Back to programmes
Ledarskap

Ledarskapsprogrammet

Next programme starts
21 Nov 2023
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Registration deadline
31 Oct 2023

Programöversikt

Som ledare och chef är det viktigt att hela tiden utveckla sig själv och du behöver vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap.

Hanken & SSE Executive Educations Ledarskapsprogrammet ger dig tillgång till nya insikter, färdigheter och verktyg som hjälper dig utvecklas i din ledarroll. Programmet lyfter upp såväl praktiska ledarskapsfrågor, lätta att implementera i den dagliga verksamheten, som frågor som behöver få tid att mogna under en längre tid. Programmet ger dig praktiska verktyg och metoder för att kunna agera som ledare och chef och hjälper dig att utveckla både dig själv och dina anställda via ett kommunikativt och inkluderande ledarskap. Programmet lämpar sig för ledare och chefer inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 - Att leda sig själv och andra för topprestation

21 Nov 2023
Att leda sig själv och andra
Självkännedom och självbild som grund för personligt ledarskap
Att sätt mål och nå dem
Från expert till ledare/chef

Talent Management
Attrahera och motivera
Kompentsutveckling
Belöningssystem
22 Nov 2023
Att leda för topprestation
Hur leda och skapa högpresterande team?
Empowerment, motivation och feedback
Coachande ledarskap
Hybridledarskap

Modul 2 - Kommunikation, ledarskap och organisation

16 Jan 2024
Människor, kommunikation och ledarskap
Kommunikativt ledarskap
Information eller kommunikation?
Kommunikation och kroppsspråk
Att leda en mångkulturell gemenskap
Att leda digitalt
Människan och mobilen
17 Jan 2024
Ledarskap och organisation
Uppdraget som ledare/chef
Individ - grupp - organisation
Produktions- och utvecklingslogik och ledarskap
Samhällsvärderingar: generationer, hållbar utveckling
Omvärld och förndringsledning
Arbetsplatslärande och lärandemiljö

Modul 3 - Konflikthantering, En välmående arbetsgemenskap

13 Feb 2024
Konflikthantering
Empatiskt ledarskap och emotionell intelligens (EQ)
Kommunikation i en konfliktsituation
Individanpassad kommunikation

En välmående arbetsgemenskap
Hur skapa produktiva och välmående individer och team?
Stress och utbrändhet
Psykosociala riskfaktorer
Psykologisk trygghet som framgångsfaktor

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till personer i ledar- och chefsställning, t.ex. förmän, arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom expert- och sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års ledarskapserfarenhet.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som ledare/chef samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina medarbetare, det egna teamet eller den egna enheten.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,4/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella utbildare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Vi varierar undervisningen med individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under programmet arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika processer som berör ledarskapet i företag och organisationer.

Pris

2 990 € (+ moms 24 %) per deltagare

I priset ingår föreläsningar, programmaterial, lunch, kaffe och diplom - digital badge.

Plats

Programdagarna arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med deltagandet.

Contact us for
more information

Share page