Ekonomistyrning

Ekonomi för ingenjörer

Next programme starts
16 Nov 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
29 Oct 2021

Programöversikt

Vill du ha en större säkerhet i ditt beslutsfattande och högre lönsamhet i affärsverksamheten genom ekonomisk analys, styrning och balans? Syftet med programmet Ekonomi för ingenjörer är att bredda och fördjupa ditt företagsekonomiska kunnande. Under fyra effektiva dagar berör vi de mest centrala aspekterna inom företagets ekonomi. Du får en djupare förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas samt hur man tolkar en resultat- och balansräkning. Vi går igenom olika kalkylers syften och användningsområden, du får grundläggande kunskaper i avtalsjuridik samt verktyg och tips på hur företag kan införa ett strategiskt arbetssätt och utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

16 Nov 2021
Ekonomisk analys, ekonomistyrning och -uppföljning
Företagsekonomiska grundbegrepp
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans o kassaflöden
Bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal
Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv
17 Nov 2021
Kostnadskalkylering
Bidragskalkyleing
Självkostnadskalkylering
Budgetering
Olika typer av budgeter
Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund

Modul 2

16 Dec 2021
Excel & Power BI
Hantering av större datamängder
KPI – Key Performane Indicators
PIVOT
Från Excel data till visuella rapporter via Power BI
17 Dec 2021
Avtalsjuridik
Avtalsstrategi
Allmänna avtalsvillkor
Leverans o transport av vara, riskens övergång
Betalning
Granskning av vara och felansvar

Företagsstrategi
Grundläggande begreppsgenomgång
Genomgång av en strategisk process
Genomgång av utvalda strategiska verktyg
Strategisk analys, omvärldsanalys och trender
Strategiimplementering

Vem programmet är för

Programmet lämpar sig bra för personer med teknisk bakgrund eller såna som inte haft fokus på företagsekonomi i sin utbildning med några års arbetserfarenhet och med en vilja och ett behov av att ytterligare stärka och bredda sitt affärskunnande. 

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

  • Att skapa bättre förutsättningar för deltagarna att förstå företagsekonomiska begrepp och samband för att få en större säkerhet i beslutsfattandet, både operativt och strategiskt
  • Att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband
  • Att med hjälp av nyckeltal lära deltagarna analysera företaget från olika synvinklar
  • Att ta reda på var företagen egentligen förtjänar sina pengar genom att gå igenom olika kalkylers syften och användningsområden
  • Att lära deltagarna beräkna o analysera investeringar
  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i avtalsjuridik
  • Att se på företaget utifrån strategiska processer
  • Att lära deltagarna hur man kan skapa visuella rapporter via Power BI

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,3/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärander där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Vi varierar med både individuella övningar och gruppövningar. Under programmets gång arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser. Under programmet har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

1 590 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, ett års licens till vår digitala inlärningsplattform, diplom, kursmaterial, lunch och kaffe.

Plats

Programmet arrangeras i första hand i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa. Hybridlösning arrangeras vid behov.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa under programdagarna.

Referenser:

Dennis Wikman, Supply Chain Specialist, Elisa Oyj
Leif Löfholm, Sales Manager, Ab Solving Oy
Joel Johansson, Regionchef, Sweco PM Oy
Andreas Granholm, VVS-ansvarig, Korsholms kommun
Erik Jungner, General Manager, Wärtsilä Finland Oy
Christer Nordberg, Elnätschef, Kraftnät Åland Ab
Peter Piispanen, VD, Mychrome Oy Ab

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Share page