Back to programmes
Competence development, Ledarskap

Från förman till ledare

New
Next programme starts
September 2022
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Anmälan till programmet

Lämna in din intresseanmälan för mer information här.

Programöversikt

Programmet Från förman till ledare ger dig redskap som hjälper dig utveckla ett effektivt och framgångsrikt ledarskap. Programmet ger dig en djupare insikt om dig själv och din position i företaget och hur du kan bli bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du erhåller en större förståelse kring att driva styrnings- och förändringsarbete samt vikten av ett välfungerande ledningsgruppsarbete. Programmet ger dig även en djupare insikt i ekonomistyrningens betydelse för att driva framgångsrika företag. Utgångspunkten för programmet ligger i uppdraget att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet i syfte att nå organisationens målsättningar.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt sex dagar närstudier. Genom att delta i programmet får du en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du får även en bättre förståelse för de sammanhang och perspektiv som är viktiga på en ledningsgruppnivå.

Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner samt erfarenhetsutbyten i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet.

  • Modul 1 - Strategi för tillväxt & Ledarens roll och ansvar

Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver - Coronavirusets inverkan på företagandet - Scenarioarbete på kort- och lång sikt - Hantering av komplexitet - skapa en gemensam vision och agil handlingsplan - Kärnfaktorer för ett framgångsrikt strategiarbete - Workshop i grupper

Ledarens roll vs. förmannens roll - Självkännedom om konsten att leda sig själv - Olika ledarskapsstilar - Visionärt ledarskap - Coachande ledarskap - Workshop i grupper

Inbjuden gästtalare

  • Modul 2 Ekonomiplanering, analys och uppföljning & Företagets ledningsgruppsarbete

Affärsprocesser, bokslut och bokslutsanalys - Ekonomiska nyckeltal - Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt företag? - Kostnadskalkylering - Budgetering - Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler

Ledningsgruppens sammansättning - Ledningsgruppens årsklocka - Från strategiska beslut till operativa handling - Rätt styrning tack vare rätt mätning - Performance Indicators (KPI) - Rätt frågor på mötesagendan

  • Modul 3 - Teamarbete & Ledarskap och förändringsledning

Individ och grupputveckling - Effektiv kommunikation med transaktionsanalys (TA) - Teamroller – personligheter och beteenden i team - Mötesteknik

Att leda för topprestation - Vikten av positiv kommunikation - Förändringsledning och simulering

Inbjuden gästtalare

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som har några års arbetserfarenhet som förman med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar och som vill få en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling och ledarskap samt utvecklas såväl professionellt som personligt.

Till programmet antas max. 16 deltagare.

Målsättning

Programmet syftar till att göra dig tryggare i din ledarroll, samt att utveckla och förbättra din förmåga att hantera dagliga utmaningar inom ledarskapet och den operativa verksamheten. Målet är att du efter avslutad utbildning har tillräckligt med kunskap för att kunna ta ett större ansvar i din organisation. 

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken & SSE samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Pris

2990 € (+ moms 24 %) per person

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp-/individuella arbeten samt ett digitalt diplom

Plats

Hanken & SSE:s utrymmen i Vasa


Contact us for
more information

Image for Inger Aaltonen
Inger Aaltonen
Business Director
+358 41 451 4600 email hidden; JavaScript is required
Share page