Redovisning

Nya bokförare

Next programme starts
14 Nov 2019
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Kunskap och verktyg för nya bokförare på bokföringsbyråer och organisationer. Hanken & SSE har utvecklat ett koncentererat och praktiskt kursprogram som tar fasta på de frågeställningar du som ny bokförare möter i ditt dagliga arbete. Programmet har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de praktiska arbetsuppgifter som utförs av en bokförare.

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Personer som arbetar med bokföringsarbete befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på bokföringstekniskt kunnande är högt.

Programinnehåll & struktur

14 Nov 2019
Bokförarens arbetsuppgifter

Bokföringssystem, hjälpbokföringar och avstämning
15 Nov 2019
Arbetsmetoder inom bokföringsarbetet

Elektronisk bokföring

Digitalisering och molntjänster
16 Nov 2019
Momsen i den löpande bokföringen

Ifall du är intresserad av kursen skickar vi gärna ett detaljerat kursprogram till dig.

Vem programmet är för

Målgruppen är nya/nyanställda i bokföringsbranschen, t.ex. anställda på bokföringsbyråer, bokföringsbyråinnehavare och andra som arbetar med bokföring inom företag och organisationer.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig konkret kunskap om bokförarens arbete samt verklighetsförankrade verktyg som är till nytta i ditt dagliga arbetet som bokförare. Under kursens gång går vi praktiskt igenom bokförarens arbetsuppgifter och de kunskapsområden man förutsätts behärska. Genom de diskussioner som förs på kursen får du också stöd i din utvecklings som bokförare. Vi går även igenom trender inom elektronisk bokföring och digitaliseringens inverkan på bokföringsarbetet.

Utbildare

Som utbildare fungerar våra praktiskt erfarna föreläsare som tidigare medverkat i Hankens fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

Pris

1.075 euro / person (+ moms 24 %). I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller med tåg via Seinäjoki.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page