Tillväxt

Hanterbar tillväxt - Venture growth

Next programme starts
November 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development
Registration deadline
31 Oct 2020

Programöversikt

Hanterbar tillväxt - Venture growth programmet ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via programmet får du en större insikt i vilka företagets strategiska tillväxtprocesser är samt hur du skall hantera och leda ditt företags tillväxt. Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

Gör man en lyckad innovationssatsning genererar detta oftast en tillväxt eller lönsamhetsförbättring för företaget. För nya företag skapas tillväxt oftast genom ett nyskapande av tjänster eller produkter, men för ett etablerat företag kan tillväxt också genereras via en modifiering av affärsmodellen eller effektivering av processer och strategiska beslut baserade på förändringar i företagets omvärld.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt 10 dagar när- och onlinestudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet. För små och medelstora företag, ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering i programmet. Konsulteringen inleds med en halvdags GAP-analys av företagets affärsprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus för den resterande konsulteringstiden överenskommes efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education Vaasa.

Pga Covid 19-pandemin har alla utvecklingsprogram, som delfinansieras via NTM-centralerna, från 1.9.2020 getts direktiv att beakta det regionala smittoläget då man besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Affärskonsulteringarna skall med beaktande av smittoläget i landet och i de olika regionerna arrangeras face to face eller online. 

Modul 1

18 Nov 2020
Strategi för tillväxt
Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver
Analys, profilering och marknadspositionering

Hur skapa en gemensam vision och handlingsplan?
Strategisk planering - Redskap för strategiprocessen

Mätning av strategins genomförande
19 Nov 2020
Det nya affärslandskapet
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, t.ex. delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, t.ex. digitalisering och IoT

Strategi för tillväxt - Blue Ocean Strategy
Workshop: Affärsmodellering

Kreativt ledarskap
Hur skapa en vinnande kultur och en innovativ tillväxtorienterad organisation
Vikten av förnyelse

Modul 2

3 Dec 2020
Affärsjuridiska aspekter för ett tillväxtföretag
Viktiga avtalsfrågor för ett växande företag
Riskbedömning och hantering
Avtalsbrott och konsekvenser
Arbetsavtal och immaterialrättsliga aspekter
Sekretessavtal

Skatterättsliga aspekter vid tillväxt
Inkomstskatt och beskattningen av företagsinkomster
Företagsformer i beskattningen
Bokslut och beskattning
8 Dec 2020
Affärsmodeller och trender
Olika affärsmodeller för tillväxt
Omvälvande förändringar och inverkan på affärsmodeller
Business Model Canvas

Varumärkesstrategi
Varumärkesidentitet och Positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
Varumärke, kundvärde och prissättning

Modul 3

12 Jan 2021
Ekonomiplanering, analys och uppföljning
Affärsprocesser, bokslut och bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal
Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt tillväxtföretag?
Kostnadskalkylering
Budgetering
Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler
20 Jan 2021
Företagsvärdering och riskfinansiering
Riskfinansiering ur finansiärens synvinkel
Ägarstrategi, affärsplan och KPI:s
Från affärsplan till kassaflöde eller tvärtom?
Företagsvärdering

Inspiration for Growth
Face the Challenge
Prepare yourself
Setup your goals and vision
Be ready when opportunity strikes
Owner Strategy as driving force

Utveckling och ledning av tillväxtföretag nyckeln till framgång

Modul 4

17 Feb 2021
Personalutveckling i en snabbföränderlig värld
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal - Målstyrt ledarskap
Kontinuerlig kompetensutveckling

Talent Acquisition
Hur hitta rätt kompetens?
Rekryteringsstrategier - resursering för tillväxt
Marknadsföring, some och arbetsplatsbranding
18 Feb 2021
Ledningsgruppen som katalysator för företagets tillväxt
Ledningsgruppens sammanstättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

Modul 5

17 Mar 2021
Effektiv försäljning och säljstyrning
Hur du bäst organiserar försäljnings- och marknadsarbetet
Digitala verktyg som stöd för säljstyrningen
Identifiera din marknad och idealkund
Attrahera, Utveckla och Behålla lönsamma kunder
Skapa kontakt med kunder online och off-line
Social försäljning - Öka sannolikheten till affär
Konvertera kunder till affär (avslutsteknik, argumentation, prispsykologi)
Utveckla existerande kunder (merförsäljning)
Disc - personligheter du möter i försäljningen
18 Mar 2021
Strategiskt förändringsarbete
Företagskultur och förändring
Att leda förändring och förnyelse
Kommunikativt ledarskap
Strategins genomförande - Operativt ledarskap

Konsultering

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast 31.8.2021.

Konsulteringen inleds med ett halvdags GAP-analys av företagets affärspocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dagar konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa. Gäller endast små och medelstora företag.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som hör till företagets ledning eller ägare och nyckelpersoner inom företag som eftersträvar tillväxt regionalt, nationellt eller internationellt samt eftersträvar en mer planerad tillväxt via strategiska beslut.

Till programmet kan max. 20 deltagare delta i.

Målsättning

Den allmänna målsättningen med programmet är att ge dig som deltagare beredskap och kunnande att hantera företagets tillväxt. I programmet lyfts de delområden inom affärsverksamheten upp som är viktiga för ett tillväxtföretag. Programmet stöder och coachar deltagarna och deras företag att planera och genomföra sina tillväxtplaner.

Deltagarnas snittbetyg för programmet är 4,2 av 5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken & SSE samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du att se föreläsarprofilen så sänder vi den gärna till dig.

Pris

1.470 € (+ moms 24 %) per person. *priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag.

Anmälan för SME-företag

Anmälan för storföretag

Storföretag och offentliga organisationer kan delta i utbildningsdelen till priset 3.990 € (+moms 24%) - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, ett års licens på digital inlärningsplattform, utvecklingsplan, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och diplom.

Plats

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans utrymmen i Vasa och ONLINE.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Pga Covid 19-pandemin har alla utvecklingsprogram, som delfinansieras via NTM-centralerna, från 1.9.2020 getts direktiv att beakta det regionala smittoläget då man besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Affärskonsulteringarna skall med beaktande av smittoläget i landet och i de olika regionerna arrangeras face to face eller online.

Referenser

Tobias Snellman - BestLab Oy Ab

Kjell Östman – BCE Ltd

Markus Myllymäki – Novafloor OyI samarbete med

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page