tehnyt mitään mentaalista vallankumousta. Työtehtävät ja vastuut ovat pitkälti samoja kuin aiemmissa töissäni", hän sanoo.

Vainio ehti kerryttää osaamista ICT-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävissä sekä logistiikan ja myynnin johtotehtävissä kolme vuosikymmentä ennen kuin siirtyi yrittäjäksi.

"Vain taloudellisesti uusi työ eroaa entisestä. Nyt ei ole ison firman tarjoamaa selkänojaa, vaan vastaan liiketoiminnasta omilla eväillä", Vainio sanoo.

Ajatus yrittäjyydestä perheyrityksen jatkajana virisi Vainiolle jo valmennuksen varhaisvaiheessa, mutta hän halusi pitää kaikki vaihtoehdot avoimina ennen kuin teki lopullisen päätöksensä. Valmennuksen edetessä hän työsti hakuja muutamiin varteenotettaviin muihin työtehtäviin.

"Mielenkiintoni Erikoislaukku Oy:tä kohtaan alkoi valmennuksen edetessä kasvaa. Tunsin omistajat hyvin. Ensikosketukseni työelämään oli kesätyöpaikka tässä yrityksessä. Yritys oli hyvässä kunnossa. Yrityksessä työskentelee osaava ja kokenut henkilökunta sekä tämän lisäksi tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kasvulle on selkeä tilaus. Mitä enemmän keskustelin Vesan kanssa työelämän murroksesta ja työn sisällön merkityksellisyydestä, sitä vakuuttuneemmaksi tulin, että yrittäjyys on minulle tässä vaiheessa houkuttelevin vaihtoehto", Vainio sanoo.

Valmennuksen opit auttavat rekrytoinneissa

Nykyistä työtään Vainio kuvailee antoisaksi ja mieluisaksi. Omistajuus ja yrittäjyys pienessä yrityksessä on tuonut hänen työhönsä uutta virtaa, motivaatiota ja merkityksellisyyttä.

"Menestyäkseen yrittäjänä on tärkeää oppia tuntemaan ihmiset ja asiakkaat, joiden kanssa tekee yhteistyötä sekä huolehtia yrityksen taloudellisesta hyvinvoinnista. Nykyisen työni arki on käytännönläheistä. Yhdessä työntekijöitteni kanssa ratkomme asiakkaiden tarpeita ja tarjoamme niihin ratkaisuina tuotteita ja palveluja", hän sanoo.

Muun muassa terveydenhuollon, elektroniikkateollisuuden ja logistiikan ammattilaisille erikoislaukkuja markkinoivan Erikoislaukku Oy:n kilpailukyky perustuu läheiseen ja helposti tavoitettavaan yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.

"Yritykseni on ketterä ja joustava kasvuyritys, joka menestyy yhdessä nykyisten asiakkaiden kanssa ja hakee lisää kasvua uusista avauksista. Henkilökohtaisesi olen nyt erittäin innostunut markkinointi- ja myyntityöstä. Haluan löytää uusia asiakkuuksia", hän sanoo.

Työnantajan roolissa HRM Partnersin tarjoamasta valmennuksesta ja CV-tuunauksien harjoittelusta on nyt hyötyä myös toisestakin näkökulmasta.

"Uusien työntekijöiden rekrytoinnin tullessa ajankohtaiseksi osaan nyt ajatella asioita monipuolisemmin myös työntekijän näkökulmasta", hän sanoo.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu