Back to programmes
Ledarskap

Marknadsföring och sälj

Next programme starts
8 Dec 2022
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Registration deadline
17 Nov 2022

Programöversikt

Stärk kunskapen kring marknadsföring och sälj.

En klar marknadsstrategi och -plan skapar förutsättningar för marknadsföringen och försäljningen att ta marknadsbeslut och forma kärnbudskapen i enlighet med företagets strategi och brand. För företaget är det också viktigt att ha en klar digital marknadsstrategi och -plan kombinerat med effektiv Lead Management. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, inbound marketing och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera kundvärden till olika kundsegment med en större träffsäkerhet.

En av de viktigaste funktionerna i företaget för att skapa omsättning och tillväxt enligt uppställda målsättningar är säljfunktionen. Det växande företaget behöver aktiva försäljare, som kan dra nytta av de digitala spår som leads och potentiella kunder genererar i form av digitala aktiviteter i olika kanaler.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet. För små och medelstora företag ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering i programmet.

Modul 1 - Strategisk marknadsföring, brand och prissättning

8 Dec 2022
Marknads- och försäljningsstrategier
Från strategi till marknadsföringsstrategi
Vision, mission och definition av syfte
Värdeskapande
Segmentering
Marknadsföringsplan
9 Dec 2022
Branding, varumärkeshantering och prissättningsstrategier
Varumärkesidentitet och positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition
Prissättningsstrategier för olika marknader, kundsegment och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet

Modul 2 - Tillväxt och säljstyrning

18 Jan 2023
Styrning, ledning och uppföljning av sälj och marknad
Övergripande mål för försäljning och marknad
Mäta och prognostisera försäljning och marknad
Ledning av sälj och marknad
Verktyg och system för sälj och marknad
19 Jan 2023
Growth Hacking
Grunderna i Growth Hacking
Tillväxtanalys
Kundresekarta
Designa Growth Hacking experiment

Modul 3 - Kommunikation och storytelling

14 Feb 2023
Kommunikation och förhandlingar
Personlig kommunikation
Möten i ett digitaliserat affärslandskap
Psykologi inom förhandlingar
Målsättningar inför förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer
15 Feb 2023
Storytelling
Hur kommunicerar vi företagets kärnbudskap och värderingar
Hur tänker vi strategiskt på innehåll och taktiskt utnyttjar våra kanaler
Hur gör vi innehåll som säljer och väcker känslor
Hur planerar vi budskap som går hem hos de rätta målgrupperna
Hur bygger vi vårt varumärke digitalt

Modul 4 - Digital marknadsföring

14 Mar 2023
Digital marknadsföring
Hur få mer trafik, försäljning och engagemang
Hur nå rätt målgrupp med digitala strategier
Sökoptimering - SEO
Google Ads-kampanjer
Analys av besökare, Google Analytics
15 Mar 2023
Digital marknadsföring forts.

Modul 5 Personlig försäljning i en digital värld

18 Apr 2023
Personlig försäljning
Säljresan
Grunderna i personlig föräljning
Grunderna i social selling via LinkedIn
Försäljningspsykologi
Köpsignaler och avslutningsteknik
19 Apr 2023
Säljande kommunikation
Din säljstil
Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen
Kommunicera övertygande
Workshop – Försäljningspitchen

Konsultering

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar för små och medelstora företag.

Vem programmet är för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner inom små och medelstora företag med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser. Till målgruppen hör också anställda som jobbar inom kundgränssnittet eller som har hand om företagets interna och externa kommunikation.

Med små och medelstora företag menas företag som har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Koncernförhållande påverkar företagsstorleken och även ägande under 50 % kan påverka företagsstorleken. NTM-centralen kontrollerar företagsstorleken för varje deltagare.

Målsättning

Programmet utvecklas kompetensen kring marknadsföringens delområden och förmågan att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligandet av det egna företagets marknadsföring och försäljning.

Inom programmet för vi samman struktur och strategi med kreativa digitala marknadsförings- och säljlösningar, från digital marknadsstrategi till Lead Management och personlig försäljning. Programmet lyfter fram delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring och försäljning inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.

Digitalisering och användningen av digitala verktyg i företagets marknadsförings- och säljprocesser går som en röd tråd genom programmet och kopplas till de olika modulernas teman. Vi påvisar också olika trender som kan ge upphov till nya affärsmodeller och nytänk på marknaden inom företaget.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella utbildare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Pris

1.590 € (+ moms 24 %) per person*

*Priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta från ett storföretag - storföretag kan anmäla sig här.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp- och individuella arbeten, konsultering för små och medelstora företag, kaffe samt digitalt diplom.

Plats

Programplatsen är i första hand Hanken Svenska Handelshögskolans utrymmen i Vasa. Restriktioner kring Covid-19 beaktas.

Contact us for
more information

Image for Inger Aaltonen
Inger Aaltonen
Business Director
+358 41 451 4600 inger.aaltonen(a)hankensse.fi
Share page


Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens Företagsutvecklingstjänster.