Back to programmes
Ledarskap

Ledning av marknadsföring och kundrelationer

Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Registration deadline
18 Mar 2022

Programöversikt

Från digital marknadsstrategi till Lead Management och personlig försäljning. Stärk kunskapen kring ledning av marknadsföring och kundrelationer.

För att kunna bedriva en effektiv marknadsförings- och säljverksamhet behövs riktlinjer och målsättningar för vart man vill komma. Hur skall insatserna hjälpa oss att uppnå våra strategiska målsättningar och vad förväntar vi oss inom företaget av marknadsföringen och försäljningen? En klar marknadsstrategi och marknadsföringsplan skapar förutsättningar för marknadsföringen och försäljningen att ta marknadsbeslut och forma kärnbudskapen i enlighet med företagets strategi. Ledningen följer aktivt upp marknadsföring- och säljstrategins genomförande genom rätt utformade KPI:s.

Inom marknadsföringen bör man också i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, inbound marketing och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera kundvärden till olika kundsegment med en större träffsäkerhet. En klar digital marknadsstrategi och marknadsföringsplan kombinerat med en effektiv Lead Management skapar en effektivare säljfunktion och bättre förutsättningar för företaget att klara sig på marknaden och för yngre företag att etablera sig på marknaden.

Slutligen så är en säljfunktionen en av de viktigaste funktionerna i företaget för att skapa omsättning och tillväxt enligt uppställda målsättningar. Utan försäljning blir företaget enbart en ordermottagare utan ambitioner att skapa tillväxt. Det växande företaget behöver aktiva personliga försäljare som jobbar mot marknaden i nära samarbete med marknadsföringen och som kan dra nytta av de digitala spår som potentiella leads och kunder ger till företaget i form av digitala aktiviteter inom olika kanaler.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet. För små och medelstora företag ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering i programmet.

Modul 1 - Strategisk marknadsföring, varumärken och prissättning

29 Mar 2022
Marknads- och försäljningsstrategier
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver
Strategisk marknadsföring
Strategisk planering - olika steg inklusive analysmodeller
Strategiska mf-aktiviteter
Kunddriven mf-strategi
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell t.ex. digitalisering, delningsekonomi och miljö
Strategi - Blue Ocean – verksamhetsutveckling
30 Mar 2022
Branding och varumärkeshantering
Varumärkesidentitet och positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition
Företagets prissättningsstrategi
Prissättningsstrategier för olika marknader, kundsegment och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning

Modul 2 - Tillväxt och säljstyrning

26 Apr 2022
Lead Management - Styrning och uppföljning av försäljning och marknad
Sätta övergripande mål för försäljning och marknad
Mäta försäljning och marknad
Förmansarbetet i försäljningen
Hur anställa de bästa säljarna - rekrytering, handledning och motivering?
Belöningssystem
Säljbudgeter och prognostisering
Hur jobba med operativ säljstyrning och uppföljning
CRM-Sales Funnel Process
27 Apr 2022
Growth Hacking
Marknadsföringens och försäljningens roll i företagets förnyelse och produktutveckling
Varför growth hacking
Hur fungerar growth hacking
Tillväxtanalys
Sätta upp mätning
Growth hacking team
Hypoteser och experiment
Praktiska Målgruppsexperiment
Praktiska Kanalexperiment
Praktiska Annonseringsexperiment

Modul 3 - Kärnbudskap och kommunikation

10 May 2022
Marknadsföring och kommunikationsledning
Kommunikationsstrategi och -plan
Marknadsföringens årsklocka
Utveckling av företagets marknadskommunikation
Kärnbudskap, målgrupper och kanaler
Urskilj dig från dina konkurrenter - hitta din egen röst
Kommunikation som fungerar i alla kanaler
Hur kommunikationen kan stödja marknad och försäljning
11 May 2022
Digital marknadsföring: Företagets story
Storytelling
Hur kommunicera ditt varumärke, dina värderingar och kärnbudskap?
Hur kommunicera ditt budskap via sociala medier
Digital attraktionskraft - Inbound Marketing
CRM – arbetsmetoder kring leadgenerering
Marketing Automation
Kundengagemang via nyhetsbrev och andra digitala kanaler
Skapa innehåll baserat era kärnbudskap och kommunikation
Lärande om kunden och GDPR
Praktisk om Webinars

Modul 4 - Digital marknadsföring, kommunikativt ledarskap och underhandlingar

31 May 2022
Digital marknadsföring
Varför sociala medier och vad ska man välja?
Hur hanterar man sin community?
Vad är datadriven marknadsföring?
Målgruppsanalys och val av kanaler
Sökmotoroptimering - SEO
Sökreklam: Ads-kampanjer
Analys av besökare: Analytics och andra BI-verktyg
1 Jun 2022
Kommunikativt ledarskap och underhandlingar
Personlig kommunikation
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
Att sätta mål inför underhandlingar
Psykologi inom förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer

Modul 5 Personlig försäljning

14 Jun 2022
Personlig försäljning
Kundsegment och målgruppsanalys
Hur du hittar potentiella kunder online och offline
Social försäljning – Öka sannolikheten till affär via LinkedIn

Försäljningspsykologi
DISC-personlighetsprofilering
Köpsignaler och avslutningsteknik
Argumentations- och motargumentationsteknik
15 Jun 2022
Workshop kring försäljning och presentation
Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen (återkoppling)
Demo- och presentationsteknik vid olika säljtillfällen
Försäljningssimulering - personliga styrkor och förbättringsområden
Workshop – Försäljningspitchen

Konsultering

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar för små och medelstora företag.

Vem programmet är för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner inom små och medelstora företag med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser. Till målgruppen hör också anställda som jobbar inom kundgränssnittet eller som har hand om företagets interna och externa kommunikation.

Med små och medelstora företag menas företag som har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Koncernförhållande påverkar företagsstorleken och även ägande under 50 % kan påverka företagsstorleken. NTM-centralen kontrollerar företagsstorleken för varje deltagare.

Målsättning

Programmet utvecklas kompetensen kring marknadsföringens delområden och förmågan att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligandet av det egna företagets marknadsföring och försäljning.

Inom programmet för vi samman struktur och strategi med kreativa digitala marknadsförings- och säljlösningar, från digital marknadsstrategi till Lead Management och personlig försäljning. Programmet lyfter fram delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring och försäljning inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.

Digitalisering och användningen av digitala verktyg i företagets marknadsförings- och säljprocesser går som en röd tråd genom programmet och kopplas till de olika modulernas teman. Vi påvisar också olika trender som kan ge upphov till nya affärsmodeller och nytänk på marknaden inom företaget.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella utbildare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Pris

1.590 € (+ moms 24 %) per person*

*Priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta från ett storföretag - storföretag kan anmäla sig här.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp- och individuella arbeten, konsultering för små och medelstora företag, kaffe samt digitalt diplom.

Plats

Programplatsen är i första hand Hanken Svenska Handelshögskolans utrymmen i Vasa. Restriktioner kring Covid-19 beaktas.

Contact us for
more information

Image for Inger Aaltonen
Inger Aaltonen
Business Director
+358 41 451 4600 inger.aaltonen(a)hankensse.fi
Share page


Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens Företagsutvecklingstjänster.