Marknadsföring

Marknadsföring i sociala medier

Next programme starts
May 2021
Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
28 Apr 2021

Programöversikt

Kommunikation, synlighet, analys och effekt! Digimarketing, webbanalys, SEO, Google analytics, content marketing är några vanliga ord idag. Men vad betyder det egentligen?

Programmet marknadsföring i sociala medier hjälper dig att skapa strategier och målsättningar för din kommunikation i sociala medier och hur man praktiskt genomför och analyserar kampanjer. Dels ges en grundläggande förståelse för de viktigaste digitala marknadsförings- och analysverktygen och dels tillämpningen av dessa på en snabbföränderlig marknad. Vi ser över hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier så att man kan följa med kunden på dennes resa från kampanj till kundkorg.

Inom marknadsföringen i sociala medier bör man i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment och med en stor kundförståelse.

NYHET! I programmet ingår 2 timmars Business Coaching där du utanför programdagarna har möjlighet att få stöd kring din some-kampanj som t.ex. kärnbudskap, some-kalender, kampanjupplägg och uppföljning eller generell businesscoaching kopplat till företagets utvecklingsmålsättningar, digitala marknadsstrategi eller personlig utveckling.

Covid-19

Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Detta program hålls online.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 (kl.9-13)

10 May 2021
Storytelling i Sociala Medier
Hur hittar man sin egen röst?
Workshop kring kärnbudskap & Tone of Voice
Vad är innehållsmarknadsföring?
11 May 2021
Sociala Medier och Innehållsplanering i praktiken
Trender
Varför sociala medier och vad ska man välja?
Vad är en community och hur hanterar man den?
12 May 2021
Sociala Medier och Innehållsplanering i praktiken
Vad är en kampanjplan och hur gör man en?
Den kreativa processen – vägen till bra innehåll
Workshop kring innehåll & uppgift inför distansstudierna

Distansstudier
Deltagarna gör upp en marknadsföringskampanj i SOME i det egna företaget. Resultatet av kampanjen analyseras i modul 2.

Modul 2 (kl.9-13)

15 Jun 2021
Analys av kampanjer och kommunikation
Vad är datadriven marknadsföring?
När blir siffror metrics?
KPI – Key Performance Indicators
Uppföljning och resultatmätning
16 Jun 2021
Från data till insikt
Presentation av mätverktyg
Workshop kring uppföljning av distansuppgiften
Trender & best practices (bl.a. AI, GDPR, designetik)
17 Jun 2021
Från data till insikt
Uppföljning av kundströmmar (Googles verktyg)
Från data till insikt – konsten att se in i framtiden
Så hålls some-strategin levande
Wrap-up och Q&A

Business Coaching under eller efter programdagarna

10 May 2021
Analysera och planera kampanj

Möte 1 med Business Coach 1h

Analys, stöd och planering av kampanj vid sidan av programdagarna.
31 Aug 2021
Uppföljning och stöd kring analys av kampanjen

Möte 2 med Business Coach 1h

Vem programmet är för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till nyckelpersoner med ansvar för företagets kommunikation i sociala medier eller med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att höja både det strategiska och praktiska kunnandet kring marknadsföring i sociala medier. Du lär dig om kärnbudskap och dess koppling till företagets strategi. Vi ser på planering, utveckling och hantering av marknadsföring via sociala medier. Du lär dig hur man aktivt och effektivt utnyttjar olika sociala medier för att förbättra företagets synlighet hos rätt målgrupper, föra en meningsfull dialog med kunderna, öka trafiken till företagets websida samt antalet konverteringar så att företagets verksamhet härigenom kan utvecklas.

Efter avlagd programmet kan du:

  • Utforma strategier för företags synlighet i sociala medier
  • Planera och utveckla innehåll för kommunikation i sociala medier
  • Utföra grundläggande analys av webtrafik och kampanjer i sociala medier

Utbildare

Hanna Rosvall är en Hankenalumn med lång erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Hon har i över 10 år jobbat passionerat med att hjälpa allt från små startups till stora internationella bolag att hitta sin unika röst och berätta sin historia på ett kreativt sätt i olika kanaler. Sedan 2018 är Hanna bosatt i Malmö och jobbar, genom sitt konsultbolag, främst med hållbara startups i Lund. Hon är även CMO för den hållbara fonden Proethos fond som har blivit framgångsrik mycket tack vare marknadsföring i sociala medier.

Henrik Rosvall från Scientific EdTech har ett mångsidigt webbtekniskt kunnande. Studier inom grafisk design och psykologi har dessutom hjälpt honom att skapa en djup förståelse för hur människor tänker och hur webbsidor på bästa sätt kan möta deras behov. Henrik har arbetat som webbutvecklare och designer i över 10 år, senast på en reklambyrå där digital marknadsföring och sociala medier var en viktig del av vardagen. I den rollen var Henrik också certifierad Google Partner. Han tror starkt på att det viktigaste inte är att få fram data – man måste också förstå vad siffrorna betyder. Henrik jobbar i dagsläget som CTO och medgrundare för startupföretaget Scientific EdTech som arbetar för att skapa nya digitala läromedel för grundskolan.

André Österholm från Hanken & SSE fungerar som Senior Business Coach i programmet. Han har en lång erfarenhet av att ha jobbat med många sme-företag i Österbotten kring att bygga upp some-strategier, skapa FB annonser och analysera dem. 

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Undervisningen innehåller både teoretiska grunder och praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för din professionella utveckling. Under programdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör temaområdet inom företag och organisationer. Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel. 

Pris

1 490 € (+ moms 24 %) per person. 

I priset ingår föreläsningar, personlig coaching, föreläsningsmaterial, licens för digital inlärningsplattform, grupp-/individuella arbeten samt ett digitalt diplom.

Plats

Programmet hålls över Zoom

Contact us for
more information

Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Project Manager
+358 40 352 1748 asa.hamalainen@hankensse.fi
Image for André Österholm
André Österholm
Associate Business Director
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page