Back to programmes
Ledarskap

Från förman till ledare

New
Next programme starts
4 Oct 2022
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Registration deadline
16 Sep 2022

Programöversikt

Programmet Från förman till ledare ger dig redskap som hjälper dig utveckla ett effektivt och framgångsrikt ledarskap. Programmet ger dig en djupare insikt om dig själv och din position i företaget och hur du kan bli bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du erhåller en större förståelse kring att driva styrnings- och förändringsarbete samt vikten av ett välfungerande ledningsgruppsarbete. Programmet ger dig även en djupare insikt i ekonomistyrningens betydelse för att driva framgångsrika företag. Utgångspunkten för programmet ligger i uppdraget att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet i syfte att nå organisationens målsättningar.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt sex dagar närstudier. Genom att delta i programmet får du en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du får även en bättre förståelse för de sammanhang och perspektiv som är viktiga på en ledningsgruppnivå.

Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner samt erfarenhetsutbyten i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet.

  Modul 1

  4 Oct 2022
  Strategiskt ledningsarbete
  Strategisk tänkande, planering och förverkligande
  Att skapa en gemensam vision och agil handlingsplan
  Strategiska och operativa utmaningar
  • Scenarioarbete
  • Hantering av komplexitet och
  oförutsägbara händelser
  Innovation och förnyelse
  • Workshop
  5 Oct 2022
  Ledarens roll och ansvar
  Ledarens roll vs. förmannens roll
  Självkännedom om konstens att leda sig själv
  Olika ledarskapsstilar
  • Visionärt ledarskap
  • Coachande ledarskap
  Gästtalare

  Modul 2

  26 Oct 2022
  Ekonomiplanering, analys och uppföljning
  Affärsprocesser, bokslut och bokslutsanalys
  Ekonomiska nyckeltal
  Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt företag?
  Kostnadskalkylering
  Budgetering
  Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler
  Affärsprocesser
  • Workshop
  27 Oct 2022
  Företagets ledningsgruppsarbete
  Ledningsgruppens sammansättning
  Ledningsgruppens årsklocka
  Från strategiska beslut till operativa handling
  Rätt styrning tack vare rätt mätning
  Key Performance Indicators (KPI)
  Rätt frågor på mötesagendan

  Modul 3

  23 Nov 2022
  Ledarskap
  Individ och grupputveckling
  Effektiv kommunikation och
  transaktionsanalys (TA)
  Teamroller – personligheter och
  beteenden i team
  Mötesteknik
  24 Nov 2022
  Ledarskap och förändringsledning
  Att leda för topprestation
  Vikten av positiv kommunikation
  Förändringsledning och simulering
  • Workshop
  Gästtalare

  Vem programmet är för

  Programmet riktar sig till dig som har några års arbetserfarenhet som förman med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar och som vill få en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling och ledarskap samt utvecklas såväl professionellt som personligt.

  Till programmet antas max. 16 deltagare.

  Målsättning

  Programmet syftar till att göra dig tryggare i din ledarroll, samt att utveckla och förbättra din förmåga att hantera dagliga utmaningar inom ledarskapet och den operativa verksamheten. Målet är att du efter avslutad utbildning har tillräckligt med kunskap för att kunna ta ett större ansvar i din organisation. 

  Utbildare

  Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken & SSE samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

  Pris

  2990 € (+ moms 24 %) per person

  I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp-/individuella arbeten samt ett digitalt diplom.

  Plats

  Hanken & SSE:s utrymmen i Vasa


  Contact us for
  more information

  Image for Åsa Hämäläinen
  Åsa Hämäläinen
  Senior Project Manager
  +358 40 352 1748 asa.hamalainen(a)hankensse.fi
  Share page