HR

Löneräkning och personaladministration

Next programme starts
25 May 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
15 May 2020

Programöversikt

Löneräkning och personaladministration är ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare och personaladministratör möter i sitt arbete. I detta arbete är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

Personer som arbetar med löneräkning och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns deadlines varje månad för när arbetet måste vara klart.

Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i såväl de arbetsrättsliga som de skatte- och kollektivavtalsregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

25 May 2020
Företagets löneadministrativa rutiner - ONLINE kl. 9 - 12
Lönebetalning och krav på lönebokföring
Förskottsinnehållning
26 May 2020
Finsk arbetsrätt och centrala kollektivavtal - ONLINE kl. 9 - 12
Arbetsavtalsrätt - ingående av arbetsavtal, anställningsformer, ändring av arbetsavtal, avslutande av arbetsavtal
9 Jun 2020
Företagets löneadministrativa rutiner, forts. - ONLINE kl. 9 - 12
Arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund
Kostnadsersättningar
Natura förmåner och personalförmåner
10 Jun 2020
Finsk arbetsrätt och centrala kollektivavtal, forts. - ONLINE kl. 9 - 12
Arbetstagarens frånvaro - sjukfrånvaro, ledigheter, semester

Modul 2

21 Sep 2020
Finsk arbetsrätt och centala kollektivavtal.
Integritetsskydd i arbetslivet
Centrala kollektivavtal - tillämpningsområden, arbetstidsreglering, semester, lön, övriga bestämmelser
GDPR
22 Sep 2020
Praktisk och teknisk löneräkning
Genomgång av arbetsmetoder och -rutiner
Olika problemsituationer
Underlag för löneräkning
Hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare
Praktiska lösningar
Underlag för att underlätta praktiska löneräkningar
Möjligheter att överföra data från externa tidsuppföljningssystem

Vem programmet är för

Löneräknare och personaladministratörer som ansvarar för företagets personal- och lönefrågor samt arbetsrättsliga frågor. Programmet vänder sig även till ägare/personal på bokföringsbyråer som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Genom programmet får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen. Programmet ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar. Vi går även igenom de centrala punkterna i kollektivavtalen som deltagande företag är bundna till. Under programmets gång får du även möjlighet att diskutera aktuella problem med övriga kolleger från andra organisationer och få svar av experter på de frågor du har gällande din egen organisation.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,8/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar praktiskt erfarna utbildare som även tidigare medverkat i Hanken & SSE:s fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

Pris

1 590 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, digital inlärningsplattform, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Modul 1 arrangeras online (Teams). Modul 2 arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med ert delltagande I programmet. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page