Marknadsföring, Försäljning

Marknadsföring och säljledning

Next programme starts
March 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development
Registration deadline
28 Feb 2020

Programöversikt

Från marknadsstrategi till personlig försäljning. Utvecklingsprogrammet marknadsföring och säljledning ger deltagarna färdigheter att utveckla och förstärka marknadsförings- och säljprocesserna i företaget för att bättre kunna generera nyförsäljning och leda sina kundförhållanden. Programmet har ett specialfokus på digital marknadsföring och försäljning och arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

Under 10 utbildningsdagar berör vi marknadsföringens och försäljningens centrala delområden såsom strategisk planering, marknadsstrategier, kreativt ledarskap, företagets varumärke (branding), digital marknadsföring, inbound marketing, säljledning, personlig försäljning, prissättning mm.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt 10 dagar när- och onlinestudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet. För små och medelstora företag, ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering i programmet. Konsulteringen inleds med en halvdags GAP-analys av företagets affärsprocesser med fokus på marknadsföring och försäljning. Fokus för den resterande konsulteringstiden överenskommes efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education Vaasa.

Pga Covid 19-pandemin har alla utvecklingsprogram, som delfinansieras via NTM-centralerna, från 1.9.2020 getts direktiv att beakta det regionala smittoläget då man besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Affärskonsulteringarna skall med beaktande av smittoläget i landet och i de olika regionerna arrangeras face to face eller online.

Modul 1

5 Mar 2020
Säljstyrning och uppföljning

Förmansarbetet i försäljning
Hur anställa de bästa säljarna - rekrytering, handledning och motivering?
Belöningssystem

Säljbudgeter och prognostisering?
Hur jobba med säljstyrning och -uppföljning?

CRM - Sales Funnel Process
6 Mar 2020
Kommunikativt ledarskap och underhandlingar

Personlig kommunikation
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
Att sätta mål inför underhandlingar
Psykologi inom förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer

Modul 2

10 Jun 2020
ONLINE Personlig försäljning
kl. 09:00-12:00
Kundsegment och målgruppsanalys
Hur du hittar potentiella kunder online och offline
Social försäljning – Öka sannolikheten till affär via LinkedIn
11 Jun 2020
ONLINE Försäljningspsykologi
kl. 09:00-12:00
DISC-personlighetsprofilering
Köpsignaler och avslutningsteknik
Argumentations- och motargumentationsteknik

Modul 3

19 Aug 2020
Företagets strategiska marknadsföringsarbete

Strategiska och operativa utmaningarna och marknadsföringens roll
Marknadsföringsstrategi, från vision och syfte till kundförhållande
Analys av kundsegment och värdebaserad försäljning
Resultatdriven kanalanvändning
Taktiska planer och organisation
20 Aug 2020
Varumärkeshantering och prissättningsstrategi

Varumärkesidentitet och positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition

Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning

Modul 4

16 Sep 2020
Digital marknadsföring - Sociala medier

Varför sociala medier och vad ska man välja?
Hur hanterar man sin community?
Vad är datadriven marknadsföring?
Målgruppsanalys och val av kanaler

Digital marknadsföring - Google

Sökmotoroptimering - SEO
Sökreklam: Ads-kampanjer
Analys av besökare: Analytics och andra BI-verktyg
17 Sep 2020
Digital attraktionskraft - Inbound Marketing

CRM – arbetsmetoder kring leadgenerering
Kundengagemang via nyhetsbrev
Lärande om kunden och GDPR
Webinars
Fokusgruppsmöten

Digital marknadsföring: Företagets story

Storytelling via audiovisuell kommunikation
Hur kommunicera ditt varumärke, dina värderingar och kärnbudskap?
Hur kommunicera ditt budskap via sociala medier

Modul 5

5 Oct 2020
ONLINE - Marknadsföring och kommunikationsledning
kl. 09:00-12:00
Marknadsföringens årsklocka
Kommunikationsstrategi och -plan
Utveckling av företagets marknadskommunikation
Kärnbudskap, målgrupper och kanaler
6 Oct 2020
ONLINE Marknadsföring och kommunikationsledning
kl. 09:00-12:00
Urskilj dig från dina konkurrenter - hitta din egen röst
Kommunicera utan ord
Skräddarsy budskap
Mikrostunder

Modul 6

24 Feb 2021
Det nya affärslandskapet – förstå dina marknadsutmaningar

Strategi - Blue Ocean - verksamhetsutveckling
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, tex delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, tex digitalisering och IoT
Marknadsföringens roll i företagets förnyelse och produktutveckling
Kreativt ledarskap
Workshop: Affärsmodellering
25 Feb 2021
Workshop kring försäljning och presentation

Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen
Demo- och presentationsteknik vid olika säljtillfällen
Försäljningssimulering - personliga styrkor och förbättringsområden

Workshop - Försäljningspitchen

Konsultering

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast februari 2021.

Konsulteringen inleds med ett halvdags GAP-analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dagar konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa. Gäller endast små och medelstora företag.

Vem programmet är för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

Målsättning

Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja kunnandet hos deltagarna kring marknadsföringens och försäljningens delområden. Vi stärker förmågan att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligande av det egna företagets marknadsföring och försäljning. Via programmet utvecklas företagets förmåga att handskas med delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.

Inom programmet för vi samman struktur och strategi med kreativa digitala marknadsförings- och säljlösningar - från strategi till personlig försäljning.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Intresserad av vem som föreläser? Kontakta oss så sänder vi dig gärna föreläsarprofilerna.

Pris

1.470 € (+ moms 24 %) per person. *priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag.

Anmälan för SME-företag

Anmälan för storföretag

Storföretag och offentliga organisationer kan delta i utbildningsdelen till priset 3.990 € (+moms 24%) - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, konsultering för små och medelstora företag, kaffe samt diplom och Digital Badge.

Plats

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans utrymmen i Vasa och ONLINE.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Pga Covid 19-pandemin har alla utvecklingsprogram, som delfinansieras via NTM-centralerna, från 1.9.2020 getts direktiv att beakta det regionala smittoläget då man besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Affärskonsulteringarna skall med beaktande av smittoläget i landet och i de olika regionerna arrangeras face to face eller online.

Referenser

Boris Lindgård, Marknadsföringschef på BT-Agro Ab
Anders Ena, VD på Ena Golv & Tak Ab
Kjell-Owe Ahlskog, vd på Alcea Ab
Tina Gäddnäs, Product manager på Herrmans Ltd
Ulf-Peter Åstrand, Sector manager på Mirka Ltd
Stefan Ketola, Försäljningschef, Ab Ekeri Oy
Bjarne Nordlund, Försäljningsdirektör, Alfen Elkamo Ab Oy
Sebastian Forsbacka, Försäljningschef, Ab HSJ-Products Oy
Camilla Wikman, CMO, Oy Prevex Ab


I samarbete med

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page