HR

Löneräkning och personaladministration

Next programme starts
23 May 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Löneräkning och personaladministration är ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare och personaladministratör möter i sitt arbete. I detta arbete är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

Personer som arbetar med löne- och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns en deadline varje månad för när arbetet måste vara klart.

Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i de skatte- och kollektivavtalsregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

Personer som arbetar med löne- och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns en deadline varje månad för när arbetet måste vara klart.

Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i de skatte- och kollektivavtalsregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

Programinnehåll & struktur

23 May 2020
Arbetsrätt
Arbetsavtal och kollektivavtal
Permittering, familjeledigheter, sjukfrånvaro, semester, övriga lagstadgade ledigheter
Arbetstid
24 May 2020
Företagets löneadministrativa rutiner
Lönebetalning och krav på lönebokföring
Förskottsinnehållning
Arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund
Kostnadsersättningar
Natura förmåner och personalförmåner
Periodskattedeklaration och årsanmälan
25 May 2020
Praktisk löneräkning
Genomgång av arbetsmetoder och -rutiner
Olika problemsituationer
Underlag
Hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare
Praktiska lösningar

Teknisk löneräkning
Genomgång av arbetsmetoder
Hur lösa olika löneräkningsproblem i ett löneräkningsprogram

Vem programmet är för

Målgruppen är löneräknare och personaladministratörer på företag som vill få bättre kunskaper i frågor gällande löne- och personaladministration samt ägare/personal på bokföringsbyråer som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Genom programmet får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen. Under programmets gång får du även möjlighet att diskutera aktuella problem med övriga kolleger från andra organisationer och få svar av experter på de frågor du har gällande din egen organisation.

Utbildare

Som utbildare fungerar våra praktiskt erfarna föreläsare som tidigare medverkat i Hankens fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

Pris

1.075 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Utbildningen hålls mestadels i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Project Manager
+358 40 352 1748 asa.hamalainen@hankensse.fi
Share page