Ekonomistyrning

Ekonomi för ingenjörer

Next programme starts
November 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
23 Oct 2020

Programöversikt

Vill du ha en större säkerhet i ditt beslutsfattande och högre lönsamhet i affärsverksamheten genom ekonomisk analys, styrning och balans?
Syftet med programmet Ekonomi för ingenjörer är att bredda och fördjupa ditt företagsekonomiska kunnande. Under fyra effektiva dagar berör vi de mest centrala aspekterna inom företagets ekonomi. Du får en djupare förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas samt hur man tolkar en resultat- och balansräkning. Vi går igenom olika kalkylers syften och användningsområden, du får grundläggande kunskaper i avtalsjuridik samt verktyg och tips på hur företag kan införa ett strategiskt arbetssätt och utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

Covid-19

Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläget är att utbildningsarrangemangen sker på plats.
Om saker och ting normaliseras så erbjuder vi ändå så kallade hybridlösningar där man kan välja vilket format av undervisningen man tar del av.

 • Det går att delta i klassrum fysiskt där vi sitter i U-form med säkerhetsavstånd. Undervisningen och presentationer körs via Zoom.
 • Det går att delta på distans iom att vi alltid riggar upp en konferensutrustning med bra ljud och bild och undervisningen körs via Zoom.
 • Munskydd och handsprit alltid tillgängligt i våra klassrum och skall användas enligt rådande rekommendationer.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

4 Nov 2020
Ekonomisk analys, ekonomistyrning och -uppföljning
Företagsekonomiska grundbegrepp
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans o kassaflöden
Bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal (ROI, EBIT etc.)
Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv
5 Nov 2020
Kostnadskalkylering
Bidragskalkyleing
Självkostnadskalkylering
Budgetering
Olika typer av budgeter
Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund

Modul 2

9 Dec 2020
Excel & Power BI
Att lära sig kombinera data, skapa rapporter, hitta nya insikter och dela dem med andra med hjälp av Excel och analysverktygspaketet Power BI
Hantering av större datamängder
KPI – Key Performane Indicators
PIVOT
Från Excel data till visuella rapporter via Power BI
10 Dec 2020
Avtalsjuridik
Att lära sig tillämpa regler och avtal samt agera korrekt i avtalsrättsliga frågor
Avtalsstrategi
Allmänna avtalsvillkor
Leverans o transport av vara, riskens övergång
Betalning
Granskning av vara och felansvar

Företagsstrategi
Att få kunskap och insikt i strategiska processer, få verktyg, tips och exempel hur företag i praktiken kan införa ett strategiskt arbetssätt och kan utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål
Grundläggande begreppsgenomgång
Genomgång av en strategisk process
Genomgång av utvalda strategiska verktyg
Strategisk analys, omvärldsanalys och trender
Strategiimplementering

Vem programmet är för

Programmet lämpar sig bra för personer med teknisk bakgrund eller såna som inte haft fokus på företagsekonomi i sin utbildning med några års arbetserfarenhet och med en vilja och ett behov av att ytterligare stärka och bredda sitt affärskunnande. 

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

 • Att skapa bättre förutsättningar för deltagarna att förstå företagsekonomiska begrepp och samband för att få en större säkerhet i beslutsfattandet, både operativt och strategiskt
 • Att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband
 • Att med hjälp av nyckeltal lära deltagarna analysera företaget från olika synvinklar
 • Att ta reda på var företagen egentligen förtjänar sina pengar genom att gå igenom olika kalkylers syften och användningsområden
 • Att lära deltagarna beräkna o analysera investeringar
 • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i avtalsjuridik
 • Att se på företaget utifrån strategiska processer
 • Att lära deltagarna hur man kan skapa visuella rapporter via Power BI

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,3/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. På begäran sänder vi dig gärna föreläsarprofilerna.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärander där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar. Under programmets gång arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser.

Under programmet har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

1 590 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, ett års licens till vår digitala inlärningsplattform, diplom, kursmaterial, lunch och kaffe.

Plats

Programmet arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa under programdagarna.

Referenser:

Dennis Wikman, Supply Chain Specialist, Elisa Oyj
Leif Löfholm, Sales Manager, Ab Solving Oy
Joel Johansson, Regionchef, Sweco PM Oy
Andreas Granholm, VVS-ansvarig, Korsholms kommun
Erik Jungner, General Manager, Wärtsilä Finland Oy
Christer Nordberg, Elnätschef, Kraftnät Åland Ab
Peter Piispanen, VD, Mychrome Oy Ab

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page