Marknadsföring, Försäljning

Marknadsföring och säljledning

Next programme starts
February 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development

Programöversikt

Från marknadsstrategi till personlig försäljning. Utvecklingsprogrammet marknadsföring och säljledning ger deltagarna färdigheter att utveckla och förstärka marknadsförings- och säljprocesserna i företaget för att bättre kunna generera nyförsäljning och leda sina kundförhållanden. Programmet har ett specialfokus på digital marknadsföring och försäljning och arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

Under 10 utbildningsdagar berör vi marknadsföringens och försäljningens centrala delområden såsom strategisk planering, marknadsstrategier, kreativt ledarskap, verktyg för företagets affärsutveckling, företagets varumärke (branding), marknadsföring inom sociala medier, säljledning, personlig försäljning, prissättning, kommunikationsplanering mm.

För att kunna bedriva en effektiv marknadsförings- och säljverksamhet behövs riktlinjer och målsättningar för vart man vill komma. Hur skall insatserna hjälpa oss att uppnå våra strategiska målsättningar - vad förväntar vi oss av marknadsföringen och försäljningen? En klar viljeyttring inom företaget om vart vi är på väg skapar förutsättningar för en effektivare marknadsförings- och säljfunktion.

Inom marknadsföringen bör man också i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment med en stor kundförsåelse. Det krävs även en effektiv säljfunktion som jobbar systematiskt mot uppställda mål.

Programinnehåll & struktur

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Svenska handelshögskolan som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken & SSE Executive Education.

Modul 1

20 Feb 2020
Företagets strategiska marknadsföringsarbete

Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver
Strategisk marknadsföring
Strategisk planering - olika steg inklusive analysmodeller
Strategiska mf-aktiviteter
Kunddriven mf-strategi
21 Feb 2020
Det nya affärslandskapet – förstå dina marknadsutmaningar

Strategi - Blue Ocean - verksamhetsutveckling
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, tex delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, tex digitalisering och IoT
Marknadsföringens roll i företagets förnyelse och produktutveckling
Kreativt ledarskap
Workshop: Affärsmodellering

Modul 2

5 Mar 2020
Kommunikativt ledarskap och underhandlingar

Personlig kommunikation
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
Att sätta mål inför underhandlingar
Psykologi inom förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer

Modul 3

18 Mar 2020
Prissättningsstrategi och varumärkeshantering

Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning

Varumärkesidentitet och positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
19 Mar 2020
Kommunikationsledning som en del av marknadsföringsstrategin

Kärnbudskap, målgrupper och kanaler
Urskilj dig från dina konkurrenter - hitta din egen röst
Kommunicera utan ord
Skräddarsy budskap
Mikrostunder
Kommunikationsstrategi och -plan
Utveckling av företagets marknadskommunikation

Marknadsföring och kommunikation

Internationell marknadsföring
Marknadsmixen
Samarbete - företagsledning, försäljning och marknadsföring

Modul 4

24 Apr 2020
Sociala Medier

Trender
Varför sociala medier och vad ska man välja?
Vad är en community och hur hanterar man den?

Innehållsplanering i praktiken

Vad är innehållsmarknadsföring?
Vad är datadriven marknadsföring?
Vad är en kampanjplan och hur gör man en?
Den kreativa processen – vägen till bra innehåll
Workshop kring innehåll

Modul 5

21 May 2020
Personlig försäljning

Kundsegment och målgruppsanalys
Hur du hittar potentiella kunder online och offline
Social försäljning – Öka sannolikheten till affär via LinkedIn

Försäljningspsykologi

DISC-personlighetsprofilering
Köpsignaler och avslutningsteknik
Argumentations- och motargumentationsteknik
22 May 2020
Säljstyrning och uppföljning

Förmansarbetet i försäljning
Hur anställa de bästa säljarna - rekrytering, handledning och motivering?
Belöningssystem

Säljbudgeter och prognostisering?
Hur jobba med säljstyrning och -uppföljning?

Sales Funnel Process
Leadgenerering och Leaduppföljning

Digitala BI-verktyg

Modul 6

12 Jun 2020
Företagets story

Storytelling via audiovisuell kommunikation
Hur kommunicera ditt varumärke, dina värderingar och kärnbudskap?
Hur kommunicera ditt budskap via sociala medier

Digitala möjligheter - Inbound Marketing

CRM – arbetsmetoder kring leadgenerering
Kundengagemang via nyhetsbrev
Lärande om kunden och GDPR
Webinars
Fokusgruppsmöten
13 Jun 2020
Workshop kring försäljning och presentation

Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen
Demo- och presentationsteknik vid olika säljtillfällen
Försäljningssimulering - personliga styrkor och förbättringsområden
Workshop - Försäljningspitchen

Under programmet är deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner och erfarenhetsutbyte en viktig del av helheten. Under utbildningsdagarna varierar vi föreläsningarna med praktiska övningar och grupparbeten.

Affärskonsultering

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast december 2019.

Konsulteringen inleds med ett halvdags företagsbesök och en analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dgr konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa. Gäller endast sme-företag.

Vem programmet är för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

Målsättning

Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja kunnandet hos deltagarna kring marknadsföringens och försäljningens delområden. Vi stärker förmågan att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligande av det egna företagets marknadsföring och försäljning. Via programmet utvecklas företagets förmåga att handskas med delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.

Inom programmet Marknadsföring och säljledning för vi samman struktur och strategi med kreativa digitala marknadsförings- och säljlösningar - från strategi till personlig försäljning.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Intresserad av vem som föreläser? Kontakta oss så sänder vi föreläsarprofilerna per e-post.

Pris

1.470 € (+ moms 24 %) per person. *priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag.

Storföretag enligt skild prissättning à 399 € (+moms 24%) / kursdag - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och DIPLOM.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Hanken & SSE i Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Referenser

Boris Lindgård, Marknadsföringschef på BT-Agro Ab
Anders Ena, VD på Ena Golv & Tak Ab
Kjell-Owe Ahlskog, vd på Alcea Ab
Tina Gäddnäs, Product manager på Herrmans Ltd
Ulf-Peter Åstrand, Sector manager på Mirka Ltd

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page