Fördjupad excel och power BI

Next programme starts
10 Jun 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Bättre analys och presentation av affärsprocesser och ekonomi. Fördjupad Excel och Power BI är en programhelhet inom hantering, uppföljning och presentation av data med hjälp av Excel.

Oberoende om du jobbar i ledningen, som mellanchef eller som expert inom ditt företag ställs du ofta inför det faktum att du har för lite tid att analysera data och presentera informativa rapporter, samt hur du ändrar importerad data så att man kan få ut vettiga rapporter och presentioner av datan. Detta gäller för de flesta affärsprocesser inom ett företag; ledning och ledningssystem, inköp och lagerhantering, KPI:s, some-analyser, försäljning/CRM, nyhetsbrev, ekonomistyrning, bokföring, tidsuppföljning, projektuppföljning mm. Vi har alla stått inför det faktum att trots alla våra affärssystem så måste vi ändå ta fram extra analyser och presentationer för att få fram den info som vi söker.

Programinnehåll & struktur

10 Jun 2020
Excel formler och funktioner
Snabbrepetition av grunderna
Cell referenser
Kalkylblads formler
- infoga funktioner
- översikt över Excels kalkylbladsfunktioner
- funktioner för sammanställning av data som, letaupp, index, match, summa.om, antal.om
Länkning mellan arbetsböcker
Effektivare formler
Listor
- formatera en lista till tabell
- sortering och filtrering
Villkor styrd formatering
- användning av formler i formatering
Målsökning
Tips och tricks

Under den första kursdagen kommer vi att sammanslå information från olika arbetsböcker med olika tekniker som till exempel konsolidering, för att sedan kunna analysera data. Vi bekantar oss även med formelgranskning och andra Excel funktioner och verktyg.
11 Jun 2020
Excel listor, pivot och Power BI
Hantering av större datamängder
Import av data
Dela data i kolumner
Textfunktioner för att ”städa” upp data
Omvandla en lista till tabell
- tabell funktioner
- summor baserade på filtrering
Pivot tabeller
- skapa en pivot tabell
- funktioner för sammanställning i pivot
- sortering
- beräkningar i en pivot tabell
- gruppering av data
- filtrering
- pivot-diagram
Pivot sammanställning från flera tabeller
- tabell relationer
KPI – Key Performance Indicator
Från Excel data till visuella rapporter via Power BI

Under den andra kursdagen kommer vi att gå igenom hur man importerar data till Excel och problematiken kring detta. När vi väl fått in data gör vi sammanställningar och rapporter på olika sätt som till exempel försäljningsstatistik per kund, kundgrupp och produkter. Slutligen ser vi hur man kopplar all data till Power BI.

Vem programmet är för

Personer som behöver använda excel och Power BI för att omforma och analysera data, för att bättre förstå helheter inom en affärsprocess eller ett företag. Kursen lämpar sig för tex ekonomichefer, controllers, bokförare, säljare, marknadsförare, inköpare, ledning mm. Kursen lämpar sig också bra för personer som jobbar med ”big data”.

Vi rekommenderar att du jobbat kontinuerligt med excel under en tid och att du redan har grundkunskaper inom excel för att effektivt kunna ta nästa steg och jobba med fördjupningen inom excel på denna kurs.

Målsättning

Kursen ger dig möjlighet att utnyttja mer av excel-programmets potential och presentera resultaten med hjälp av Power BI. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär dig sammanfatta resultat från big datalistor till läsliga rapporter och analyser.

Hanken & SSE Executive Education prioriterar ett aktivt lärande på våra utbildningsdagar. Aktivt lärande är en form av erfarenhetsbaserat lärande. Det är ett sätt att få deltagarna att aktivt handskas med frågor, metoder, koncept och processer som har en stark återkoppling till organisations- eller företagsmiljön. Våra föreläsare har ett starkt kunnande inom de teman, affärsområden eller affärsprocesser som berörs under föreläsningsmodulen. Vi strävar efter att under de olika modulerna ge deltagarna ökat kunnande inom kursens centrala temaområden samt användbara verktyg eller metoder för utveckling av affärsverksamheten.

Utbildare

Boris Isaksson har arbetat som utbildare sedan 1985, allt från traditionell lärarledd utbildning till personlig coachning, seminarier, databasutveckling i Access och MS SQL, support mm. Förutom utbildning har han jobbat med programmering i MS Office och gjort allehanda hjälpprogram samt designat databaser både i MS SQL och Access.

Boris började sin karriär på 80-talet på IBM i Sverige som instruktör för företagets samnordiska skolningscentra på Lidingö, men jobbade också med företags- och systemkonsultering . Nu är han bosatt i Finland och jobbar främst med stora internationella företag.

Pris

Båda dagarna:
890 € (+moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, kaffe, lunch och diplom.

En dag:
490 € (+moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, kaffe, lunch och diplom.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Referenser

Alexandra Vikberg, Revisorsassistent, Vikbergs Revision Ab
Anders Björklund, Product Manager, ABB Oy
Mika Mäkisalo, Sales Director, HSS Media Ab

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Project Manager
+358 40 352 1748 asa.hamalainen@hankensse.fi
Share page