HR

Löneräkning och personaladministration

Next programme starts
21 Sep 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
3 Sep 2021

Programöversikt

Löneräkning och personaladministration är ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare och personaladministratör möter i sitt arbete. I detta arbete är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

Personer som arbetar med löneräkning och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns deadlines varje månad för när arbetet måste vara klart.

Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i såväl de arbetsrättsliga som de skatte- och kollektivavtalsregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.


Covid-19

Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläget är att utbildningsarrangemangen sker på plats.
Om saker och ting normaliseras så erbjuder vi ändå så kallade hybridlösningar där man kan välja vilket format av undervisningen man tar del av. Man kan välja mellan att delta fysiskt på plats eller på distans via Zoom.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

21 Sep 2021
Företagets löneadministrativa rutiner
Lönebetalningen och krav på lönebokföring
Förskottsinnehållning
Inkomstdatasystemet och lönerapportering
Källskattekort, utlandslöner och försäkringslön
Arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund
Kostnadsersättningar
Personalförmåner
22 Sep 2021
Finsk arbetsrätt och centrala kollektivavtal
Arbetsavtalsrätt - ingående av arbetsavtal, anställningsformer, ändring av arbetsavtal, avslutande av arbetsavtal
Arbetstagarens frånvaro - sjukfrånvaro, ledigheter, semester

Modul 2

19 Oct 2021
Finsk arbetsrätt och centala kollektivavtal.
Integritetsskydd i arbetslivet
Centrala kollektivavtal - tillämpningsområden, arbetstidsreglering, semester, lön, övriga bestämmelser
GDPR
20 Oct 2021
Praktisk och teknisk löneräkning
Genomgång av arbetsmetoder och -rutiner
Olika problemsituationer
Underlag för löneräkning
Hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare
Praktiska lösningar
Underlag för att underlätta praktiska löneräkningar
Möjligheter att överföra data från externa tidsuppföljningssystem

Vem programmet är för

Löneräknare och personaladministratörer som ansvarar för företagets personal- och lönefrågor samt arbetsrättsliga frågor. Programmet vänder sig även till ägare/personal på bokföringsbyråer som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Genom programmet får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen. Programmet ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar. Vi går även igenom de centrala punkterna i kollektivavtalen som deltagande företag är bundna till. Under programmets gång får du även möjlighet att diskutera aktuella problem med övriga kolleger från andra organisationer och få svar av experter på de frågor du har gällande din egen organisation.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,8/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar praktiskt erfarna utbildare som även tidigare medverkat i Hanken & SSE:s fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

Pris

1 590 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, digital inlärningsplattform och ett digital diplom.

Plats

Programmet arrangeras i i första hand på plats i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa, men kan också arrangeras som hybridlösning för deltagare som inte har möjlighet att närvara på plats.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Share page