Back to programmes
Arbetssökande

Ledarskapsprogram

Module Location
Vaasa
Language
Swedish, Finnish
Registration deadline
11 Mar 2022

Programöversikt

Ett program som hjälper dig att få nya insikter för att bli en bättre ledare. Programmet ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom att få ny kunskap, nya färdigheter och redskap samt en ökad insikt om din egen kompetens.

För att uppnå framgång i arbetet krävs att man ständigt utvecklar sig själv och sin kompetens som ledare. Man bör ha ett framförhållningsperspektiv och kontinuerligt analysera sin affärsomgivning, sina medarbetare och interna och externa faktorer som påverkar företagets/organisationens verksamhetsomgivning. Man bör ha en tydlig och effektiv kommunikation med sina medarbetare, lära sig att lyssna aktivt, hålla svåra samtal samt ge feedback på konstruktivt sätt.

Programinnehåll & struktur

Programmet pågår under 3 månader, varav ca 6 veckor är närstudier och 6 veckor distansstudier. Närundervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Distansstudierna består av hemuppgifter samt ett skriftligt arbete som löper parallellt med utbildningsdagarna och som presenteras i slutet av programmet. Under programmet blandas klassrumsundervisning med hybrid och online undervisning.

Programmet startar den 23 mars 2022 och avslutas den 17 juni 2022. Närstudierna sker mellan kl. 9 – 15.30 i Hankens utrymmen på Biblioteksgatan 16, Vasa alternativt via Zoom. Det är 2–3 närstudiedagar per vecka och de resterande dagarna är distansstudier.

Modul 1 - Personligt ledarskap

Självledarskap:

 • Självkännedom
 • Att sätta mål och nå dem
 • Personlighetsanalys

Framtida anställning & jobbsökning 2.0 - mitt nästa steg i karriären:

 • CV kliniken
 • LinkedIn workshop
 • Min video CV

Modul 2 - Teamledarskap

 • Jag som teamledare
 • Kommunikativt ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Konflikthantering och välmående arbetsplatser
 • Projektledning

Modul 3 - Organisationsledning

 • Organisationens styrdokument och värdegrunder
 • Förändringsledning och anpassningsförmåga
 • Framtidsorienterat ledarskap
 • HR-management och personalutveckling

Modul 4 - Agilt ledarskap

 • Agilt ledarskap allmänt
 • Agilt ledarskap på individ och organisationsnivå
 • Kommunikation – en förutsättning för agilt ledarskap
 • Företagsbesök

Slutarbete

Deltagarna skriver under utbildningens gång ett personligt slutarbete kring ”Jag som framtida ledare”. Arbetet fördelas mellan personlig nulägesanalys och kompetens- och utvecklingsplan med koppling till ledarskapsutveckling och gruppcoachning enligt GROW-metoden. Efter varje större modul träffar gruppen sin coach som går igenom modulens teman och avstämmer med arbetsboken enligt följande huvudpunkter i GROW-metoden:

Att ställa upp målsättningar och nå dem
Självutvärdering – SWOT-analys
Analysera valmöjligheter
Slå fast utvecklingsplan

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till Dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet och vars sysselsättningsmöjligheter skulle gynnas av en bred ledarskapsutbildning för att därigenom bli en mer motiverande förman, projektledare, teamledare eller medarbetare.

Utbildningsspråken är svenska och finska, vid behov engelska. Du får alltid använda ditt eget modersmål (finska eller svenska) men bör förstå båda språken i såväl skrift som tal. Till utbildningen antas 16 deltagare.

Målsättning

Vår målsättning är att ge dig de färdigheter du behöver för att kunna leda och utveckla ett eget team eller en egen enhet såväl inom den privata som offentliga sektorn. Efter programmet vet du hur du utvecklar och motiverar dina medarbetare. Du har kunskap för att planera, sätta mål och känner till de vanligaste fallgroparna inom ledarskap.

Information & ansökan

Utbildningsrådgivningen, tfn: 0295 020 712 mån-fre kl. 9 – 16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi alt.
Hanken & SSE, Åsa Hämäläinen, tfn: 040–3521748 mån-fre kl.10-15, asa.hamalainen@hakensse.fi

Man kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som hittas på arbets- och näringsbyråns hemsida www.te-tjanster.fi (bankkoder behövs för identifiering av den sökande). Fyll i ansökan omsorgsfullt.

Sista ansökningsdag till utbildningen är 11.3.2022. Intervjuer hålls vid Österbottens arbets- och näringsbyrå, kontoret i Vasa 17.3.2022. Till intervjuerna skickas skild inbjudan per post eller via sms.


Vi bygger tillsammans en grund som hjälper dig utvecklas till en bättre ledare.

Contact us for
more information

Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Senior Project Manager
+358 40 352 1748 asa.hamalainen(a)hankensse.fi
Share page

Programmet arrangeras i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå.