AI-strategi för företagsledare

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap har integrering av teknik och artificiell intelligens (AI) blivit absolut nödvändig för företags framgång. Detta program erbjuder ett ramverk för att förstå och implementera teknik- och AI-lösningar.

KEKSI STK Hanken SSE lounge 89733
Programme start
19.11.2024
Module location
Vaasa
Investment
1 950 €
Language
Swedish