Tillväxt

Att leda tillväxt - Venture growth

Next programme starts
16 Oct 2019
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development
Registration deadline
27 Sep 2019

Programöversikt

Att leda tillväxt - Venture growth programmet ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via programmet får du en större insikt i vilka företagets strategiska tillväxtprocesser är samt hur du skall leda ditt företag mot tillväxt. Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

Gör man en lyckad innovationssatsning genererar detta oftast en tillväxt eller lönsamhetsförbättring för företaget. För nya företag skapas tillväxt oftast genom ett nyskapande av tjänster eller produkter men för ett etablerat företag kan tillväxt och lönsamhet genereras genom utveckling av nya produkter och tjänster, modifiering av gamla produkter, tjänster och processer eller strategiska beslut baserat på förändringar i företagets omvärld.

Programinnehåll & struktur

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering som genomförs senast i juni 2020. Gäller endast sme-företag. Konsulteringen inleds med ett halvdags företagsbesök och en analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dgr konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education Vaasa.

Modul 1

16 Oct 2019
Strategi för tillväxt
Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver
Analys, profilering och marknadspositionering

Hur skapa en gemensam vision och handlingsplan?
Strategisk planering - Redskap för strategiprocessen

Mätning av strategins genomförande

Modul 2

24 Oct 2019
Det nya affärslandskapet
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, t.ex. delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, t.ex. digitalisering och IoT

Affärsmodeller för tillväxt
Organsik tillväxt, företagsuppköp, nätverk, internationalisering
Blue Ocean Strategy
Workshop: Affärsmodellering

Kreativt ledarskap
Hur skapa en vinnande kultur och en innovativ tillväxtorienterad organisation
Vikten av förnyelse

Modul 3

20 Nov 2019
Ledningssystem - styrning och uppföljning
Ledningsgruppens sammanstättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan
21 Nov 2019
Personalutveckling
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal - Målstyrt ledarskap
Svåra samtal

Talent Acquisition
Hur hitta rätt kompetens?
Rekryteringsstrategier - resursering för tillväxt
Marknadsföring och branding
Sociala medier

Modul 4

11 Dec 2019
Ekonomiplanering, analys och uppföljning
Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt tillväxtföretag?
Balans och resultat - Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Bokslutsanalys - att läsa och förstå
Ekonomiska nyckeltal (KPI:s) för ledningen
Lönsamhet och kassaflöde
Företagsvärdering
12 Dec 2019
Investering och finansiering
Riskfinansiering ur finansiärens synvinkel
Riskhantering - Ekonomiska konsekvenser av olika beslut
Optimal kapitalstruktur - soliditet
Utveckling och ledning av tillväxtföretag nyckeln till framgång

Modul 5

15 Jan 2020
Prissättningsstrategi och varumärkeshantering
Kundernas köpbeteende och vår marknadspostition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning
Varumärkesidentitet och Positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
16 Jan 2020
Säljstyrning och uppföljning inom tillväxtföretaget
Hur du bäst organiserar försäljnings- och marknadsarbetet
Digitala verktyg som stöd för säljstyrningen
Identifiera din marknad och idealkund
Attrahera, Utveckla och Behålla lönsamma kunder
Skapa kontakt med kunder online och off-line
Social försäljning - Öka sannolikheten till affär
Konvertera kunder till affär (avslutsteknik, argumentation, prispsykologi)
Utveckla existerande kunder (merförsäljning)
Disc - personligheter du möter i försäljningen

Modul 6

12 Feb 2020
Affärsjuridiska aspekter för ett tillväxtföretag
Corporate Governance styrelsens skyldigheter och ansvar
Aktieägaravtal
Viktiga avtalsfrågor för ett växande företag
Riskbedömning och hantering
Avtalsbrott och konsekvenser
Viktigaste arbetsrättsliga frågeställningarna
Arbetsavtal och immaterialrättsliga aspekter
NDA

Skatterättsliga aspekter vid tillväxt och internationalisering
Skatterätt och bokslutspolitik samt skatteplanering
Företagsformer i beskattningen
13 Feb 2020
Strategiskt förändringsarbete
Företagskultur och förändring
Att leda förändring och förnyelse
Kommunikativt ledarskap
Strategins genomförande - Operativt ledarskap

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som hör till företagets ledning eller ägare och nyckelpersoner inom företag som eftersträvar tillväxt regionalt, nationellt eller internationellt samt eftersträvar en mer planerad tillväxt via strategiska beslut.

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

Målsättning

Den allmänna målsättningen med programmet är att ge dig som deltagare beredskap och kunnande att hantera företagets tillväxt. Programmet stöder och sparrar tillväxtföretag att planera och genomföra sina tillväxtplaner.

Digitalisering och användingen av digitala verktyg i företagets affärsprocesser belyses och diskuteras i programmet och kopplas till de olika modulernas teman.

Deltagarnas snittbetyg för programmet är 4,2 av 5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken & SSE samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du att se föreläsarprofilen så sänder vi den gärna till dig.

Pris

1.470 € (+ moms 24 %) per person. *priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag.

Anmälan för SME-företag

Anmälan för storföretag

Storföretag och offentliga organisationer kan delta i utbildningsdelen enligt skild prissättning - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, ett års licens på digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och diplom.

Plats

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Referenser

Tobias Snellman - BestLab Oy Ab

Kjell Östman – BCE Ltd

Markus Myllymäki – Novafloor Oy

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page