Ekonomistyrning

Ekonomi för ingenjörer

Next programme starts
September 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
31 Aug 2020

Programöversikt

Vill du ha en större säkerhet i ditt beslutsfattande och högre lönsamhet i affärsverksamheten genom ekonomisk analys, styrning och balans?
Syftet med utbildningen Ekonomi för ingenjörer är att bredda och fördjupa ditt företagsekonomiska kunnande. Under fyra effektiva dagar berör vi de mest centrala aspekterna inom företagets ekonomi. Du får en djupare förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas samt hur man tolkar en resultat- och balansräkning. Vi går igenom olika kalkylers syften och användningsområden, du får grundläggande kunskaper i avtalsjuridik samt verktyg och tips på hur företag kan införa ett strategiskt arbetssätt och utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

23 Sep 2020
Företagsekonomiska grundbegrepp
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans o kassaflöden
Bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal (ROI, EBIT etc.)
Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv
24 Sep 2020
Kostnadskalkylering
Bidragskalkyleing
Självkostnadskalkylering
Budgetering
Olika typer av budgeter
Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund

Modul 2

21 Oct 2020
Avtalsjuridik
Att lära sig tillämpa regler och avtal samt agera korrekt i avtalsrättsliga frågor
Avtalsstrategi
Allmänna avtalsvillkor
Leverans o transport av vara, riskens övergång
Betalning
Granskning av vara och felansvar

Företagsstrategi
Att få kunskap och insikt i strategiska processer, få verktyg, tips och exempel hur företag i praktiken kan införa ett strategiskt arbetssätt och kan utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål
Grundläggande begreppsgenomgång
Genomgång av en strategisk process
Genomgång av utvalda strategiska verktyg
Strategisk analys, omvärldsanalys och trender
Strategiimplementering
22 Oct 2020
Excel & Power BI
Att lära sig kombinera data, skapa rapporter, hitta nya insikter och dela dem med andra med hjälp av Excel och analysverktygspaketet Power BI
Hantering av större datamängder
KPI – Key Performane Indicators
PIVOT
Från Excel data till visuella rapporter via Power BI

Vem programmet är för

Programmet är för personer med teknisk basutbildning, ingenjörer/diplomingenjörer, med några års arbetserfarenhet och med en vilja och ett behov av att ytterligare stärka och bredda sitt affärskunnande.

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

Målsättning

  • Att skapa bättre förutsättningar för deltagarna att förstå företagsekonomiska begrepp och samband för att få en större säkerhet i beslutsfattandet, både operativt och strategiskt
  • Att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband
  • Att med hjälp av nyckeltal lära deltagarna analysera företaget från olika synvinklar
  • Att ta reda på var företagen egentligen förtjänar sina pengar genom att gå igenom olika kalkylers syften och användningsområden
  • Att lära deltagarna beräkna o analysera investeringar
  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i avtalsjuridik
  • Att se på företaget utifrån strategiska processer
  • Att lära deltagarna hur man kan skapa visuella rapporter via Power BI

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du se föreläsarprofilerna så sänder vi den gärna till dig.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel.

Pris

1.590 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, ett års licens till vår digitala inlärningsplattform, diplom, kursmaterial, lunch och kaffe.

Plats

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med ert kursdeltagande.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page