Marknadsföring

Marknadsföring i sociala medier - online

Next programme starts
May 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
8 May 2020

Programöversikt

Kommunikation, synlighet, analys och effekt! Digimarketing, webbanalys, SEO, Google analytics, content marketing är några vanliga ord idag. Men vad betyder det egentligen?

Programmet marknadsföring i sociala medier hjälper dig att skapa strategier och målsättningar för din kommunikation i sociala medier och hur man praktiskt genomför och analyserar kampanjer. Dels ges en grundläggande förståelse för de viktigaste digitala marknadsförings- och analysverktygen och dels tillämpningen av dessa på en snabbföränderlig marknad. Vi ser över hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier så att man kan följa med kunden på dennes resa från kampanj till kundkorg.

Inom marknadsföringen i sociala medier bör man i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment och med en stor kundförståelse.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 (kl.9.00 - 13.00)

18 May 2020
Sociala Medier
Trender
Varför sociala medier och vad ska man välja?
Vad är en community och hur hanterar man den?
19 May 2020
Sociala Medier och Innehållsplanering i praktiken
Hur hittar man sin egen röst?
Workshop kring kärnbudskap & Tone of Voice
Vad är innehållsmarknadsföring?
Vad är datadriven marknadsföring?
20 May 2020
Innehållsplanering i praktiken forts.
Vad är en kampanjplan och hur gör man en?
Den kreativa processen – vägen till bra innehåll
Workshop kring innehåll & uppgift inför distansstudierna

Distansstudier
Deltagarna jobbar med marknadsföring i SOME i egna företag

Modul 2 (kl.9.00 - 14.00)

4 Jun 2020
Analys av kampanjer och kommunikation
När blir siffror metrics?
KPI – Key Performance Indicators
Uppföljning och resultatmätning
Presentation av mätverktyg
Workshop kring uppföljning av distansuppgiften
5 Jun 2020
Från data till insikt
Trender & best practices (bl.a. AI, GDPR, designetik)
Uppföljning av kundströmmar (Googles verktyg)
Från data till insikt – konsten att se in i framtiden
Så hålls some-strategin levande
Wrap-up och Q&A

Vem programmet är för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till nyckelpersoner med ansvar för företagets kommunikation i sociala medier eller med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att höja både det strategiska och praktiska kunnandet kring marknadsföring i sociala medier. Du lär dig om kärnbudskap och dess koppling till företagets strategi. Vi ser på planering, utveckling och hantering av marknadsföring via sociala medier. Du lär dig hur man aktivt och effektivt utnyttjar olika sociala medier för att förbättra företagets synlighet hos rätt målgrupper, föra en meningsfull dialog med kunderna, öka trafiken till företagets websida samt antalet konverteringar så att företagets verksamhet härigenom kan utvecklas.

Efter avlagd programmet kan du:

  • Utforma strategier för företags synlighet i sociala medier
  • Planera och utveckla innehåll för kommunikation i sociala medier
  • Utföra grundläggande analys av webtrafik och kampanjer i sociala medier

Utbildare

Hanna Rosvall från Muwan är en Hankenalumn med lång erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Hon har hjälpt både nationella och internationella företag att hitta sin unika röst och berätta sin historia på ett kreativt sätt. Under nästan ett årtionde som copywriter på en reklambyrå skapade hon dagligen mångsidigt innehåll för olika kanaler, bl.a. sociala medier. I dagsläget jobbar Hanna, genom eget företag, främst som föreläsare och konsult. Nu och då plockar hon ändå gärna fram copywriterpennan för att skriva säljande innehåll. Ett djupt intresse för det undermedvetna har också lett till studier inom neuromarknadsföring – kunskap som Hanna plockar fram för att bättre förstå det mänskliga beteendet.


Henrik Rosvall från Scientific EdTech har ett mångsidigt webbtekniskt kunnande. Studier inom grafisk design och psykologi har dessutom hjälpt honom att skapa en djup förståelse för hur människor tänker och hur webbsidor på bästa sätt kan möta deras behov. Henrik har arbetat som webbutvecklare och designer i över 10 år, senast på en reklambyrå där digital marknadsföring och sociala medier var en viktig del av vardagen. I den rollen var Henrik också certifierad Google Partner. Han tror starkt på att det viktigaste inte är att få fram data – man måste också förstå vad siffrorna betyder. Henrik jobbar i dagsläget som CTO och medgrundare för startupföretaget Scientific EdTech som arbetar för att skapa nya digitala läromedel för grundskolan.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Undervisningen innehåller både teoretiska grunder och praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för din professionella utveckling. Under programdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör temaområdet inom företag och organisationer. Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel. 

Pris

1 390 € (+ moms 24 %) per person. I priset ingår live föreläsningar, föreläsningsmaterial, gruppdiskussioner och individuella arbeten och ett digitalt diplom.

Plats

Programmet hålls online via Zoom och deltagarna kommer att få mera information kring det praktiska innan programdagarna. 

Contact us for
more information

Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Project Manager
+358 40 352 1748 asa.hamalainen@hankensse.fi
Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page